Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
APPLIED MANAGEMENT THEORY - UNIVERSITY EXAMINATION
Course code
BMEGT51S226
Course type
-
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
0
Course leader
Name
Feketéné dr. Szakos Éva
Position
associate professor
Email adress
feketene.szakos.eva@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester
Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri a köznevelési intézményekre jellemző folyamatokat, a minőségbiztosítás során alkalmazható technikákat
 2. Ismeri a pedagógusok teljesítményértékelésére vonatkozó szabályozókat, a minősítési eljárások folyamatát, a vezető szerepét a minősítési eljárásban
 3. Ismeri személyzetfejlesztés vezetői felelősségét, a lehetséges motivációs eszközöket
 4. Ismeri a teljesítmény-motiváció eszközeit
Ability
 1. Képes kapcsolattartásra, kapcsolatépítésre
 2. Képes a rugalmasságra
 3. Képes a hibákból való tanulásra
 4. Képes a szociális érzékenységre
Attitude
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • dr. Kalicz Éva – dr. Mezei Gyula – Pósfayné dr. Bakota Éva: Alkalmazott vezetéselmélet, BME Műszaki Pedagógia Tanszék, Budapest 2019 (jegyzet)
 • Dr. Benedek István: A közoktatási intézmény hatékonysága, BME Műszaki Pedagógia Tanszék, Budapest 2019 (jegyzet)

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a szigorlati vizsgán tapasztalt tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. ----------------------------- B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. szigorlati vizsga az Alkalmazott vezetéselmélet I. és az Alkalmazott Vezetéselmélet II. tárgyakból A és B tételsor alapján

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • :

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent
Very good 87-100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Correction and retake

1) A szigorlati vizsga a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
14
14

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

-

Topics of lectures
1. -

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements