Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
TEAM BUILDING TECHNIQUES, METHODS I.
ID (subject code)
BMEGT51S356
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
6
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
2
Subject Coordinator
Name
Dr. Kálmán Anikó
Position
associate professor
Contact details
kalman.aniko@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Senior Manager in Public Education programme from 2016/17/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Ismeri a csapatfejlődés szakaszait
 2. Ismeri a csapatmunkára alkalmasság feltételeit
 3. Ismeri a homogén és heterogén csoportok jellemzőit
 4. Ismeri a nehéz csoporttagokkal való konfliktusok kezelését.
Skills
 1. Képes együttműködésre, mások motiválására.
 2. Képes a csoportban való vezető szerepe tudatosítására.
 3. Képes a önreflexióra.
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Independence and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Belbin, M. (2003) A TEAM, avagy az együttműködő csapat. SHL könyvek 5. kiadás. Budapest: Edge 2000 Kiadó.
 • Mészáros Aranka (szerk.). A munkahely szociálpszichológiai jelenségvilága. I. Egyének és csoportok. Miskolc: Z-Press Kiadó Kft.
 • Gellert, M. Nowak, C. (2010). Csapaépítés nagykönyve. Miskolc: Z-Press Kft.

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év során megírt három házi feladat eredménye alapján. Ezt módosíthatja az órákon tanúsított aktív részvétel.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: Részteljesítmény-értékelés: A tréningfoglalkozásokon való 100 %-os részvétel. Aktív közreműködés a csoportfeladatok megoldásában a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése. Egy 4-5 oldala házi dolgozat leadása B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. nincs

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • házi feladat elkészítése: 100%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

Érdemjegy megállapítása

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good 87-100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Retake and late completion

A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
6
12
10
28

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. A csoport fogalma, típusai. A csapat értelmezése. (Saját csoport élmények)
2. Csapatmunka előnyei, előfor-mái (Leggyakoribb csapatmunka lehetőségek a munkahelyemen) Munkamegosztás, a csapatmunkára való alkalmasság kérdései
3. Egyéni és csapat igények feltérképezése, szerződéskötés
4. Csoportfejlődés szakaszai, a csapatalakítás fázisai. Az egyéni, a csoport és a feladat által támasztott követelmények alakulása. (Vezető szerepe a csapatépítésében) Csoportdinamikai kérdések, a vezető szerepe, nehéz csoporttagok
5. Szerepek alakulása: feladatszerepek, csoportfenntartó szerepek. Homogén, heterogén csoportok. (Szerepeim a csapatban)

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements