Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
LEARNING METHODS
Course code
BMEGT51A021
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
2
Course leader
Name
Dr. Tóth Péter
Position
professor
Email adress
toth.peter@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Szabadon választható tárgyak

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 0

Programme: Szabadon választható tárgyak

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 0

Programme: Szabadon választható tárgyak

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 0

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
Ability
Attitude
Autonomy and responsibility

Methodology of teaching

Materials supporting learning

  • Kata János: Tanulástechnika Typotex, Budapest, 2011.
  • http://relaxapont.hu/olvas.htm
  • https://www.tanulasinehezsegek.hu/
  • http://www.vital.hu/themes/psyc/learn.htm
  • https://doksi.hu/hogyan.php
  • https://www.google.com/search?q=youtube+tanul%C3%A1s

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a félév során folyamatosan beadandó (önismereti és képességtesztek) eredményeinek értelmezése alapján és az órákon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény-értékelés) alapján történik.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja, beadandó házi feladat formájában a következő: a félév során 4 db teszt eredményének elemzésével kapcsolatos esszé megírásával kerül sor a részteljesítmény-értékelésekre. 2. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a fel-készült megjelenés és tevékeny részvétel a gyakorlatokon; az egységes értékelési elveket a tantárgyfelelős és a tantárgy előadója együttesen határozza meg. A félév során 4 darab internetes híranyaghoz kötődő kérdéssor megválaszolása.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

  • 1. részteljesítmény értékelés (házi feladat): tesztek eredményének elemzése: 50%
  • 2. részteljesítmény értékelés (házi feladat): tesztek eredményének elemzése: 50%
  • Összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

  • :

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Az aláírás megszerzésének feltétele az órák látogatása. 3 hiányzás lehetséges.

Grading

%
Excellent
Very good 87–100
Good 75–87
Satisfactory 62–75
Pass 50–62
Fail < 50

Correction and retake

1) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem ki-válható vagy helyettesíthető. 2) A házi feladat a a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a későbbit vesszük figyelembe. 3) Mivel a tantárgy követelményei komplementer feladatok opcionális megoldására épülnek, a hiányzó teljesítés alternatív feladat megoldásával (akár egyénre szabottan is) történhet.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
2 14
20
12
60

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

Topics of lectures

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements