Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
SCHOOL MARKETING
ID (subject code)
BMEGT51S215
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
4
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Dr. Kálmán Anikó
Position
associate professor
Contact details
kalman.aniko@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Mentor teacher 2013/14/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Measurement-assessment specialist teacher from 2013/14/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Ismeri a csoportban való együttműködés technikáit
 2. Ismeri szolgáltatásmarketing sajátosságait
 3. Ismeri a frontvonal-menedzsment értékét a szervezeti kultúrában
 4. Ismeri a marketing-technikákat
Skills
 1. Képes a minőségi szemléletre
 2. Képes a csoportban való együttműködésre
 3. Képes a folyamatok rendszerben való működtetésére
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Independence and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Dr. Kalicz Éva – Nagy Árpádné: Iskolamarketing, BME APPI MPT jegyzet, Budapest 2015.
 • Berczellyné Nagy Marianna: Intézményi marketing a szakképző intézmények szervezeti kultúrájában (Köznevelési mestervezető szakdolgozat 2018, MPT MOODLE közokos rendszeren elérhető ajánlott irodalom)
 • Bauer András – Berács József: Marketing, Aula Kiadó Kft. Budapest, 2002.

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a tréningen tanúsított aktív részvétel.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés a tréning óraszsámának 100 %-os aktív részvétel mellett. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. On-line írásbeli vizsga – teszt feladatsor a MOODLE rendszeren keresztül

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • :

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

Érdemjegy-megállapítás

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good 87–100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Retake and late completion

1) A vizsga a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
4
8
10
22

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll.

Lecture topics
1. Az iskolamarketing ismeretkörébe tartozó fogalmak egységes használata
2. Szituációs gyakorlatok az alábbi témákban: panaszszituáció-menedzsment, szövegkönyv módszer, minőségmenedzsment, „lila tehén” módszer

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements