Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
CORPORATE LAW
Course code
BMEGT55ML01
Course type
Contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
1
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Perecz László
Position
professor
Email adress
perecz.laszlo@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Business Law

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Marketing MSc 2017/18/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Master of Business Administration MSc 2017/18/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Master of Business Administration MSc 2018/19/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Master of Business Administration MSc 2019/20/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége

Objectives

Az üzleti életben alapvető, hogy a gazdasági-műszaki szakember is eligazodjon a különböző vállalkozási formák között, rendelkezzen a különböző - társasági formában működő - vállalatok vezetéséhez szükséges alapismeretekkel. Ennek keretében kiemelt figyelmet fordítunk a felelős vezetői magatartás jogi aspektusaira, így a döntéshozatal rendjére, az abból fakadó felelősségi rendszerekre és különösen a felelősségből fakadó helytállási, kártérítési kötelezettségekre. A felelősség témakörében kitérünk az általános szerződéses felelősségre, a szerződésen kívüli károkozásra, a vezetői felelősség munkaviszonyon és társasági jogviszonyon alapuló változataira, továbbá a veszélyes üzemi felelősségre, ezen túlmenően pedig figyelmet fordítunk az egyes további minősített felelősségi alakzatokra (atomkár, állatok által okozott károkért való felelősség).

Learning outcomes

Knowledge
  1. Tisztában lesz a gazdasági társaságok döntéshozatali rendjével és az azzal összefüggő általános és speciális felelősségi rendszerrel.
Ability
  1. Képes lesz felismerni a jogi felelősséggel járó döntéshozatali helyzeteket és átlátja a döntés lehetséges jogkövetkezményeit.
Attitude
  1. Jogi értelemben vett erősebb felelősségtudata mellet az általános felelősségtudata is megerősödik.
Autonomy and responsibility
  1. Képes lesz önállóan felismerni azokat a jogi következményeket, amelyekkel a vezetői döntések járnak, járhatnak.

Methodology of teaching

Lectures

Materials supporting learning

  • Előadásanyagok, tankönyv, folyóiratcikkek
  • Fuglinszky Ádám: Kártérítési jog. HVG-Orac, 2018. (kijelölt fejezetek)

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése vizsgával történik, írásban, feleletválasztós teszttel.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részaránya a minősítésben: Félév végi írásbeli vizsga: a tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja írásbeli dolgozat formájában, a dolgozat állhat tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; esszékérdésekből, melyek a lexikális tudást, valamint a szintetizáló képességet vizsgálják; a rendelkezésre álló munkaidő 30-60 perc; A hallgatók esettanulmányokat kapnak, amelyeket jogesetmegoldásként, házi feladat keretében végezhetnek el 5 alkalommal, alkalmanként 5 pontért, amely a féléves értékelésbe beszámít.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

  • Összegző tanulmányi teljesítményértékelés:
  • Részteljesítmény értékelés (házi feladatok):

Proportion of examination elements in the rating

  • :

Grading

%
Excellent 100
Very good 85–90
Good 76–84
Satisfactory 63–75
Pass 50–62
Fail < 50

Correction and retake

A vizsgadolgozat javítása a TVSZ szerinti határidőben történik és a Neptunon keresztül kerül hivatalos közlésre. A Tanszék a tesztekbe való betekintés időpontját esetileg, a következő vizsgára jelentkezés ha-táridejére tekintettel teszi közzé. A vizsgán szerzett jegy javítására a TVSZ szerint van lehetőség. A vizsgaidőszakban a TVSZ-nek megfelelő számú vizsgaalkalom meghirdetésére kerül sor. Javasolt az utolsó előtti vizsgaidőpontban az első vizsga megkísérlése

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
részvétel a kontakt tanórákon 12
házi feladat elkészítése 30
vizsgafelkészülés 48
Összesen 90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő témakörökből áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. undefinedundefinedundefinedundefinedundefined

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Grad-Gyenge Anikó
Dr. Ambrus István

Approval and validity of subject requirements