I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
LEADERSHIP STYLE, ETIQUETTE, PROTOCOL
ID (subject code)
BMEGT51S352
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
7
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Dr. Molnár György
Position
associate professor
Contact details
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Senior Manager in Public Education programme from 2016/17/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Ismeri az etikett alapvető magatartási szabályait
 2. Ismeri a munkahelyen alkalmazandó illemszabályokat.
 3. Ismeri a megjelenés objektív és szubjektív feltételeit
 4. Ismeri a hivatalos érintkezés szabályait.
Skills
 1. Képes toleranciára, empátiára
 2. Képes a mások iránti tiszteletre
 3. Képes a szokások, elvárásoknak megfelelő magatartásra.
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Independence and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Fekete Károly: Protokoll. Egyetemi jegyzet. Osiris kiadó, Budapest, 2002
 • Sille István: Illem, etikett, protokoll. Akadémia kiadó, Budapest, 2005

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év során megírt házi feladat eredménye alapján. Ezt módosíthatja az órákon tanúsított aktív részvétel.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés: A konzultációkon való 80 %-os részvétel. Szituációs gyakorlatok elemzése, 3-4 oldal terjedelmű írásbeli munka leadása. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. nincs

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • házi feladat elkészítése: 100%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good 87-100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Retake and late completion

A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
7
14
10
31

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. Elvárások, szokások, íratlan szabályok
2. Munkahelyen alkalmazandó illemszabályok
3. A megjelenés objektív és szubjektív feltételei
4. Az öltözködés, mint kommunikációs eszköz
5. Az alkalomhoz illő megjelenés
6. Viselkedési szabályok
7. Általános protokoll ismeretek
8. A hivatalos érintkezés szabályai
9. A kommunikáció szabályai, megnyilvánulás mások előtt

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements