Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
EVALUATION AND MEASUREMENT METHODS
Course code
BMEGT51S302
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
8
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
6
Course leader
Name
Dr. Kata János
Position
master teacher
Email adress
kata.janos@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Mentorpedagógus 2013/14/1 félévtől

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 0

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri a minta fogalmát és a mintavétel szükségszerűségeit, a reprezentativitás fogalmát és elérésének eszközeit
 2. Ismeri a skálatípusokat és a skálázás fogalma.
 3. Ismeri a tesztelmélet alapjait
 4. Ismeri a Korszerű értékelési módszereket
 5. Ismeri a pedagógiai mérések típusait és elterjedt módszereit (tanulók tanítás közben történő értékelése, érettségi- és minősítő vizsgák, országos mérések, intézményi minősítések).
Ability
 1. Képes a mérések megtervezésére, megszerzése a mintavétel és a mérési hibák jellemzői alapján.
 2. Képes az elemzési célhoz illeszkedő eljárások megválasztására képessége, a többváltozós statisztikai modellek ismeretében
 3. Képes megfelelően kezelni statisztikai módszereket.
 4. Képes az országos pedagógiai mérések eredményeinek értékelésére, az eredmények ismeretében döntéshozatalra.
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Sipos Imre: Mérés és értékelés, BME APPI MPT jegyzet, Budapest 2019.
 • Kata János: Korszerű módszerek a szakképzésben TYPOTEX, Budapest, 2007.
 • Varga Lajos (szerk.): Kutatás-módszertan II. Alfa Rehabilitációs Kht., Budapest, 2008

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év során megírt három házi feladat eredménye alapján. Ezt módosíthatja az órákon tanúsított aktív részvétel.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése. B. 1. Részteljesítmény-értékelés: a konzultációs óraszámok 80 %-án való aktív részvétel C. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. szóbeli vizsga, amely kiváltható egy, 10-12 oldal terjedelmű dolgozattal, amely munkahelye pedagógiai mérésének folyamatát mutatja.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • :

Proportion of examination elements in the rating

 • :

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Érdemjegy megállapítása

Grading

%
Excellent
Very good 87-100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Correction and retake

A vizsga a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
8
16
6
30

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. A minta fogalma és a mintavétel szükségszerűsége. A reprezentativitás fogalma és elérésének eszközei. Kis- és nagyminták, véges és végtelen alapsokaság. A mérések szükséges száma, a konfidencia-intervallum fogalma.
2. Skálatípusok és a skálázás fogalma.
3. Hibaelmélet és hibaelemzés.
4. A tesztelmélet alapjai.
5. Többváltozós minták, látens és manifeszt változók.
6. Korszerű értékelési módszerek.
7. A döntéselmélet alapjai. Egyszerű és összetett döntési modellek.
8. A pedagógiai mérések céljai és módszerei. A pedagógiai minősítés történelmi vonatkozásai.
9. A pedagógiai mérések típusai és elterjedt módszerei (tanulók tanítás közben történő értékelése, érettségi- és minősítő vizsgák, országos mérések, intézményi minősítések).
10. A minőségbiztosítás alapjai a pedagógiában. A minőségbiztosítás, a mérések és az értékelések kapcsolata.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements