I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
PRACTICE OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION
ID (subject code)
BMEGT51S266
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
12
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
7
Subject Coordinator
Name
Dr. Kata János
Position
teacher
Contact details
kata.janos@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Measurement-assessment specialist teacher from 2013/14/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

The subject aims to familiarise students with some methods of mathematical, statistical and management practice.

Academic results

Knowledge
 1. Familiarity with the most important statistical, mathematical and management methods.
Skills
 1. Ability to plan pedagogical experiments.
Attitude
 1. Shares and acknowledges the social responsibility and principal relation of the education profession to society and the surrounding world.
 2. Open and willing to disseminate and transmit the comprehensive perspective of the pedagogical profes-sion and that of practical collaboration in an authentic manner.
 3. Strives to solve problems in a collaborative way.
 4. When compelled to make decisions in unexpected situations or in those requiring a complex approach (s)he fully adheres to legal rules and ethical norms.
 5. Respects the personality of students.
 6. Sensitive to students’ problems, committed to provide students with the conditions for healthy personal-ity development.
 7. Strives to apply age-appropriate individual or group specific learning, teaching strategies and methods promoting the activity, interactive attitude and differentiation of students.
 8. Maintains a realistic view of the pedagogue’s role in the developmental evaluation process.
 9. Willing to ask for and accept professional assistance in exploring and solving conflicts and problems.
Independence and responsibility
 1. Responsibly contributes to the formation and justification of professional perspectives related to voca-tional training.
 2. Responsibility for adhering to the basic principles of the profession.
 3. Equally represents the technical and pedagogical principles and their correlation during professional ac-tivity.
 4. Authentic representation of the social role and basic attitude of the teaching profession.
 5. Cooperation with trained experts of other fields, especially that of the Pedagogy profession during the fulfilment of pedagogical tasks.
 6. Authentic representation of the social role and basic attitude of his profession.
 7. Commitment to the continuous development of the knowledge and learning skills of students, maintain-ing a realistic perspective of the significance of the taught subject in the education process.
 8. Commitment to evaluation techniques supporting the learning process.

Teaching methodology

The sessions require written and oral communication, the knowledge and use of IT devices and techniques.

Materials supporting learning

 • A tárgy moodle-tanlapján közzétett elemzések, diasorok és egyéb elméleti anyagok.

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) és a hospitálások speciális szempontok alapján történő dokumentálása alapján történik.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: - Csoportmunkában történő aktív részvétel. - A félév során az egyes pedagógiai alkalmazások fejlesztése vagy használata az értékelés szempontjai szerint.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • szintfelmérő értékelés (ellenőrző dolgozat): 20%
 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 20%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

Issuing grades

%
Excellent > 95-100
Very good 90-95
Good 85-90
Satisfactory 80-85
Pass 50-80
Fail < 50

Retake and late completion

Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető, jó digitális pedagógia gyakorlatok bemutatásával azonban az érdemjegy javítható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
16
30
50
96

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. Matematikai kiértékelő eljárások elmélete és gyakorlata SPSS program segítségével.
2. Számítógépes statisztikai kiértékelő eljárások SPSS program segítségével.
3. A menedzsmentben alkalmazott korszerű alkotáslélektani módszerek.
4. Gyakorlati alkalmazások áttekintése.

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements