I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
METHOLDOLOGY OF HUMÁN RESOURCE DEVELOPMENT AND EVALUATION
ID (subject code)
BMEGT51S222
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
8
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
7
Subject Coordinator
Name
Dr. Kálmán Anikó
Position
associate professor
Contact details
kalman.aniko@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms
Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Ismeri a HR stratégia fogalmát, főbb elemeit
 2. Ismeri a személyzetfejlesztési módszereit.
 3. Ismeri az egyéni karrier-utak tervezését
 4. Ismeri a pedagógus minősítés jogszabályi hátterét, keretrendszerét
 5. Ismeri a portfolió szerepét a pedagógus minősítési folyamatában
Skills
 1. Képes egy köznevelési intézmény HR tevékenységének ellátására
 2. Képes pedagógus portfoliót készíteni
 3. Képes egyéni karrier-út tervezésre
 4. Képes a teljesítményértékelés területére adaptálni a jó gyakorlatokat
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Independence and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Dr. Kapa Mátyás: Emberi erőforrás fejlesztése és minősítése (jegyzet), BME Műszaki Pedagógiai Tanszék, Budapest 2019
 • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
 • 2012. évi I. tv. a munka törénykönyvéről

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év során megírt három házi feladat eredménye alapján. Ezt módosíthatja az órákon tanúsított aktív részvétel.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés: a konzultációs órák 80 %-án való aktív részvétel. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. Szóbeli vizsga

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

Percentage of exam elements within the rating

 • szóbeli vizsga: 100%
 • összesen: 100%

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

Érdemjegy-megállapítás

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good 87–100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Retake and late completion

1) A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
8
16
6
30

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. A HR stratégia fogalma, főbb elemei, kiemelten a személyzetfejlesztés.
2. A személyzetfejlesztés fogalma, alapkérdései. A személyzetfejlesztési stratégia..
3. A személyzetfejlesztési módszerei. Az egyéni karrier-utak tervezése. Karrier lehetőségek.
4. Képzés és/vagy fejlesztés értelmezése, lehetőségei.
5. A modern HR menedzsment jellegzetességei. HR audit, szervezetfejlesztés.
6. A pedagógus életpálya modell célja, funkciója, az életpálya fokozatai.
7. A pedagógus minősítés jogszabályi háttere, folyamata és a pedagógus minősítés keretrendszere.
8. Kompetencia alapú tanárképzés, és a kompetencia alapú tanári minősítés keretrendszere.
9. A portfolió szerepe a pedagógus minősítési folyamatban.
10. A pedagógus teljesítményértékelés terén megvalósult „jó gyakorlatok” esetpéldái.

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements