I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
INFORMATION SOCIETY AND LAW
ID (subject code)
BMEGT55MN03
Type of subject
Contact lessons
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Dr. Grad-Gyenge Anikó
Position
associate professor
Contact details
grad-gyenge.aniko@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Business Law'
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Master’s programme in Management and Leadership from 2019/20/Term 1 (Autumn term start)

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 3

Programme: Master’s programme in Management and Leadership from 2020/21/Term 2 (Spring term start)

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 0

Programme: Business law compulsory elective block

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 3

Direct prerequisites
Strong
Nincs/None
Weak
Nincs/None
Parallel
Nincs/None
Exclusion
Nincs/None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580302/7/2022. Valid from: 25.05.2022.

Objectives

The aim of the course is to provide students with a comprehensive overview of the role of law in our world, which is becoming a knowledge-based economy, an information society, and the main areas of legal regulation. The course will cover a number of key areas of existing Hungarian law, with a particular focus on the economic processes related to the use of the Internet, intellectual property law (copyright, industrial property) and the regulatory issues of technological developments affecting financial services.

Academic results

Knowledge
 1. They are aware of the fundamental social risks associated with technological developments in the information society and the regulatory issues involved in addressing them.
 2. They are familiar with the regulatory principles of the information society and the related regulatory instruments, in particular in the fields of electronic commerce, data protection and information society services.
 3. Familiarity with the broader system of intellectual property protection, the regulatory framework for copyright, industrial property and trade secret protection.
 4. They are aware of the current issues and challenges of financial regulation related to the development of information technologies.
Skills
 1. Ability to understand the regulatory challenges in the context of the information society and to place them in a social context.
 2. Ability to distinguish between legal and other regulatory instruments relevant to information society services.
 3. Ability to think critically.
Attitude
 1. Is reasonably aware and responsible in assessing the social risks arising as a result of technological developments, and is informed by a wide range of sources.
 2. Open to critical self-evaluation, activity-based, active learning methods, experimental style.
 3. Accepts fundamental rights standards and requirements.
Independence and responsibility
 1. -

Teaching methodology

The teaching of the subject is based on the presentation of the basic system of regulation, the interrelationships between the different areas of law, and the discussion of cases illustrating specific problems, phenomena and conflicts. The lectures will be interactive, based on questions and comments from the students, sometimes drawing on their practical experience. The cases are presented using multimedia teaching aids.

Materials supporting learning

 • Az előadások diasorai, rövid összefoglalói, irodalomjegyzék.

General Rules

The assessment of the learning outcomes set out in 2.2 is based on the two written midterm examinations set for the semester, the two midterm exams set for the midterm exam days and the assessment of the group work issued during the semester. In order to pass the course, it is necessary to achieve at least 50% in each of the two midterm exams, active participation in at least two group assignments and attendance of at least 70% of the lectures.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: A zárthelyi dolgozatok: a tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja írásbeli dolgozat formájában, a dolgozat állhat tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; esszékérdésekből, melyek a lexikális tudást, valamint a szintetizáló képességet vizsgál-ják; a rendelkezésre álló munkaidő 60 perc

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • részteljesítmény értékelése két ZH (partial performance assessment two midterm exams) : 60
 • részteljesítmény értékelés (csoportmunkák) (partial performance assessment (group work)): 40

Percentage of exam elements within the rating

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

. A tantárgy teljesítéséhez szükséges mindkét ZH egyenként legalább 50%-os teljesítése, legalább két csoportfeladatban való aktív részvétel, valamint az előadások legalább 70 %-án való jelenlét.

Issuing grades

%
Excellent 91-100
Very good 85-90
Good 76-84
Satisfactory 64-75
Pass 50-63
Fail < 50

Retake and late completion

A A zh javítása a TVSZ szerinti határidőben történik és a Neptunon keresztül kerül hivatalos közlésre. A Tan-szék a tesztekbe való betekintés időpontját esetileg, a következő vizsgára jelentkezés határidejére tekintettel teszi közzé. A zh-n szerzett jegy javítására a TVSZ szerint van lehetőség

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
Participation in contact lessons 28
Preparing for the mind-term exam 62
total 90

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő témakörökből áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint

Lecture topics
1. Bevezető, jogi és fogalmi alapok. Az alapjogok jelentősége az információs jogok szabályozásábanInformációs gazdaságtan és jogi szabályozás
2. Hálózatos iparágak versenyjogi szabályozási kerete
3. E-kereskedelem
4. Adatvédelem, fogyasztói szerződések
5. Számítógépes bűncselekmények (cybercrime)
6. ZH I.
7. Médiajog I.
8. Médiajog II.
9. Iparjogvédelem
10. Szerzői jog
11. Információs technológiákkal kapcsolatos kérdések a pénzügyi szabályozásban - a fintech kihívás I.
12. Információs technológiákkal kapcsolatos kérdések a pénzügyi szabályozásban - a fintech kihívás II.
13. ZH II.

Additional lecturers

Name Position Contact details
Dr. Mezei Kitti
Dr. Nagy Krisztina
Dr. Schubauer Petra
Dr. Tomasovszky Edit

Approval and validity of subject requirements