I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
PSYCHOLOGY
ID (subject code)
BMEGT52A004
Type of subject
contact lessons
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Dr. Séllei Beatrix
Position
assistant professor
Contact details
sellei.beatrix @gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Ergonomics and Psychology
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Business administration and management Bachelor’s Programme from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: Engineering Management Bachelor’s Programme from 2015/16/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 5

Programme: Engineering Management Bachelor’s Programme from 2017/18/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 5

Programme: Engineering Management Bachelor’s Programme 2010

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 7

Programme: International Management Bachelor’s Programme from 2018/19/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: International Management Bachelor’s Programme from 2020/21/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: Finance and Accounting Bachelor’s Programme from 2019/20/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: Business Administration and Management Bachelor’s Programme from 2018/19/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: International Management Bachelor’s Programme from 2022/23/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences in 25 Nov 2020. Valid from 1 Sep 2020.

Objectives

The aim of the course is for students to get acquainted with the basic concepts and processes of psychology and to gain their own experience in the psychological approach to human behaviour. The course prepares studies that require later psychological knowledge (management, ergonomics).

Academic results

Knowledge
 1. They know the characteristics of perception, perception and attention, and the illusions of perception.
 2. They know the stages, types, and process of memory, and the possibilities of the development memory.
 3. They know learning theories, characteristics of classical and operant conditioning and insightful learning, and learning styles.
 4. They know the types and process of thinking and the stages of problem solving, and the characteristics of creativity.
 5. They know the characteristics of personal perception, the distortions of personal perception, the possible causes of stereotypes and prejudices, and the possibilities of their prevention.
 6. They know the components of attitude and attitude dynamics, the operational features of persuasion and influence.
 7. They know the process and stages of socialization, the characteristics of social learning, and role learning and socialization at work.
 8. They know the concept of personality, the main approaches to its study, and the factors of self-knowledge.
 9. They know the content and process theory models of motivation, and the possible tools and methods of motivation. 1
 10. They know the physiological bases, characteristics, types and dynamics of emotions, the components of emotional intelligence. 1
 11. They know the possible causes of stress and burnout, the types of reaction to stress, the symptoms of burnout, and the possibilities of stress management. 1
 12. They know the forms of the groups, the characteristics of team processes, team dynamics, and the stages of team formation.
Skills
 1. They can recognize simple psychological relationships and regularities.
 2. They can use psychological knowledge to increase their everyday efficiency.
 3. They can distinguish psychology as a science from pseudopsychology.
 4. They can apply psychological knowledge in their later studies.
 5. They can look for deeper psychological relationships, knowing how and where to look for them.
 6. They are able to recognize when someone in their environment needs psychological help.
Attitude
 1. They collaborate with the lecturer and fellow students to expand knowledge.
 2. They develop theirself by continuously acquiring knowledge and using the acquired knowledge.
 3. They seek to integrate their psychological knowledge into their everyday life (learning, private life, work).
 4. They are open to the reception of psychological knowledge.
 5. They seek to combine their psychological knowledge with their professional work, seek interdisciplinary connection.
Independence and responsibility
 1. They think in system approach using their knowledge on psychology and human characteristics.
 2. They are open to new knowledge and open to well-founded critical remarks.
 3. In specific situations, as part of a team, they work with their fellow students to perform tasks and are able to recognize when external help is needed.

Teaching methodology

Lectures, and examples, cases, videos and pictures during the lectures.

Materials supporting learning

 • Juhász Márta, Takács Ildikó (szerk.) (2010): Pszichológia. Typotex .
 • Előadásanyagok letölthetök a tanszéki oktatástámogató portálról (https://edu.gtk.bme.hu/)
 • Lecture material downloadable from the learning portal (http://edu.gtk.bme.hu/)

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy félévközi zh és az évvégi írásbeli vizsga eredménye alapján történik.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Tanulmányi teljesítményértékelés: a tantárgy tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja zárthelyi dolgozat formájában történik. A dolgozat alapvetően a megszerzett ismeretek és azok alkalmazásának ellenőrzésére irányul. Az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tantárgy előadója határozza meg, a tesztkérdések megválaszolásához rendelkezésre álló munkaidő 40 perc. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés: elektronikus írásbeli A vizsga elemei: 1. Az évközi zh elégséges teljesítése az aláírás megszerzésének és a vizsgára bocsátásnak a feltétele, amelynek eredménye nem kerül beszámításra a vizsgajegybe. Az évközi zh-ban az összpontszámból legalább 40%-ot kell teljesíteni az aláírás megszerzéséhez. 2. Az elektronikus írásbeli vizsga a félév során megismert pszichológiai folyamatokkal, modellekkel kapcsolatos ismeretek és ezek alkalmazásának ellenőrzésére irányul.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

Percentage of exam elements within the rating

 • írásbeli vizsga: 100%

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint megszerezhető pontszám legalább 40%-át elérje a hallgató. A megszerzett aláírás a TVSZ vonatkozó rendelete szerint érvényes.

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good 85–100
Good 71–84
Satisfactory 55–70
Pass 40–54
Fail < 40

Retake and late completion

1) Az évközi zárthelyi dolgozat javítására, pótlására a pótlási időszakban van lehetőség. Első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható. 2) Az évközi zárthelyi dolgozat, valamint a vizsga javítása esetén a korábbi és az új eredmény közül a későbbi eredményt vesszük figyelembe. 3) Amennyiben az 1) pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal, összevont formában ismételt kísérletet a sikertelen első pótlás javítására.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
2 14
25
37
90

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. ömlesztett
2. Személyiségelméletek
3. Önismeret, a személyiség mérése
4. Érzelem
5. Motiváció
6. Stressz, kiégés
7. Szocializáció
8. Személyészlelés, attitűd
9. Csoport, társas befolyásolás
10. Érzékelés, észlelés, figyelem
11. Tanulás, emlékezés, gondolkodás

Additional lecturers

Name Position Contact details
Gerákné dr. Krasz Katalin egyetemi adjunktus krasz@erg.bme.hu
dr. Takács Ildikó egyetemi docens takacsi@erg.bme.hu

Approval and validity of subject requirements