Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
PSYCHOLOGY
Course code
BMEGT52A004
Course type
contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Séllei Beatrix
Position
assistant professor
Email adress
sellei.beatrix @gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Ergonomics and Psychology

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Gazdálkodási és menedzsment alapszak 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Műszaki menedzser alapszak 2015/16/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 5

Programme: Műszaki menedzser alapszak 2017/18/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 5

Programme: Műszaki menedzser alapszak 2010

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 7

Programme: Nemzetközi gazdálkodás alapszak 2018/19/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Nemzetközi gazdálkodás alapszak 2020/21/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Pénzügy és számvitel alapszak 2019/20/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Gazdálkodási és menedzsment alapszak 2018/19/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences in 25 Nov 2020. Valid from 1 Sep 2020.

Objectives

The aim of the course is for students to get acquainted with the basic concepts and processes of psychology and to gain their own experience in the psychological approach to human behaviour. The course prepares studies that require later psychological knowledge (management, ergonomics).

Learning outcomes

Knowledge
 1. They know the characteristics of perception, perception and attention, and the illusions of perception.
 2. They know the stages, types, and process of memory, and the possibilities of the development memory.
 3. They know learning theories, characteristics of classical and operant conditioning and insightful learning, and learning styles.
 4. They know the types and process of thinking and the stages of problem solving, and the characteristics of creativity.
 5. They know the characteristics of personal perception, the distortions of personal perception, the possible causes of stereotypes and prejudices, and the possibilities of their prevention.
 6. They know the components of attitude and attitude dynamics, the operational features of persuasion and influence.
 7. They know the process and stages of socialization, the characteristics of social learning, and role learning and socialization at work.
 8. They know the concept of personality, the main approaches to its study, and the factors of self-knowledge.
 9. They know the content and process theory models of motivation, and the possible tools and methods of motivation. 1
 10. They know the physiological bases, characteristics, types and dynamics of emotions, the components of emotional intelligence. 1
 11. They know the possible causes of stress and burnout, the types of reaction to stress, the symptoms of burnout, and the possibilities of stress management. 1
 12. They know the forms of the groups, the characteristics of team processes, team dynamics, and the stages of team formation.
Ability
 1. They can recognize simple psychological relationships and regularities.
 2. They can use psychological knowledge to increase their everyday efficiency.
 3. They can distinguish psychology as a science from pseudopsychology.
 4. They can apply psychological knowledge in their later studies.
 5. They can look for deeper psychological relationships, knowing how and where to look for them.
 6. They are able to recognize when someone in their environment needs psychological help.
Attitude
 1. They collaborate with the lecturer and fellow students to expand knowledge.
 2. They develop theirself by continuously acquiring knowledge and using the acquired knowledge.
 3. They seek to integrate their psychological knowledge into their everyday life (learning, private life, work).
 4. They are open to the reception of psychological knowledge.
 5. They seek to combine their psychological knowledge with their professional work, seek interdisciplinary connection.
Autonomy and responsibility
 1. They think in system approach using their knowledge on psychology and human characteristics.
 2. They are open to new knowledge and open to well-founded critical remarks.
 3. In specific situations, as part of a team, they work with their fellow students to perform tasks and are able to recognize when external help is needed.

Methodology of teaching

Lectures, and examples, cases, videos and pictures during the lectures.

Materials supporting learning

 • Juhász Márta, Takács Ildikó (szerk.) (2010): Pszichológia. Typotex .
 • Előadásanyagok letölthetök a tanszéki oktatástámogató portálról (https://edu.gtk.bme.hu/)
 • Lecture material downloadable from the learning portal (http://edu.gtk.bme.hu/)

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy félévközi zh és az évvégi írásbeli vizsga eredménye alapján történik.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Tanulmányi teljesítményértékelés: a tantárgy tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja zárthelyi dolgozat formájában történik. A dolgozat alapvetően a megszerzett ismeretek és azok alkalmazásának ellenőrzésére irányul. Az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tantárgy előadója határozza meg, a tesztkérdések megválaszolásához rendelkezésre álló munkaidő 40 perc. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés: elektronikus írásbeli A vizsga elemei: 1. Az évközi zh elégséges teljesítése az aláírás megszerzésének és a vizsgára bocsátásnak a feltétele, amelynek eredménye nem kerül beszámításra a vizsgajegybe. Az évközi zh-ban az összpontszámból legalább 40%-ot kell teljesíteni az aláírás megszerzéséhez. 2. Az elektronikus írásbeli vizsga a félév során megismert pszichológiai folyamatokkal, modellekkel kapcsolatos ismeretek és ezek alkalmazásának ellenőrzésére irányul.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • szintfelmérő értékelés (zárthelyi dolgozat): 0

Proportion of examination elements in the rating

 • írásbeli vizsga: 100%

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint megszerezhető pontszám legalább 40%-át elérje a hallgató. A megszerzett aláírás a TVSZ vonatkozó rendelete szerint érvényes.

Grading

%
Excellent -100
Very good 85–100
Good 71–84
Satisfactory 55–70
Pass 40–54
Fail < 40

Correction and retake

1) Az évközi zárthelyi dolgozat javítására, pótlására a pótlási időszakban van lehetőség. Első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható. 2) Az évközi zárthelyi dolgozat, valamint a vizsga javítása esetén a korábbi és az új eredmény közül a későbbi eredményt vesszük figyelembe. 3) Amennyiben az 1) pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal, összevont formában ismételt kísérletet a sikertelen első pótlás javítására.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
2 14
25
37
90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. ömlesztett
2. Személyiségelméletek
3. Önismeret, a személyiség mérése
4. Érzelem
5. Motiváció
6. Stressz, kiégés
7. Szocializáció
8. Személyészlelés, attitűd
9. Csoport, társas befolyásolás
10. Érzékelés, észlelés, figyelem
11. Tanulás, emlékezés, gondolkodás

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Gerákné dr. Krasz Katalin egyetemi adjunktus krasz@erg.bme.hu
dr. Takács Ildikó egyetemi docens takacsi@erg.bme.hu

Approval and validity of subject requirements