Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
METHODOLOGY OF EXPERTISE AND CONSULTING
Course code
BMEGT51S217
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
4
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Feketéné dr. Szakos Éva
Position
associate professzor
Email adress
feketene.szakos.eva@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Mentorpedagógus 2013/14/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérési-értékelési pedagógus 2013/14/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri a szakértői tevékenységre vonatkozó jogszabályi hátteret
 2. Ismeri a szaktanácsadói tevékenységre vonatkozó jogszabályi hátteret
 3. Ismeri a szakértőik szerepét a pedagógus minősítési eljárásban.
 4. Ismeri a szaktanácsadói és szakértői tevékenység módszertanát
Ability
 1. Képes egy pedagógus minősítési folyamatban szakértőként közreműködni.
 2. Képes a pedagógussal szaktanácsadóként együttműködni
 3. Képes a önreflexióra, támogató magatartásra
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végig gondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
 • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
 • A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

General Rules

1. A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év során a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 2. Részteljesítmény-értékelés : a tréningfoglalkozás óráin 100-os aktív részvétel értékelése. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. On-line vizsga (teszt) a MOODLE rendszer felületén

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • :

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent
Very good 87–100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Correction and retake

1) A vizsga a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
4
8
4
16

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. Szakértés/szaktanácsadás kialakulásának, átalakulásának rövid történeti áttekintése.
2. Szakértői/szaktanácsadói tevékenység alapelvei, követelményei, folyamata.
3. A köznevelési szakértői névjegyzék, a névjegyzékre való felkerülés módja.
4. Hogyan lehet a pedagógus szaktanácsadó, milyen szakmai szolgáltatásokban szerepelhet?
5. A szakértői vizsgálat munkafázisai, ezek jellemzése.
6. Kulcs-eseménynaptár készítése egy szakértői tevékenységre.
7. Esettanulmányok feldolgozása.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements