Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
LEGAL BASICS
ID (subject code)
BMEGT55A401
Type of subject
Contact lessons
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Dr. Perecz László
Position
professor
Contact details
perecz.laszlo@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Business Law'
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms
Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580768/11/2022. Valid from: 26.10.2022.

Objectives

The aim of the course is providing engineer students with a basic knowledge of law and the state. The compilation of the knowledge conveyed by the subject was motivated by two efforts: on the one hand, to support other compulsory socio-economic subjects of technical BSc training, micro- and macroeconomics, and on the other hand, to provide knowledge of public law and constitutional law knowledge for the engineers of the future. The knowledge material of the subject therefore consists of two major units: first it conveys knowledge about law and then about the state. In the field of legal knowledge, after defining the concept of law and reviewing the legal system, the course lists the prob-lems of law-making and application of law and clarifies the concepts of the most important legal institutions - legal personality, property, contract, and liability. Among the knowledge about the state, after fixing the concept of the state, it also describes the doctrine of the separation of power, reviewing the branches of power of the legislature, the executive, and the judiciary. The course concludes with the issue of state relations, with a special focus on the prob-lems of the institutions and law of the European Union. When discussing each area of knowledge, the subject pays special attention to trying to bring its thought processes closer to the interests and knowledge of engineer students.

Academic results

Knowledge
 1. The student is familiar with the basic concepts of legal dogmatics.
 2. The student is aware of the basic legal institutions and the most important rules in force in Hungarian private law.
 3. The student is aware of the basic legal institutions and the most important rules in force in Hungarian public law.
 4. The students knows the basic concepts of state theory.
 5. The student knows the structure and operation of the Hungarian state organization.
Skills
 1. The student can properly interpret the legal regulations of economic life.
 2. The student can navigate the context of the political institutional system.
 3. The student can analyse the activities of public actors, recognizes their motivations.
 4. The student can think critically.
Attitude
 1. The student is adequately conscious in the evaluation of the legal regulation of society, he/she is informed from many sources and consciously seeks alternative solutions.
 2. In thinking about its legal regulation, the student has open mindset for self-reflection, critical inclusion, critical thinking
 3. The student is open minded to critical self-assessment, activity-based, active, learning methods, experimental style.
 4. The student accepts the standards and requirements of fundamental rights.
Independence and responsibility
 1. -

Teaching methodology

The course teaches the basic legal system of law, contexts and it is based on the presentation of some of its challenges in the form of lectures as well as interactive quizzes following the lectures.

Materials supporting learning

 • Előadásanyagok, jegyzet.
 • Kötelező irodalomként a tanuláshoz felhasználható az előadásokon bemutatott slide show, amely a tantárgy Moodle felületéről letölthető.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a szorgalmi időszak során teljesítendő írásbeli tesztek alapján történik. A tantárgy teljesítéséhez szükséges a tesztek összesített eredményének legalább 50% teljesítése. Az órai feladatokban történő aktív részvétel a teszteken elért eredményeket javíthatja, azonban nem feltétele a sikeres teljesítésnek. Az aláírás feltétele a foglalkozások 70%-án való részvétel.

Performance assessment methods

A szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: A tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja írásbeli dolgozat for-májában, a dolgozat állhat tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti ösz-sze-függések felismerését; esszékérdésekből, melyek a lexikális tudást, valamint a szintetizáló képességet vizsgálják; a rendelkezésre álló munkaidő 15-90 perc;

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • Összegző tanulmányi teljesítményértékelés: 100
 • Részteljesítmény értékelés (házi feladatok): 30

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

Az aláírás feltétele a foglalkozások 70%-án való részvétel.

Issuing grades

%
Excellent 91-100
Very good 85–90
Good 76–84
Satisfactory 64–75
Pass 50–63
Fail < 50

Retake and late completion

1) A zárthelyi dolgozat javítása a TVSZ szerinti határidőben történik és a Neptunon keresztül kerül hivatalos közlésre. A Tanszék a tesztekbe való betekintés időpontját esetileg teszi közzé. 2) A zárthelyi dolgozatokkal szerzett jegy javítására a TVSZ szerint van lehetőség.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
részvétel a kontaktórákon 28
felkészülés a teljesítményértékelése 62
összesen 90

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő témakörökből áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint

Lecture topics
1. A jog lényege, a jogi gondolkodásJogfogalomA jogrendszer és tagozódásaJogalkotásJogalkalmazásJogintézmények I.: jogalanyiság, tulajdonjogJogintézmények II.: szerződés, felelősségÁllamfogalomHatalommegosztásTörvényhozásVégrehajtásIgazságszolgáltatásÁllamkapcsolatokEU-jog

Additional lecturers

Name Position Contact details
Dr. Träger Anikó egyetemi tanársegéd trager.aniko@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements