Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
INFORMATION SOCIETY AND LAW
Course code
BMEGT55M005
Course type
Contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
2
Course leader
Name
Dr. Grad-Gyenge Anikó
Position
associate professor
Email adress
grad-gyenge.aniko@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Business Law

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester
Pre-requisites
strong
Nincs/None
weak
Nincs/None
paralell
Nincs/None
exclusive
Nincs/None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580302/7/2022. Valid from: 25.05.2022.

Objectives

The aim of the course is to provide students with a comprehensive overview of the role of law in our world, which is evolving into a knowledge-based economy and information society, and the main areas of legal regulation. The course will cover a number of areas of existing Hungarian law (data protection, communications and media law, intellectual property protection), and will attempt to introduce the basic aims and tools of legal regulation in this area. Instead of a detailed presentation of the specific legal rules, the course put emphasis on the phenomena and conflicts arising from technological developments in the individual fields. In the context of newer phenomena, the course discusses the possible regulators and their interrelationships which are already available or are expected to play a role in regulation.

Learning outcomes

Knowledge
 1. They are aware of the basic social risks associated with technological developments in the information society and the regulatory issues involved in managing them.
 2. They are familiar with the regulatory principles of the information society and the related regulatory instruments, in particular in the fields of electronic commerce, data protection and information society services.
 3. Familiarity with the broader system of intellectual property protection, the regulatory framework for copyright, industrial property and trade secret protection.
Ability
 1. 1.Ability to understand the regulatory challenges in the context of the information society and to place them in a social context. 2.Ability to distinguish between legal and other regulatory instruments relevant to information society services. 3.Ability to think critically.
Attitude
 1. A reasonably conscious and responsible approach to assessing the social risks arising as a result of technological progress, informed by a wide range of sources.
 2. Open to critical self-evaluation, activity-based, active learning methods, experimental style.
 3. Accepts fundamental rights standards and requirements.
Autonomy and responsibility
 1. -

Methodology of teaching

The teaching of the subject is based on the presentation of the basic system of regulation, the interrelationships bet-ween the different areas of law, and the discussion of cases illustrating specific problems, phenomena and conf-licts. The lectures will be interactive, based on questions and comments from the students, sometimes drawing on their practical experience. The cases are presented using multimedia teaching aids.

Materials supporting learning

 • Az előadások diasorai, rövid összefoglalói, irodalomjegyzék.

General Rules

The assessment of the learning outcomes set out in 2.2 is based on two final papers. A minimum pass mark of 50% is required to pass the subject on the basis of the aggregate results of the final exami-nation papers. Attendance of 70% of the lectures is required to complete the course.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: A zárthelyi dolgozatok: a tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja írásbeli dolgozat formájában, a dolgozat állhat tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; esszékérdésekből, melyek a lexikális tudást, valamint a szintetizáló képességet vizsgálják; a rendelkezésre álló munkaidő 60 perc;

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • részteljesítmény értékelése ZH: 100

Proportion of examination elements in the rating

 • :

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

A tantárgy teljesítéséhez szükséges a zárthelyi dolgozatok összesített eredménye alapján a legalább 50%-os teljesítés. A tárgy teljesítéséhez a foglalkozások 70%-án való részvétel elvárás.

Grading

%
Excellent 91-100
Very good 85–90
Good 76–84
Satisfactory 64–75
Pass 50–63
Fail < 50

Correction and retake

A A zh javítása a TVSZ szerinti határidőben történik és a Neptunon keresztül kerül hivatalos közlésre. A Tan-szék a tesztekbe való betekintés időpontját esetileg, a következő vizsgára jelentkezés határidejére tekintettel teszi közzé. B A zh-n szerzett jegy javítására a TVSZ szerint van lehetőség.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
Participation in contact lessons 28
Preparing for the mind-term exam 32
Total 90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő témakörökből áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. Bevezető, jogi és fogalmi alapok
2. Az alapjogok jelentősége az online környezet szabályozásában
3. Hálózatok joga
4. Elektronikus kereskedelem, domainjog
5. Adatvédelem, fogyasztói szerződések
6. Médiajog I.
7. ZH I.
8. Médiajog II.
9. Szerzői jog
10. Iparjogvédelem
11. I.Információs technológiákkal kapcsolatos kérdések a pénzügyi szabályozásban - a fintech kihívás
12. Számítógépes bűncselekmények (cybercrime)
13. Szabályozási kihívások az információs társadalomban, különös tekintettel a mesterséges intelligencia, és az online platformok működéséhez kapcsolódó szabályozási kérdésekre
14. ZH II.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Mezei Kitti
Dr. Nagy Krisztina
Dr. Schubauer Petra
Dr. Tomasovszky Edit

Approval and validity of subject requirements