Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
CASE STUDIES IN MENTORING
ID (subject code)
BMEGT51S253
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
14
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
11
Subject Coordinator
Name
Dr. Kata János
Position
master (qualified instructor)
Contact details
kata.janos@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Mentor teacher 2013/14/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Aim of the course: to prepare the participants of the training for the preparation and conduct of the individual related practice of the teacher candidates

Academic results

Knowledge
Skills
  1. is able to organize and implement activities supporting the individual cohesive internship / integration of the teacher candidate / beginning teacher
Attitude
Independence and responsibility

Teaching methodology

Written and oral communication during the exercises, use of IT tools and techniques, independent and group work.

Materials supporting learning

  • Szivák Judit: A reflektív gondolkodás fejlesztése Gondolat Kiadói Kör, ÉL¬TÉ BTK Neveléstudományi Intézet, Budapest, 2003.
  • Papp Ágnes: Mentorálás, mentorszerep a szakképzésben littt>://equal.nfu.hu/do\vnload.plm?docID=387
  • A mentori tevékenység gyakorlati példái http://wvvw.ofi.liu/tudastar/2-szakmai-muhelv/mentoii-munka http://www.of1.hu/tudastar/fo2lalkoztatasba/valaszolnak-mentorok http://www.of1.hu/tudastar/fo2lalkoztatasba/mentornak-lenni-io http://\vww.hier.iif.lui/hu/letoltes.DhD?fid=íartalomsoi71251 httD://www.fszk.hu/dobbanto/pedaE02Usok-irtak/A-tanuloi-mentoralas

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) és a hospitálások speciális szempontok alapján történő dokumentálása alapján történik.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: - Csoportmunkában történő aktív részvétel. - A félév során az egyes digitális pedagógia alkalmazások fejlesztése vagy használata.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

  • szintfelmérő értékelés (ellenőrző dolgozat): 20%
  • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
  • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 20%
  • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

  • :

Issuing grades

%
Excellent > 95-100
Very good 90-95
Good 85-90
Satisfactory 80-85
Pass 50-80
Fail < 50

Retake and late completion

Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető, jó mentori gyakorlatok bemutatásával azonban az érdemjegy javítható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
18
42
270
330

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. - kompetencia alapú gyakorlati pedagógiai tevékenység főbb elemi, az egyes elemek tartalma
2. - egyéni fejlesztési terv tartalma, kidolgozása
3. - a szaktanári kompetencia fejlesztése lehetőségek a tanárjelöltet fogadó képző intézményben

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements