Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
PSYCHOLOGY FOR MENTORS
Course code
BMEGT51S242
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
3
Practice
3
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Takács Ildikó
Position
associate professor
Email adress
takacs.ildiko@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Mentorpedagógus 2013/14/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

The aim of the course: to revive, systematize and summarize students' psychological knowledge in terms of men-toring.

Learning outcomes

Knowledge
  1. practicing the creative use of psychological knowledge in monitoring, evaluation, and development.
  2. Social influences: persuasion, influence, self-recognition and use of collaboration.
Ability
Attitude
Autonomy and responsibility

Methodology of teaching

Written and oral communication during the exercises, use of IT tools and techniques, independent and group work.

Materials supporting learning

  • Dr. Tóth László: Pszichológia a tanításban, Pedellus Könyvkiadó, 2000.
  • N. Kollár Katalin és Szabó Éva (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak, Osiris kiadó, 2004, 640 p.

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése a gyakorlatokon tanúsított aktív rész-vétel (részteljesítmény értékelés) és a hospitálások speciális szempontok alapján történő dokumentálása alapján történik.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: - Csoportmunkában történő aktív részvétel. - A félév során az egyes digitális pedagógia alkalmazások fejlesztése vagy használata.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

  • szintfelmérő értékelés (ellenőrző dolgozat): 20%
  • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
  • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 20%
  • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

  • :

Grading

%
Excellent
Very good 90-95
Good 85-90
Satisfactory 80-85
Pass 50-80
Fail < 50

Correction and retake

- Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető, jó mentori gyakorlatok bemutatásával azonban az érdemjegy javítható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
6
24
60
90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. Az ifjúkor pszichológiája, a megfigyelés pszichológiai sajátosságai, A tanári szerep, a befolyásolás, meggyőzés és társas hatások elemzése
2. A tanulási - tanítási folyamat vezetése, az együttműködés és a pszichológiai hatékonyság összefüggései.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements