Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
METHOLDOLOGY OF HUMÁN RESOURCE DEVELOPMENT AND EVALUATION
Course code
BMEGT51S222
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
8
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
7
Course leader
Name
Dr. Kálmán Anikó
Position
associate professor
Email adress
kalman.aniko@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester
Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri a HR stratégia fogalmát, főbb elemeit
 2. Ismeri a személyzetfejlesztési módszereit.
 3. Ismeri az egyéni karrier-utak tervezését
 4. Ismeri a pedagógus minősítés jogszabályi hátterét, keretrendszerét
 5. Ismeri a portfolió szerepét a pedagógus minősítési folyamatában
Ability
 1. Képes egy köznevelési intézmény HR tevékenységének ellátására
 2. Képes pedagógus portfoliót készíteni
 3. Képes egyéni karrier-út tervezésre
 4. Képes a teljesítményértékelés területére adaptálni a jó gyakorlatokat
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Dr. Kapa Mátyás: Emberi erőforrás fejlesztése és minősítése (jegyzet), BME Műszaki Pedagógiai Tanszék, Budapest 2019
 • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
 • 2012. évi I. tv. a munka törénykönyvéről

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év során megírt három házi feladat eredménye alapján. Ezt módosíthatja az órákon tanúsított aktív részvétel.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés: a konzultációs órák 80 %-án való aktív részvétel. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. Szóbeli vizsga

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • :

Proportion of examination elements in the rating

 • szóbeli vizsga: 100%
 • összesen: 100%

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Érdemjegy-megállapítás

Grading

%
Excellent
Very good 87–100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Correction and retake

1) A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
8
16
6
30

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. A HR stratégia fogalma, főbb elemei, kiemelten a személyzetfejlesztés.
2. A személyzetfejlesztés fogalma, alapkérdései. A személyzetfejlesztési stratégia..
3. A személyzetfejlesztési módszerei. Az egyéni karrier-utak tervezése. Karrier lehetőségek.
4. Képzés és/vagy fejlesztés értelmezése, lehetőségei.
5. A modern HR menedzsment jellegzetességei. HR audit, szervezetfejlesztés.
6. A pedagógus életpálya modell célja, funkciója, az életpálya fokozatai.
7. A pedagógus minősítés jogszabályi háttere, folyamata és a pedagógus minősítés keretrendszere.
8. Kompetencia alapú tanárképzés, és a kompetencia alapú tanári minősítés keretrendszere.
9. A portfolió szerepe a pedagógus minősítési folyamatban.
10. A pedagógus teljesítményértékelés terén megvalósult „jó gyakorlatok” esetpéldái.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements