Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
PUBLIC EDUCATION SYSTEM AND ORGANIZED I.
Course code
BMEGT51S201
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
7
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
4
Course leader
Name
Dr. Molnár György
Position
associate professor
Email adress
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Mentorpedagógus 2013/14/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Mérési-értékelési pedagógus 2013/14/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri a magyar oktatás és – nevelés rendszerét, jogi szabályozását
 2. Ismeri a köznevelés irányítási rendszerét, hatás- és feladatköröket
 3. Ismeri a Nemzeti Alaptantervet
Ability
 1. Képes egy adott köznevelési intézménynek a rendszerben elfoglalt helyének és szerepének meghatározására
 2. Képes a Nemzeti Alaptanterv és a kerettantervek ismeretében intézményi programot készíteni
 3. Képes a magyar oktatási rendszer más országokkal történő összehasonlító elemzésére
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Benedek András: Közoktatás rendszere, BME Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógia Tanszék, Budapest 2019.
 • 2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevesről
 • A nemzetnevelő Imre Sándor (1877-1945). Egyetemtörténeti Füzetek (Szerk.: Benedek András), BME, Budapest, 2011.

General Rules

1. A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év során a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: Részteljesítmény-értékelés (házi feladatok): A félév teljesítésének kritériumkövetelménye a tanszék által javasolt témák közül elkészített és elfogadott 12-15 oldal terjedelmű dolgozat.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • házi feladat: 100%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent
Very good 87–100
Good 75–87
Satisfactory 62–75
Pass 50–62
Fail < 50

Correction and retake

1) A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
7
14
6
27

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. Köznevelés rendszere, iskolarendszer
2. A köznevelési rendszer és a Magyar iskolafelügyelet kialakulása
3. A mai iskolarendszer fejlődésének háttere
4. A szakképzés rendszere és intézményei
5. A köznevelési intézmények állami forrásai felhasználásának ellenőrzése.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements