Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
DIGITAL PEDAGOGY IN MENTORING
Course code
BMEGT51S249
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
3
Practice
5
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
2
Course leader
Name
Dr. Molnár György
Position
associate professor
Email adress
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Mentorpedagógus 2013/14/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 4

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

The aim of the course is to impart up-to-date human knowledge that can be well applied in university learning education, to complement basic technical and economic training, and to provide an overview of the practice of atypical learning related to students' specific lifestyles.

Learning outcomes

Knowledge
Ability
 1. developing students' literacy, skills and abilities through the use of knowledge.
 2. Developing competencies for lifelong learning.
 3. Professional cooperation and communication
Attitude
Autonomy and responsibility

Methodology of teaching

Written and oral communication during the exercises, use of IT tools and techniques, independent and group work.

Materials supporting learning

 • Benedek András: Mobil tanulás és az egész életen át megszerezhető tudás. In: Mobiltársadalomkutatás, Paradigmák - Perspektívák, (szerk.: Nyíri Kristóf) Magyar Tudományos Akadémia - T-Mobile, Budapest, 2007., 29-37.p. http://www.socialscience.t-mobile.hU/dok/l 1 benedek.pdf http://moodle.kodoIanyi.hU/file.php/l/segedletek/MoodleHasznalat.pdf, 2008.09.20.
 • Molnár György: Az IKT-val támogatott tanulási környezet követelményei és fej¬lesztési lehetőségei In: Benedek András (szerk): Digitális pedagógia - Tanulás IKT környezetben - Egyetemi jegyzet ISSN 1787-9655 Typotex Ki-adó, Budapest, 2008. pp. 225-255
 • Benedek András: Digitális pedagógia 2.0, Typotex Kiadó, Budapest, 2012.
 • Maurizio Ferraris: Hol vagy? A mobiltelefon ontológiája. Európa, Budapest, 2008.
 • Barabási-Albert László: Behálózva. A hálózatok új tudománya. Helikon, Buda-pest, 2008.
 • Benedek András: Mobiítanulás és az egész életen át megszerezhető tudás. In: Világosság, 2007/9. pp. 21-28.

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) és a hospitálások speciális szempontok alapján történő dokumentálása alapján történik.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: - Csoportmunkában történő aktív részvétel. - A félév során az egyes digitális pedagógia alkalmazások fejlesztése vagy használata.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • szintfelmérő értékelés (ellenőrző dolgozat): 20%
 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 20%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 95
Very good 90-95
Good 85-90
Satisfactory 80-85
Pass 50-80
Fail < 50

Correction and retake

- Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető, jó mentori gyakorlatok bemutatásával azonban az érdemjegy javítható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
8
22
30
60

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. Multimédiás segédeszközök ismertetése, bemutatása, és alkalmazása a mentori munkában. ; A web 2.0 alapú IKT alkalmazások bemutatása, használata.
2. Elektronikus kommunikáció alapjai és formái.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements