Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
DIGITAL PEDAGOGY IN MENTORING
ID (subject code)
BMEGT51S249
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
3
Practice
5
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
2
Subject Coordinator
Name
Dr. Molnár György
Position
associate professor
Contact details
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Mentor teacher 2013/14/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

The aim of the course is to impart up-to-date human knowledge that can be well applied in university learning education, to complement basic technical and economic training, and to provide an overview of the practice of atypical learning related to students' specific lifestyles.

Academic results

Knowledge
Skills
 1. developing students' literacy, skills and abilities through the use of knowledge.
 2. Developing competencies for lifelong learning.
 3. Professional cooperation and communication
Attitude
Independence and responsibility

Teaching methodology

Written and oral communication during the exercises, use of IT tools and techniques, independent and group work.

Materials supporting learning

 • Benedek András: Mobil tanulás és az egész életen át megszerezhető tudás. In: Mobiltársadalomkutatás, Paradigmák - Perspektívák, (szerk.: Nyíri Kristóf) Magyar Tudományos Akadémia - T-Mobile, Budapest, 2007., 29-37.p. http://www.socialscience.t-mobile.hU/dok/l 1 benedek.pdf http://moodle.kodoIanyi.hU/file.php/l/segedletek/MoodleHasznalat.pdf, 2008.09.20.
 • Molnár György: Az IKT-val támogatott tanulási környezet követelményei és fej¬lesztési lehetőségei In: Benedek András (szerk): Digitális pedagógia - Tanulás IKT környezetben - Egyetemi jegyzet ISSN 1787-9655 Typotex Ki-adó, Budapest, 2008. pp. 225-255
 • Benedek András: Digitális pedagógia 2.0, Typotex Kiadó, Budapest, 2012.
 • Maurizio Ferraris: Hol vagy? A mobiltelefon ontológiája. Európa, Budapest, 2008.
 • Barabási-Albert László: Behálózva. A hálózatok új tudománya. Helikon, Buda-pest, 2008.
 • Benedek András: Mobiítanulás és az egész életen át megszerezhető tudás. In: Világosság, 2007/9. pp. 21-28.

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) és a hospitálások speciális szempontok alapján történő dokumentálása alapján történik.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: - Csoportmunkában történő aktív részvétel. - A félév során az egyes digitális pedagógia alkalmazások fejlesztése vagy használata.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • szintfelmérő értékelés (ellenőrző dolgozat): 20%
 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 20%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent > 95-100
Very good 90-95
Good 85-90
Satisfactory 80-85
Pass 50-80
Fail < 50

Retake and late completion

- Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető, jó mentori gyakorlatok bemutatásával azonban az érdemjegy javítható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
8
22
30
60

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. Multimédiás segédeszközök ismertetése, bemutatása, és alkalmazása a mentori munkában. ; A web 2.0 alapú IKT alkalmazások bemutatása, használata.
2. Elektronikus kommunikáció alapjai és formái.

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements