I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
GRADUATION
ID (subject code)
BMEGT51S252
Type of subject
-
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
10
Subject Coordinator
Name
Dr. Kanczné dr. Nagy Katalin
Position
assistant professor
Contact details
kanczne.nagy.katalin@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Mentor teacher 2013/14/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Valid before 2017, next review september 2021.

Objectives

Preparation of the full content of the dissertation.

Academic results

Knowledge
 1. -
Skills
 1. -
Attitude
 1. -
Independence and responsibility
 1. -

Teaching methodology

Written and oral communication during the exercises, use of IT tools and techniques, independent and group work.

Materials supporting learning

 • Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Gondolat Bp. 1991.
 • Dr. Majoros Pál: Kutatásmódszertan avagy: hogyan Írjunk könnyen, gyorsan jó diplomamunkát? Nemzeti Tan-könyvkiadó Bp. 1977.
 • Belső anyag - Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése a gyakorlatokon tanúsított aktív rész-vétel (részteljesítmény értékelés) és a hospitálások speciális szempontok alapján történő dokumentálása alapján történik.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: - Csoportmunkában történő aktív részvétel. - A félév során az egyes digitális pedagógia alkalmazások fejlesztése vagy használata.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • szintfelmérő értékelés (ellenőrző dolgozat): 20%
 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 20%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

Issuing grades

%
Excellent > 95-100
Very good 90-95
Good 85-90
Satisfactory 80-85
Pass 50-80
Fail < 50

Retake and late completion

- Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető, jó mentori gyakorlatok bemutatásával azonban az érdemjegy javítható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
150
150
300

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. A szakdolgozat kész állapotának elkészítése tartalmi és formai szempontból is.
2. A szakdolgozat védési prezentációjának elkészítése, felkészülés a Záróvizsgára.

Additional lecturers

Name Position Contact details
Dr. Molnár György egyetemi docens molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Dr. Kata János mestertanár kata.janos@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements