I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
POSITIVE PSYCHOLOGY AND SELF-IMPROVEMENT
ID (subject code)
BMEGT52V104
Type of subject
contact lessons
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
2
Subject Coordinator
Name
Dr. Kun Ágota
Position
assistant professor
Contact details
kun.agota@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Ergonomics and Psychology
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms
Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Education Committee of Faculty of Economic and Social Sciences (Valid from: 06.09.2021.)

Objectives

The aim of the course is to acquaint students with the latest applied psychological field, with positive psycho-logical approach, its main concepts and models, and to experience through the exercises - applied during the semester – how positive psychological interventions trigger positive changes in their life, and through which their subjective well-being, their sense of self-efficacy, and their coping skills develop.

Academic results

Knowledge
 1. They know the reason, history and mission of the field of positive psychology.
 2. They know the differences between positive psychology and the traditional psychological approach.
 3. They know the purpose, main research areas and main research topics of positive psychology.
 4. They know the most known concepts of positive psychology research.
 5. They know the application of positive psychology in different areas of life.
 6. They know the components of subjective well-being, its main theoretical models.
 7. They know the concept of positive psychological intervention, its forms of application and its significan-ce in the context of physical, subjective and mental well-being.
 8. They know the concepts of happiness, flourishing, optimism, character strengths, gratitude, self-compassion and hope, and their positive psychological explanations.
 9. They know the concepts, components and significance of resilience, mindfulness in the context of sub-jective well-being and stress management.
Skills
 1. They can use positive psychological knowledge to increase self-efficacy and subjective well-being.
 2. They can consciously apply effective stress management techniques.
 3. They can maintain and preserve a positive emotional balance.
 4. They can shape their own life with a greater degree of awareness.
 5. They can consciously apply, complete and develop their own strengths.
 6. They have an ability to compile and implement their own plan.
Attitude
 1. They are open to embracing novel, positive psychological knowledge.
 2. They co-operates with faculty, fellow students, and assignments.
 3. They develop themselves by continuously acquiring knowledge and using the acquired knowledge.
 4. They seek to integrate the psychological knowledge into their everyday life (learning, privacy, work).
 5. They seek to apply the acquired knowledge to maintain their personal balance in the long run and to use the acquired skills confidently and effectively for their mental health and sense of well-being.
Independence and responsibility
 1. They think constructively and solution-centered using the acquired positive psychological knowledge and practices.
 2. They have an ability to create a more adaptive balance between your studies and other areas of your life.
 3. By applying the knowledge learned, they are able to make independent decisions about his own way of life, study and private life.

Teaching methodology

Lecture, pair and group exercises within the lecture, interactive tasks, videos. During the semester, students try out several different, positive psychology-based interventions in class and at home, with the goal of self-knowledge and self-improvement, which is documented by logging and processed individually. Submission of the documentation on time is a condition for obtaining the mid-term grade.

Materials supporting learning

 • A feladatlapok, munkafüzetek, tesztek, kérdőívek és előadás anyagok letölthetők a tanszéki oktatástámo-gató portálról (https://edu.gtk.bme.hu/) – Worksheets, workbooks, tests, questionnaires, and lecture material downloadable from the learning portal (http://edu.gtk.bme.hu/)

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két évközi teljesítménymérés alapján történik.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Tanulmányi teljesítményértékelés: a tantárgyi tudás alkalmazásának, a fejlesztendő képességek értékelési módja a félév közben kiadott egyéni gyakorlati feladatok elvégzése, dokumentálása, önreflexív értékelé-se. Az értékelés alapjául szolgáló gyakorlatokat a tantárgy előadója határozza meg, a gyakorlatok elvégzésének és dokumentálásának határideje a szorgalmi időszak vége.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • az egyéni gyakorlatok elvégzése, dokumentálása megadott szempontok mentén: 100%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good 85–100
Good 71–84
Satisfactory 55–70
Pass 40–54
Fail < 40

Retake and late completion

1) Az évközi gyakorlatok alapján készített beszámoló pótlására a pótlási időszakban van lehetőség. Első al-kalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható. 1) Amennyiben az 1) pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerez-ni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal, ismételt kísérletet a sikertelen első pótlás javítására.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
2 14
12
8
48

Approval and validity of subject requirements

Pre-2017, next review September 2021

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. Bevezetés a pozitív pszichológiába. A pozitív pszichológia tudományos szemlélete.
2. A pozitív pszichológia fő kérdésfeltevései, vizsgálati modelljei, kutatási területei.
3. Szubjektív jóllét. A jóllét fogalma, modelljei. Jóllét a tanulásban és a munkában.
4. A neuroplaszticitás, jóllét, boldogság. Új mentális szokások kialakítása.
5. Önfejlesztési gyakorlatok I. Három jó dolog, Hála napló, Együttérzés önmagunkkal.
6. A reziliencia fogalma, modelljei, fejleszthetősége; kapcsolata a stressz-megküzdő képességgel.
7. Stressz-kezelés és reziliencia.
8. A boldogság, optimizmus, hála, remény, én-hatékonyság, mint belső pszichológiai erőforrások a jólléthez.
9. A karaktererősségek fogalma, rendszere és alkalmazásuk önfejlesztési céllal.
10. Önfejlesztési gyakorlatok II. Mindfulness, Relaxáció, Kedvesség cselekedet.
11. Pozitív pszichológiai intervenciók kidolgozásának és alkalmazásának alapjai.
12. Nagylelkűség, pozitív géniusz.
13. Grit, range.
14. Önfejlesztési gyakorlatok III. Lehető legjobb self, Cél-vizualizáció, Stressz-kezelés.

Additional lecturers

Name Position Contact details
Balogh Erzsébet Blanka PhD hallgató balogh.blanka@gtk.bme.hu
Halmos Alexandra Anna PhD hallgató halmos.alexandra@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements