Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
WORKTIME – SELF-EFFICACY AT WORK
ID (subject code)
BMEGT51V114
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
2
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
2
Subject Coordinator
Name
Dr. Belényesi Emese
Position
lecturer
Contact details
belenyesi.emese@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Elective subjects

Subject Role: Elective

Recommended semester: 0

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No. 580.059/2/2020 Valid from September 1., 2020.

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. ismeri a személyes és csoportos hatékonyság tényezőit, az időgazdálkodási eszközeit és techniká-it,
 2. megérti a tervezés, szervezés, vezetés, ellenőrzés szerepét a munkában,
 3. tudja hogyan lehet növelni a munkavégzés hatékonyságát.
Skills
 1. képes felismerni saját munkájában a hatékonyság tényezőit,
 2. képes használni az időgazdálkodási módszereket, technikákat és eszközöket,
 3. képes tudatosan alkalmazni a proaktív vs. reaktív, együttműködő vs. versengő stratégiákat.
Attitude
 1. fontosnak tartja a hatékonyság a munkában,
 2. hajlandó alkalmazni a hatékonyság növelését szolgáló eszközöket,
 3. fejlődik az időgazdálkodása.
Independence and responsibility
 1. saját munkakörében alkalmas önállóan az időgazdálkodás javítására,
 2. felelősséget érez a hatékony munkavégzés fejlesztése iránt a szervezetben.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Allen, David (2015): Hatékonyságnövelés stresszmentesen – Az időmenedzsment új módszertana. Budapest, HVG Kiadó.Covey, Stephen R. (2014): A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása. Az önfejlesztés kézikönyve. Buda-pest, Bagolyvár Trade Kft.
 • Tracy, Brian (2007): Személyes hatékonyság. Budapest, Bagolyvár Könyvkiadó.
 • Allen, David (2010): Intézz el mindent! Budapest, Bagolyvár Könyvkiadó.
 • Bába Éva – Berde Csaba (2010): Az idő. A XXI. század erőforrásairól vezetőknek. Budapest, Szaktudás Kiadó Ház.
 • Covey, Stephen R. (2010): A 8. szokás. Budapest, Bagolyvár Könyvkiadó.
 • Covey-Merrill (2008): Először a fontosat! Budapest, Bagolyvár Könyvkiadó.
 • Lakein, Alan (1995): Hogyan gazdálkodjunk időnkkel és életünkkel? Budapest, Bagolyvár Könyvkiadó.
 • Smith, Hyrum (1996): A sikeres időgazdálkodás és életvitel 10 természettörvénye. Budapest, Bagolyvár Könyvkiadó.
 • Smith, Hyrum (2006): A modern gladiátor. Budapest, Bagolyvár Könyvkiadó.
 • Smith, Hyrum (2008): Ami igazán számít. Budapest, Bagolyvár Könyvkiadó.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi házi feladat és a foglalkozásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg és csoportosan készített házi feladat (reflexiós dolgozat), amelynek tartalmát, követelményeit, beadási határidejét és értékelési módját a tantárgy ok-tatója határozza meg. 2. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a foglalkozásokon.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 50%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 50%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent > 90-100
Very good 80-90
Good 70-80
Satisfactory 60-70
Pass 40-60
Fail < 40

Retake and late completion

1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak első keddjén, 12:00-ig adható be vagy az előadónak elektronikus formában küldhető meg. 2) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható és nem javítható; de különösen indokolt esetben (pl. igazolt tartós távollét, betegség esetén) újabb egyéni feladat révén kiváltható. Ennek feltételeit és a házi feladat elkészítésének határidejét a tantárgy előadója határozza meg.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
12
12
16
20
60

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

Lecture topics

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements