I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
Lifelong -life(wide) learning and career
ID (subject code)
BMEGT51A020
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
2
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
2
Subject Coordinator
Name
Dr. habil. Kálmán Anikó
Position
associate professor
Contact details
kalman.aniko@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar/angol - HU/EN
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Elective subjects

Subject Role: Elective

Recommended semester: 0

Programme: Elective subjects

Subject Role: Elective

Recommended semester: 0

Programme: Elective subjects

Subject Role: Elective

Recommended semester: 0

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.065/2017, Valid from September 01.2017

Objectives

Academic results

Knowledge
Skills
Attitude
Independence and responsibility

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Anikó Kálmán: Learning - in the New Lifelong and Lifewide Perspectives
 • Tampere: Tampere University of Applied Sciences, 2016. 139 p.
 • (ISBN:978-952-5903-80-5)
 • Kálmán A. (2013): Developments in Hungarian Lifelong Learning Policies as Means of Implementing the Knowledge Triangle. In: Pia Lappalainen, Markku Markkula (ed.): The Knowledge Triangle – Reinventing the Future. SEFI – Aalto University – Universitat Politècnica de València and VLC/Campus. ISBN 978-2-87352-006-9, pp. 85-100. https://digitaldublin.files.wordpress.com/2013/05/markku-markkula-parallel-1-the-knowledge-triangle-re-inventing-the-future.pdf
 • Kálmán, A. (2006): Tanári szerepek – tanulási stílusok (A felnőtt-tanulás folyamata), ISBN 963-8088-16-8, ISSN 1588-9572, OKKER, Budapest
 • E-learning formájában feldolgozandó tanulmányok:
 • Brookfield, Stephen D.: Tanári szerepek és tanítási stílusok 1-10. oldalig in: Titmus, Colin J. (ed.): Lifelong Education for Adults - An International Handbook. Pergamon Press. Oxford, New York, Beijing, Frankfurt, Sao Paulo, Sydney, Tokyo, Toronto 1989. ISBN 0-08-030851-1
 • -Brookfield, Stephen D.: A felnőtt tanulás megértése és facilitálása. 1-26. oldalig
 • LSI-Learning-Style Inventory. Self- scoring Inventory and Interpretation Booklet. McBer and Company, Training Resources Group, Boston, 1985.
 • MacKeracher, D.: Élettávú tanulás: következtetések az oktatók számára 1-6. oldalig.
 • Lifespan Learning: Implications for Educators, 187-193. in: Titmus, Colin J. (ed.): Lifelong Education for Adults. An International Handbook. Pergamon Press. Oxford, New York, Beijing, Frankfurt, Sao Paulo, Sydney, Tokyo, Toronto 1989. ISBN 0-08-030851-1
 • Sinnett, Wiliam E.: A kompetenciából kiinduló képzés és programfejlesztés. Bevezetés és vázlat. Humbert College, Toronto, Ontario, Canada, 1993. 2-18. oldalig
 • Renner, Peter F.: Az oktató „túlélési felszerelése” 2-18. oldalig
 • The instructor ’s survival kit. Vancouver, BC: PFR Training Associates Ltd, 1978.
 • Kálmán, A. (2011): Institutional Presentation: Budapest University of Technology and Economics. In: Hanne Smidt and Andrée Sursock: Engaging Lifelong Learning: Shaping Inclusive and Responsive University Strategies, EUA Publications 2011, Brussels, Belgium, ISBN: 9789078997283, pp. 70.
 • Kálmán, A. (2009): Formation of Competences Establishing Lifelong Learning in the Dimension of Non-Formal and Informal Learning. In: Modern Management Research Conference: Insights into the Sustainable Growth of Business, Vilnius, Lithuania
 • Strategies to be Globally Visible and Locally Engaged. Seeram Ramakrishna, FREng National University of Singapore (printed version) will be available

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év végi beadandó házifeladat (írásbeli részteljesítmény-értékelés), és a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény-értékelés) alapján történik.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja, beadandó házi feladat formájában a következő: a 13. tanulmányi héten a kiadott témákkal kapcsolatos tanulmány megírásával kerül sor a részteljesítmény-értékelésekre. 2. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a gyakorlatokon; az egységes értékelési elveket a tantárgyfelelős és a tantárgy előadója együttesen határozza meg. Rendszeres óralátogatás, aktív részvétel gyakorlatokon, beszámoló a projektmunkákról. - Egyéni- és csoportos tanulásra fordítandó idő: heti 1 óra - A projektfeladatok folyamatosan és külön-külön feldolgozhatók és beadhatók a szorgalmi időszak végéig, a csoportmunkában való aktív szerepvállalás, kreativitás és önálló projekt készítés és bemutatás adja a vizsgaeredményt. Átlagosan 16 óra önálló munka a félév során. A tananyag feldolgozását elősegítendő, a Moodle-ben létrehoztuk a tantárgy nevével azonos virtuális kurzust. Elérhetősége: http://appi.bme.hu/moodle A regisztrációt követően a hallgatók elérhetik az elektronikus formában rendelkezésre álló tananyagokat, prezentációkat. A virtuális tanulási környezet nagyban elősegíti a tananyag önálló, kooperatív, ill. kollaboratív feldolgozását. A korszerű kommunikációs technikák (chat, fórum, blog) megkönnyítik a tanulás során felmerült kérdések, problémák megvitatását, megoldását.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • 1. részteljesítmény értékelés (1. házi feladat): 50%
 • évközi eredmények beszámítása: 50%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

Az aláírás megszerzésének feltétele az órák látogatása. 3 hiányzás lehetséges.

Issuing grades

%
Excellent > 90-100
Very good 86–90
Good 74–86
Satisfactory 62–74
Pass 50–62
Fail < 50

Retake and late completion

1) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető. 2) A házi feladat a a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a későbbit vesszük figyelembe.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
2 14
16
16
60

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. Understand the paradigm shift of lifelong learning
2. Describe and make a list of the new roles of actors int he teaching –learning process
3. Analyse the new role of Higher Education in the 21st century
4. Understand the process of self-directed learning
5. Do a comparative analysis of the current EU and world conditions of educational systems influenced by the economic crisis
6. Group work,team format; Choose the topic of the problem solving
7. Informal group presentation (team work)
8. Understand the Knowledge Triangle model of higher education
9. Analyse and describe the EU 2020 Horizon programme
10. New skill and competencies int he new learning environment
11. Understand the new circumstances and influence of working/learning life
12. Presentation of the Global Problem Group work1f
13. Presentation of the Global Problem Group work2f
14. Evaluation

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements