Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
ASSESSMENT AND EVALUATION IN MENTORING
Course code
BMEGT51S254
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
14
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
11
Course leader
Name
Dr. Kata János
Position
master (qualified instructor)
Email adress
kata.janos@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Mentorpedagógus 2013/14/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 4

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

The aim of the course: to get acquainted with the practical methods of pedagogical measurement and evaluation, the areas of measurement evaluation, through the examination system of vocational training.

Learning outcomes

Knowledge
Ability
 1. measurement and knowledge of modern methods of evaluation
 2. feedback and evaluation skills that can be used in the mentoring process, can be linked to the methods learned, and the ability to evaluate orally and in writing
 3. knowledge of the method of self-monitoring and self-evaluation, ability to apply and develop
Attitude
Autonomy and responsibility

Methodology of teaching

Written and oral communication during the exercises, use of IT tools and techniques, independent and group work.

Materials supporting learning

 • Golnhofer Erzsébet: A pedagógiai értékelés. In: Didaktika. Szerk.: Falus Iván Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1998.
 • Szüdi János: Az ellenőrzés rendszere a közoktatásban. Új Pedagógiai Szem¬le, 2008. augusztus-szeptember
 • Horváth György: Az értelem mérése Tankönyvkiadó, Budapest, 1991. Horváth György: Vélemények mérlegen Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) és a hospitálások speciális szempontok alapján történő dokumentálása alapján történik.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: - Csoportmunkában történő aktív részvétel. - A félév során az egyes digitális pedagógia alkalmazások fejlesztése vagy használata.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • szintfelmérő értékelés (ellenőrző dolgozat): 20%
 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 20%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 95-100
Very good 90-95
Good 85-90
Satisfactory 80-85
Pass 50-80
Fail < 50

Correction and retake

Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető, jó mentori gyakorlatok bemutatásával azonban az érdemjegy javítható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
18
42
270
330

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. - A statisztikai elemzés alapfogalmai és alapszámításai.
2. - Összetett statisztikai elemzések célja és eredményeik értelmezése. Komplex rendszerek és fo-lyamatok értékelése.
3. - A pedagógiai értékelések statisztikai vonatkozású sajátosságai és problémái.
4. - Értékelési rendszerek a pedagógiában. Az OKJ és a NAT értékelési rendszerei. Kompetencia-vizsgálatok és értelmezésük.
5. - Az értékelés és a minőségbiztosítás kapcsolata a pedagógiában.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements