Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
INFORMATION SOCIETY AND LAW
Course code
BMEGT55MN03
Course type
Contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Grad-Gyenge Anikó
Position
associate professor
Email adress
grad-gyenge.aniko@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Business Law

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Vezetés és szervezés mesterszak 2019/20/1 félévtől (Őszi féléves kezdés)

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 3

Programme: Vezetés és szervezés mesterszak 2020/21/2 félévtől (Tavaszi féléves kezdés)

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 0

Programme: Üzleti jog köt.vál.blokk

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 3

Pre-requisites
strong
Nincs/None
weak
Nincs/None
paralell
Nincs/None
exclusive
Nincs/None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580302/7/2022. Valid from: 25.05.2022.

Objectives

The aim of the course is to provide students with a comprehensive overview of the role of law in our world, which is becoming a knowledge-based economy, an information society, and the main areas of legal regulation. The course will cover a number of key areas of existing Hungarian law, with a particular focus on the economic processes related to the use of the Internet, intellectual property law (copyright, industrial property) and the regulatory issues of technological developments affecting financial services.

Learning outcomes

Knowledge
 1. They are aware of the fundamental social risks associated with technological developments in the information society and the regulatory issues involved in addressing them.
 2. They are familiar with the regulatory principles of the information society and the related regulatory instruments, in particular in the fields of electronic commerce, data protection and information society services.
 3. Familiarity with the broader system of intellectual property protection, the regulatory framework for copyright, industrial property and trade secret protection.
 4. They are aware of the current issues and challenges of financial regulation related to the development of information technologies.
Ability
 1. Ability to understand the regulatory challenges in the context of the information society and to place them in a social context.
 2. Ability to distinguish between legal and other regulatory instruments relevant to information society services.
 3. Ability to think critically.
Attitude
 1. Is reasonably aware and responsible in assessing the social risks arising as a result of technological developments, and is informed by a wide range of sources.
 2. Open to critical self-evaluation, activity-based, active learning methods, experimental style.
 3. Accepts fundamental rights standards and requirements.
Autonomy and responsibility
 1. -

Methodology of teaching

The teaching of the subject is based on the presentation of the basic system of regulation, the interrelationships between the different areas of law, and the discussion of cases illustrating specific problems, phenomena and conflicts. The lectures will be interactive, based on questions and comments from the students, sometimes drawing on their practical experience. The cases are presented using multimedia teaching aids.

Materials supporting learning

 • Az előadások diasorai, rövid összefoglalói, irodalomjegyzék.

General Rules

The assessment of the learning outcomes set out in 2.2 is based on the two written midterm examinations set for the semester, the two midterm exams set for the midterm exam days and the assessment of the group work issued during the semester. In order to pass the course, it is necessary to achieve at least 50% in each of the two midterm exams, active participation in at least two group assignments and attendance of at least 70% of the lectures.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: A zárthelyi dolgozatok: a tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja írásbeli dolgozat formájában, a dolgozat állhat tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; esszékérdésekből, melyek a lexikális tudást, valamint a szintetizáló képességet vizsgál-ják; a rendelkezésre álló munkaidő 60 perc

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • részteljesítmény értékelése két ZH (partial performance assessment two midterm exams) : 60
 • részteljesítmény értékelés (csoportmunkák) (partial performance assessment (group work)): 40

Proportion of examination elements in the rating

 • :

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

. A tantárgy teljesítéséhez szükséges mindkét ZH egyenként legalább 50%-os teljesítése, legalább két csoportfeladatban való aktív részvétel, valamint az előadások legalább 70 %-án való jelenlét.

Grading

%
Excellent 91-100
Very good 85-90
Good 76-84
Satisfactory 64-75
Pass 50-63
Fail < 50

Correction and retake

A A zh javítása a TVSZ szerinti határidőben történik és a Neptunon keresztül kerül hivatalos közlésre. A Tan-szék a tesztekbe való betekintés időpontját esetileg, a következő vizsgára jelentkezés határidejére tekintettel teszi közzé. A zh-n szerzett jegy javítására a TVSZ szerint van lehetőség

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
Participation in contact lessons 28
Preparing for the mind-term exam 62
total 90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő témakörökből áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint

Topics of lectures
1. Bevezető, jogi és fogalmi alapok. Az alapjogok jelentősége az információs jogok szabályozásábanInformációs gazdaságtan és jogi szabályozás
2. Hálózatos iparágak versenyjogi szabályozási kerete
3. E-kereskedelem
4. Adatvédelem, fogyasztói szerződések
5. Számítógépes bűncselekmények (cybercrime)
6. ZH I.
7. Médiajog I.
8. Médiajog II.
9. Iparjogvédelem
10. Szerzői jog
11. Információs technológiákkal kapcsolatos kérdések a pénzügyi szabályozásban - a fintech kihívás I.
12. Információs technológiákkal kapcsolatos kérdések a pénzügyi szabályozásban - a fintech kihívás II.
13. ZH II.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Mezei Kitti
Dr. Nagy Krisztina
Dr. Schubauer Petra
Dr. Tomasovszky Edit

Approval and validity of subject requirements