Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
INFORMATION SOCIETY AND LAW
ID (subject code)
BMEGT55M005
Type of subject
Contact lessons
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
2
Subject Coordinator
Name
Dr. Grad-Gyenge Anikó
Position
associate professor
Contact details
grad-gyenge.aniko@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Business Law'
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms
Direct prerequisites
Strong
Nincs/None
Weak
Nincs/None
Parallel
Nincs/None
Exclusion
Nincs/None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580302/7/2022. Valid from: 25.05.2022.

Objectives

The aim of the course is to provide students with a comprehensive overview of the role of law in our world, which is evolving into a knowledge-based economy and information society, and the main areas of legal regulation. The course will cover a number of areas of existing Hungarian law (data protection, communications and media law, intellectual property protection), and will attempt to introduce the basic aims and tools of legal regulation in this area. Instead of a detailed presentation of the specific legal rules, the course put emphasis on the phenomena and conflicts arising from technological developments in the individual fields. In the context of newer phenomena, the course discusses the possible regulators and their interrelationships which are already available or are expected to play a role in regulation.

Academic results

Knowledge
 1. They are aware of the basic social risks associated with technological developments in the information society and the regulatory issues involved in managing them.
 2. They are familiar with the regulatory principles of the information society and the related regulatory instruments, in particular in the fields of electronic commerce, data protection and information society services.
 3. Familiarity with the broader system of intellectual property protection, the regulatory framework for copyright, industrial property and trade secret protection.
Skills
 1. 1.Ability to understand the regulatory challenges in the context of the information society and to place them in a social context. 2.Ability to distinguish between legal and other regulatory instruments relevant to information society services. 3.Ability to think critically.
Attitude
 1. A reasonably conscious and responsible approach to assessing the social risks arising as a result of technological progress, informed by a wide range of sources.
 2. Open to critical self-evaluation, activity-based, active learning methods, experimental style.
 3. Accepts fundamental rights standards and requirements.
Independence and responsibility
 1. -

Teaching methodology

The teaching of the subject is based on the presentation of the basic system of regulation, the interrelationships bet-ween the different areas of law, and the discussion of cases illustrating specific problems, phenomena and conf-licts. The lectures will be interactive, based on questions and comments from the students, sometimes drawing on their practical experience. The cases are presented using multimedia teaching aids.

Materials supporting learning

 • Az előadások diasorai, rövid összefoglalói, irodalomjegyzék.

General Rules

The assessment of the learning outcomes set out in 2.2 is based on two final papers. A minimum pass mark of 50% is required to pass the subject on the basis of the aggregate results of the final exami-nation papers. Attendance of 70% of the lectures is required to complete the course.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: A zárthelyi dolgozatok: a tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja írásbeli dolgozat formájában, a dolgozat állhat tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; esszékérdésekből, melyek a lexikális tudást, valamint a szintetizáló képességet vizsgálják; a rendelkezésre álló munkaidő 60 perc;

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • részteljesítmény értékelése ZH: 100

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

A tantárgy teljesítéséhez szükséges a zárthelyi dolgozatok összesített eredménye alapján a legalább 50%-os teljesítés. A tárgy teljesítéséhez a foglalkozások 70%-án való részvétel elvárás.

Issuing grades

%
Excellent 91-100
Very good 85–90
Good 76–84
Satisfactory 64–75
Pass 50–63
Fail < 50

Retake and late completion

A A zh javítása a TVSZ szerinti határidőben történik és a Neptunon keresztül kerül hivatalos közlésre. A Tan-szék a tesztekbe való betekintés időpontját esetileg, a következő vizsgára jelentkezés határidejére tekintettel teszi közzé. B A zh-n szerzett jegy javítására a TVSZ szerint van lehetőség.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
Participation in contact lessons 28
Preparing for the mind-term exam 32
Total 90

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő témakörökből áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. Bevezető, jogi és fogalmi alapok
2. Az alapjogok jelentősége az online környezet szabályozásában
3. Hálózatok joga
4. Elektronikus kereskedelem, domainjog
5. Adatvédelem, fogyasztói szerződések
6. Médiajog I.
7. ZH I.
8. Médiajog II.
9. Szerzői jog
10. Iparjogvédelem
11. I.Információs technológiákkal kapcsolatos kérdések a pénzügyi szabályozásban - a fintech kihívás
12. Számítógépes bűncselekmények (cybercrime)
13. Szabályozási kihívások az információs társadalomban, különös tekintettel a mesterséges intelligencia, és az online platformok működéséhez kapcsolódó szabályozási kérdésekre
14. ZH II.

Additional lecturers

Name Position Contact details
Dr. Mezei Kitti
Dr. Nagy Krisztina
Dr. Schubauer Petra
Dr. Tomasovszky Edit

Approval and validity of subject requirements