Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
WORKTIME – SELF-EFFICACY AT WORK
Course code
BMEGT51V114
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
2
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
2
Course leader
Name
Dr. Belényesi Emese
Position
lecturer
Email adress
belenyesi.emese@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Szabadon választható tárgyak

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 0

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No. 580.059/2/2020 Valid from September 1., 2020.

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. ismeri a személyes és csoportos hatékonyság tényezőit, az időgazdálkodási eszközeit és techniká-it,
 2. megérti a tervezés, szervezés, vezetés, ellenőrzés szerepét a munkában,
 3. tudja hogyan lehet növelni a munkavégzés hatékonyságát.
Ability
 1. képes felismerni saját munkájában a hatékonyság tényezőit,
 2. képes használni az időgazdálkodási módszereket, technikákat és eszközöket,
 3. képes tudatosan alkalmazni a proaktív vs. reaktív, együttműködő vs. versengő stratégiákat.
Attitude
 1. fontosnak tartja a hatékonyság a munkában,
 2. hajlandó alkalmazni a hatékonyság növelését szolgáló eszközöket,
 3. fejlődik az időgazdálkodása.
Autonomy and responsibility
 1. saját munkakörében alkalmas önállóan az időgazdálkodás javítására,
 2. felelősséget érez a hatékony munkavégzés fejlesztése iránt a szervezetben.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Allen, David (2015): Hatékonyságnövelés stresszmentesen – Az időmenedzsment új módszertana. Budapest, HVG Kiadó.Covey, Stephen R. (2014): A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása. Az önfejlesztés kézikönyve. Buda-pest, Bagolyvár Trade Kft.
 • Tracy, Brian (2007): Személyes hatékonyság. Budapest, Bagolyvár Könyvkiadó.
 • Allen, David (2010): Intézz el mindent! Budapest, Bagolyvár Könyvkiadó.
 • Bába Éva – Berde Csaba (2010): Az idő. A XXI. század erőforrásairól vezetőknek. Budapest, Szaktudás Kiadó Ház.
 • Covey, Stephen R. (2010): A 8. szokás. Budapest, Bagolyvár Könyvkiadó.
 • Covey-Merrill (2008): Először a fontosat! Budapest, Bagolyvár Könyvkiadó.
 • Lakein, Alan (1995): Hogyan gazdálkodjunk időnkkel és életünkkel? Budapest, Bagolyvár Könyvkiadó.
 • Smith, Hyrum (1996): A sikeres időgazdálkodás és életvitel 10 természettörvénye. Budapest, Bagolyvár Könyvkiadó.
 • Smith, Hyrum (2006): A modern gladiátor. Budapest, Bagolyvár Könyvkiadó.
 • Smith, Hyrum (2008): Ami igazán számít. Budapest, Bagolyvár Könyvkiadó.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi házi feladat és a foglalkozásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg és csoportosan készített házi feladat (reflexiós dolgozat), amelynek tartalmát, követelményeit, beadási határidejét és értékelési módját a tantárgy ok-tatója határozza meg. 2. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a foglalkozásokon.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 50%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 50%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 90
Very good 80-90
Good 70-80
Satisfactory 60-70
Pass 40-60
Fail < 40

Correction and retake

1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak első keddjén, 12:00-ig adható be vagy az előadónak elektronikus formában küldhető meg. 2) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható és nem javítható; de különösen indokolt esetben (pl. igazolt tartós távollét, betegség esetén) újabb egyéni feladat révén kiváltható. Ennek feltételeit és a házi feladat elkészítésének határidejét a tantárgy előadója határozza meg.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
12
12
16
20
60

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

Topics of lectures

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements