Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
INFORMATION LITERACY
Course code
BMEGT51S360
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
10
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
5
Course leader
Name
Dr. Molnár György
Position
associate professor
Email adress
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Köznevelési mestervezető szak 2016/17/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri a digitális információ személyes felhasználásának sajátosságait
 2. Ismeri a Web2.0 szokásos eszközei a Világhálózaton.
 3. Ismeri az információ-felderítés korszerű módszereit.
 4. Ismeri a közösségi felületek kialakítását, irányítását a helyi szervezet számára.
 5. Ismeri az információáramlás folyamatában fellépő veszélyek.
Ability
 1. Képes a digitális információ kezelési módszereinek leírása, funkciók összegyűjtése és értékelése.
 2. Képes a Web2.0 eszközrendszerének kezelésére.
 3. Képes a korszerű információszerzési módszerek megismerése, alkalmazására.
 4. Képes a digitális információáramlásban felmerülő veszélyek felismerésére, az elkerüléséhez szükséges feladatok elvégzésére.
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Koltay Tibor (2007): Információs műveltség: fogalmak, mítoszok, kommunikáció. Iskolakultúra. 17. évf. 11–12. sz. 119–129
 • Kevin D. Mitnick - William L. Simon (2003): A legendás hacker - A megtévesztés művészete, PERFACT-PRO KFT.
 • Kevin D. Mitnick - William L. Simon (2012): A legkeresettebb hacker - Történetek az emberi hiszékenység sötét oldaláról, HVG KIADÓ ZRT

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladatok): két házi feladat leadása B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. nincs

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • részteljesítmény értékelés (1. házi feladat): 50%
 • részteljesítmény értékelés (2. házi feladat): 50%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent
Very good 87-100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Correction and retake

A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
10
20
30

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. A digitális információ személyes felhasználásának sajátosságai
2. A Web2.0 szokásos eszközei a Világhálózaton
3. Információ-felderítés korszerű módszerei
4. Közösségi felületek kialakítása, irányítása a helyi szervezet számára
5. Az információáramlás folyamatában fellépő veszélyek
6. Adatvédelmi megfontolások

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Kata János mestertanár kata.janos@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements