Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
TEAM BUILDING TECHNIQUES, METHODS II.
Course code
BMEGT51S363
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
5
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
2
Course leader
Name
Dr. Kálmán Anikó
Position
associate professor
Email adress
kalman.aniko@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Köznevelési mestervezető szak 2016/17/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri a csoportmunka előnyeit, erőforrásait
 2. Ismeri a csoportlélektan
 3. Ismeri a csoportdinamika kérdéseit, a csoportfenntartó szerepeket
 4. Ismeri a nehéz csoporttagokkal való konfliktusok kezelését.
Ability
 1. Képes együttműködésre, másokra odafigyelni, mások motiválására.
 2. Képes a csoportban való vezető szerepe tudatosítására
 3. Képes az önreflexióra.
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Klein Sándor (2009) Vezetés-és szervezetpszichológia. Budapest: Edge 2000 Kft. 261-292.
 • Mészáros Aranka (szerk.). A munkahely szociálpszichológiai jelenségvilága. I. Egyének és csoportok. Miskolc: Z-Press Kiadó Kft.
 • Klein Balázs, Klein Sándor (2008). A szervezet lelke. Budapest: Edge 2000 Kiadó. 538-551.
 • Belbin, M. (2003) A TEAM, avagy az együttműködő csapat. SHL könyvek 5. kiadás. Budapest: Edge 2000 Kiadó.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év során megírt három házi feladat eredménye alapján. Ezt módosíthatja az órákon tanúsított aktív részvétel.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: Részteljesítmény-értékelés: A tréningfoglalkozásokon való 100 %-os részvétel. Aktív közreműködés a csoportfeladatok megoldásában a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése. Egy 4-5 oldala házi dolgozat leadása B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. nincs

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • házi feladat elkészítése: 100%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent
Very good 87-100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Correction and retake

A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
5
12
10
27

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. A csoport fogalma, típusai. A csapat értelmezése. (Saját csoport élmények)
2. Csapatmunka előnyei, előformái (Leggyakoribb csapatmunka lehetőségek a munkahelyemen) Munkamegosztás, a csapatmunkára való alkalmasság kérdései
3. Egyéni és csapat igények feltérképezése, szerződéskötés
4. Csoportfejlődés szakaszai, a csapatalakítás fázisai. Az egyéni, a csoport és a feladat által támasztott követelmények alakulása. (Vezető szerepe a csapatépítésében) Csoportdinamikai kérdések, a vezető szerepe, nehéz csoporttagok
5. Szerepek alakulása: feladatszerepek, csoportfenntartó szerepek. Homogén, heterogén csoportok. (Szerepeim a csapatban)

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements