Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
METHODOLOGY OF EXPERTISE AND CONSULTING
ID (subject code)
BMEGT51S217
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
4
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Feketéné dr. Szakos Éva
Position
associate professzor
Contact details
feketene.szakos.eva@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Mentor teacher 2013/14/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Measurement-assessment specialist teacher from 2013/14/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Ismeri a szakértői tevékenységre vonatkozó jogszabályi hátteret
 2. Ismeri a szaktanácsadói tevékenységre vonatkozó jogszabályi hátteret
 3. Ismeri a szakértőik szerepét a pedagógus minősítési eljárásban.
 4. Ismeri a szaktanácsadói és szakértői tevékenység módszertanát
Skills
 1. Képes egy pedagógus minősítési folyamatban szakértőként közreműködni.
 2. Képes a pedagógussal szaktanácsadóként együttműködni
 3. Képes a önreflexióra, támogató magatartásra
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Independence and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végig gondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
 • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
 • A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

General Rules

1. A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év során a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 2. Részteljesítmény-értékelés : a tréningfoglalkozás óráin 100-os aktív részvétel értékelése. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. On-line vizsga (teszt) a MOODLE rendszer felületén

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • :

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good 87–100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Retake and late completion

1) A vizsga a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
4
8
4
16

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. Szakértés/szaktanácsadás kialakulásának, átalakulásának rövid történeti áttekintése.
2. Szakértői/szaktanácsadói tevékenység alapelvei, követelményei, folyamata.
3. A köznevelési szakértői névjegyzék, a névjegyzékre való felkerülés módja.
4. Hogyan lehet a pedagógus szaktanácsadó, milyen szakmai szolgáltatásokban szerepelhet?
5. A szakértői vizsgálat munkafázisai, ezek jellemzése.
6. Kulcs-eseménynaptár készítése egy szakértői tevékenységre.
7. Esettanulmányok feldolgozása.

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements