Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
EVALUATION AND MEASUREMENT METHODS
ID (subject code)
BMEGT51S302
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
8
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
6
Subject Coordinator
Name
Dr. Kata János
Position
master teacher
Contact details
kata.janos@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Mentor teacher 2013/14/Term 1

Subject Role: Elective

Recommended semester: 0

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Ismeri a minta fogalmát és a mintavétel szükségszerűségeit, a reprezentativitás fogalmát és elérésének eszközeit
 2. Ismeri a skálatípusokat és a skálázás fogalma.
 3. Ismeri a tesztelmélet alapjait
 4. Ismeri a Korszerű értékelési módszereket
 5. Ismeri a pedagógiai mérések típusait és elterjedt módszereit (tanulók tanítás közben történő értékelése, érettségi- és minősítő vizsgák, országos mérések, intézményi minősítések).
Skills
 1. Képes a mérések megtervezésére, megszerzése a mintavétel és a mérési hibák jellemzői alapján.
 2. Képes az elemzési célhoz illeszkedő eljárások megválasztására képessége, a többváltozós statisztikai modellek ismeretében
 3. Képes megfelelően kezelni statisztikai módszereket.
 4. Képes az országos pedagógiai mérések eredményeinek értékelésére, az eredmények ismeretében döntéshozatalra.
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Independence and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Sipos Imre: Mérés és értékelés, BME APPI MPT jegyzet, Budapest 2019.
 • Kata János: Korszerű módszerek a szakképzésben TYPOTEX, Budapest, 2007.
 • Varga Lajos (szerk.): Kutatás-módszertan II. Alfa Rehabilitációs Kht., Budapest, 2008

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év során megírt három házi feladat eredménye alapján. Ezt módosíthatja az órákon tanúsított aktív részvétel.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése. B. 1. Részteljesítmény-értékelés: a konzultációs óraszámok 80 %-án való aktív részvétel C. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. szóbeli vizsga, amely kiváltható egy, 10-12 oldal terjedelmű dolgozattal, amely munkahelye pedagógiai mérésének folyamatát mutatja.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • :

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

Érdemjegy megállapítása

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good 87-100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Retake and late completion

A vizsga a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
8
16
6
30

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. A minta fogalma és a mintavétel szükségszerűsége. A reprezentativitás fogalma és elérésének eszközei. Kis- és nagyminták, véges és végtelen alapsokaság. A mérések szükséges száma, a konfidencia-intervallum fogalma.
2. Skálatípusok és a skálázás fogalma.
3. Hibaelmélet és hibaelemzés.
4. A tesztelmélet alapjai.
5. Többváltozós minták, látens és manifeszt változók.
6. Korszerű értékelési módszerek.
7. A döntéselmélet alapjai. Egyszerű és összetett döntési modellek.
8. A pedagógiai mérések céljai és módszerei. A pedagógiai minősítés történelmi vonatkozásai.
9. A pedagógiai mérések típusai és elterjedt módszerei (tanulók tanítás közben történő értékelése, érettségi- és minősítő vizsgák, országos mérések, intézményi minősítések).
10. A minőségbiztosítás alapjai a pedagógiában. A minőségbiztosítás, a mérések és az értékelések kapcsolata.

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements