Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
CULTURAL HISTORY
ID (subject code)
BMEGT51M527
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
8
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Dr. Szűts Zoltán
Position
associate professor
Contact details
szuts.z@eik.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Teacher of Economics (2 terms) - with a teaching qualification

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (entrepreneurial studies, 2 terms) - with a teaching qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (engineering - economics, 2 terms) - with a teaching qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (2 terms) - with a teaching qualification

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (commerce-marketing, 4 terms) - with a business instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (commerce-marketing, 4 terms) - without a business instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (economics, 4 terms) - with a business instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (economics, 4 terms) - without a business instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (4 terms) - without a business instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (finance-accounting, 4 terms) - with a business instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (finance-accounting, 4 terms) - without a business instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (4 terms) - with a business instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (entrepreneurial studies, 4 terms) - with a business instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (entrepreneurial studies, 4 terms) - without a business instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (bio-chemicals, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (bio-chemicals, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (electrical engineering-electronics, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (electrical engineering-electronics, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (civil engineering-architecture, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (civil engineering-architecture, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (mechanical engineering-mechatronics, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (mechanical engineering-mechatronics, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (IT, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (IT, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (light industry, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (light industry, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (environmental protection-water management, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (environmental protection-water management, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (transport, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (transport, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (engineering - economics, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (engineering - economics, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.065/2017. Valid from September 1, 2017.

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. a szakmai tantárgyak tartalmának közismeretei tartalmakhoz való kapcsolódási lehetőségeinek megismertetése, a tudástranszfer segítése
Skills
 1. az adott régió művelődéstörténetre hatást gyakorló személyiségei munkásságának megismertetése
Attitude
Independence and responsibility
 1. az identitás, a művelődés és műveltség iránti igény erősítése.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • A művelődéstörténet időszerűségének, mibenlétének, oktatásának néhány kérdéséről (Németh G. Béla: Századutóról - századelőről, Budapest, 1985., 517-561. oldal)
 • Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon: 996-1777., Budapest, 1981.
 • Keresztury Dezső: Híres magyar könyvtárak, Budapest, 1982.
 • Németh József: Műszaki fejlődés - természettudományos műveltség, Budapest, 1998.
 • A Magyar Tudományos Akadémia képzőművészeti kincsei, Budapest, 2004.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi házi feladat és a foglalkozásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód ér-vényesítése-, a tanulás támogatása-, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg készített házi dolgozat, amelynek tartalmát, követelményeit, beadási határidejét és értékelési módját a tantárgy oktatója határozza meg. 2. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése-, a tanulás támogatása-, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a foglalkozásokon, ideértve a házi feladatként elkészített beadandó dolgozat egyéni és/vagy csoportos prezentáció keretében történő bemutatását, az oktatóval és a hallgatói csoporttal történő megvitatását. Az egységes értékelési elveket a tantárgy oktatója határozza meg.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 40
 • összesen: 100

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent > 90-100
Very good 80-90
Good 70-80
Satisfactory 60-70
Pass 40-60
Fail < 40

Retake and late completion

1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak első keddjén, 12:00-ig adható be vagy az előadónak elektronikus formában küldhető meg. 2) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható és nem javítható; de különösen indokolt esetben (pl. igazolt tartós távollét, betegség esetén) újabb házi feladat révén kiváltható. Ennek feltételeit és a házi feladat elkészítésének határidejét a tantárgy előadója határozza meg.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
12
6
22
30
70

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. A művelődés fogalma, tartalmának változásai a különböző történelmi korszakokban.; Mit hagytak ránk a honfoglalás előtti századok?
2. Művelődés és kultúra Magyarországon a 17. század első harmadáig.; A reneszánsz, a barokk, a reformáció művelődéstörténete.
3. A „hosszú” 19. század.; A 20. század művelődése.
4. A 21. század kihívásai a homo doctus-tól a homo informaticus-ig.

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements