Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
SCHOOL MARKETING
Course code
BMEGT51S215
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
4
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Kálmán Anikó
Position
associate professor
Email adress
kalman.aniko@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Mentorpedagógus 2013/14/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérési-értékelési pedagógus 2013/14/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri a csoportban való együttműködés technikáit
 2. Ismeri szolgáltatásmarketing sajátosságait
 3. Ismeri a frontvonal-menedzsment értékét a szervezeti kultúrában
 4. Ismeri a marketing-technikákat
Ability
 1. Képes a minőségi szemléletre
 2. Képes a csoportban való együttműködésre
 3. Képes a folyamatok rendszerben való működtetésére
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Dr. Kalicz Éva – Nagy Árpádné: Iskolamarketing, BME APPI MPT jegyzet, Budapest 2015.
 • Berczellyné Nagy Marianna: Intézményi marketing a szakképző intézmények szervezeti kultúrájában (Köznevelési mestervezető szakdolgozat 2018, MPT MOODLE közokos rendszeren elérhető ajánlott irodalom)
 • Bauer András – Berács József: Marketing, Aula Kiadó Kft. Budapest, 2002.

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a tréningen tanúsított aktív részvétel.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés a tréning óraszsámának 100 %-os aktív részvétel mellett. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. On-line írásbeli vizsga – teszt feladatsor a MOODLE rendszeren keresztül

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • :

Proportion of examination elements in the rating

 • :

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Érdemjegy-megállapítás

Grading

%
Excellent
Very good 87–100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Correction and retake

1) A vizsga a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
4
8
10
22

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll.

Topics of lectures
1. Az iskolamarketing ismeretkörébe tartozó fogalmak egységes használata
2. Szituációs gyakorlatok az alábbi témákban: panaszszituáció-menedzsment, szövegkönyv módszer, minőségmenedzsment, „lila tehén” módszer

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements