Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
PRACTICE OF SCHOOL ADMINISTRATION
Course code
BMEGT51S234
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
4
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Tóth Péter
Position
professor
Email adress
toth.peter@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester
Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri a közoktatás irányításának feladat- és hatáskörét
 2. Ismeri a köznevelési intézményeket fenntartók feladat- és hatáskörét
 3. Ismeri a köznevelési intézmények tanügyigazgatási feladatait.
 4. Ismeri a tanuló jogokat és kötelezettségeket
Ability
 1. Képes egy köznevelési intézmény jogszerű működtetésére.
 2. Képes egy köznevelési intézmény szabályzatainak megalkotására.
 3. Képes a tanulói jogok és kötelezettségek érvényre juttatására
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Dr. Bosch Márta: Tanügyigazgatási és munkajogi ismeretek jegyzet, BME APPI MPT, Budapest 2019

General Rules

A 3.2 pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a tréningen tanúsított aktív részvétel

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés: a tréningen óraszámának 100 %-os teljesítése aktív részvétel mellett. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. On-line írásbeli vizsga –tesz feladatsor a MOODLE rendszeren keresztül

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • :

Proportion of examination elements in the rating

 • :

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

érdemjegy megállapítás

Grading

%
Excellent
Very good 87-100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Correction and retake

1) A vizsga a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
4
8
10
33

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll.

Topics of lectures
1. A tanügyigazgatás ismeretkörébe tartozó fogalmak egységes használata.
2. Szituációs gyakorlatok az alábbi témákban: beírási napló vezetése, tanügyigazgatási határozatok, tanulói/szülői észrevétel, panasz kezelése, oktatási ombudsmanhoz érkezett jogesetek megoldása

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements