Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
PUBLIC EDUCATION SYSTEM AND ORGANIZED II.
Course code
BMEGT51S205
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Molnár György
Position
associate professzor
Email adress
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Mentorpedagógus 2013/14/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérési-értékelési pedagógus 2013/14/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri a szervezet fogalmát, típusait, jellemzőit
 2. Ismeri a szervezeti kultúra jellemzőit
 3. Ismeri a hatékony szervezetfejlesztés módszertanát
 4. Ismeri a szervezet kommunikációs hálóit, a kríziskommunikációt
Ability
 1. Képes egy adott köznevelési intézmény szervezeti adottságait elemzésére
 2. Képes egy adott intézmény szervezeti kultúrájának alakítására
 3. Képes a kommunikációra a szervezet partnereivel.
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végigondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Dr. Benedek István: Rendszer- és szervezettan II., BME MPT jegyzet, Budapest 2019
 • 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év során (házi feladatok): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: Részteljesítmény-értékelés (házi feladatok): A félév teljesítésének kritériumkövetelménye a tanszék által javasolt témák közül elkészített és elfogadott 12-15 oldal terjedelmű dolgozat.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • házi feladat: 100%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent -100
Very good 87–100
Good 75–87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Correction and retake

1) A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
4
10
6
20

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. A szervezet , A szervezet fogalma , A szervezet jellemzői, sajátosságai , Szervezeti célok , A szervezet belső adottságai , A köznevelési szervezetek helye a makro- és a mikrokörnyezetben , Makrokörnyezeti összetevők , Mikrokörnyezeti összetevők
2. A szervezet, mint rendszer. Szervezeti struktúrák és formák. Szervezetek formális struktúrája, a szervezetek informális struktúrája., A szervezetek megjelenési formái: Lineáris szervezeti struktúra, funkcionáls szervezeti struktúra, mátrix-szervezet, divizionális szervezet, projekt, projekt szervezeti formák., A szervezeti kultúra, Természetes szimbólumok, Mesterséges szimbólumok
3. A szervezeti kultúra metaforái, A szervezeti kultúra típusai, A szervezeti kultúrát befolyásoló tényezők, A hatékony szervezet jellemzői., Szervezetfejlesztés, Kommunikáció a szervezetben, Formális kommunikáció, Informális kommunikáció, A kriziskommunikáció

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements