Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
PSYCHOLOGY FOR MENTORS
ID (subject code)
BMEGT51S242
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
3
Practice
3
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Dr. Takács Ildikó
Position
associate professor
Contact details
takacs.ildiko@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Mentor teacher 2013/14/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

The aim of the course: to revive, systematize and summarize students' psychological knowledge in terms of men-toring.

Academic results

Knowledge
  1. practicing the creative use of psychological knowledge in monitoring, evaluation, and development.
  2. Social influences: persuasion, influence, self-recognition and use of collaboration.
Skills
Attitude
Independence and responsibility

Teaching methodology

Written and oral communication during the exercises, use of IT tools and techniques, independent and group work.

Materials supporting learning

  • Dr. Tóth László: Pszichológia a tanításban, Pedellus Könyvkiadó, 2000.
  • N. Kollár Katalin és Szabó Éva (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak, Osiris kiadó, 2004, 640 p.

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése a gyakorlatokon tanúsított aktív rész-vétel (részteljesítmény értékelés) és a hospitálások speciális szempontok alapján történő dokumentálása alapján történik.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: - Csoportmunkában történő aktív részvétel. - A félév során az egyes digitális pedagógia alkalmazások fejlesztése vagy használata.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

  • szintfelmérő értékelés (ellenőrző dolgozat): 20%
  • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
  • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 20%
  • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

  • :

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good 90-95
Good 85-90
Satisfactory 80-85
Pass 50-80
Fail < 50

Retake and late completion

- Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető, jó mentori gyakorlatok bemutatásával azonban az érdemjegy javítható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
6
24
60
90

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. Az ifjúkor pszichológiája, a megfigyelés pszichológiai sajátosságai, A tanári szerep, a befolyásolás, meggyőzés és társas hatások elemzése
2. A tanulási - tanítási folyamat vezetése, az együttműködés és a pszichológiai hatékonyság összefüggései.

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements