Valtozasok

SUBJECT DATA

TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE

Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
Mechatronics, robotics and microcomputers
ID (subject code)
BMEKOKAMN91
Type of subject
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
28
Practice
0
Laboratory
28
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
4
Subject Coordinator
Name
Dr. Gáspár Péter
Position
professor
Contact details
gaspar.peter@kjk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
External department
Subject website
Language of the subject
magyar -
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Engineering Manager Msc from 2017/18//term 2 (Spring term start)

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 1

Programme: Engineering Manager Msc from 2018/19/Term 1 (Autumn term start)

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 1

Programme: Engineering Manager Msc from 2016/17/Term 1 (Autumn term start)

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 1

Programme: Engineering Manager Msc from 2016/17/Term 1 (Spring term start)

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 0

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description

Objectives

The developement and disciplines of mechatronics. Theoretical structures of automats (controlled and regulated machines). A historical overwiev of the development of computing. Integrated circiut technology. Generation of microcontrollers, its main types. Main elements of robot controllers (overwiev). Sensors, actuators. Program-ming of embedded systems. Tools of the hardware engineering (AutoCad, OrCad, Protel). Simulation softwares (Symula, MatLab). Motor controlling, regulation. Pneumatic machines. Transport application examples (cars platoon on public roads, the 75 Hz train controlling system).

Academic results

Knowledge
 1. ismeri a beágyazott rendszerek felépítésének alapjait
 2. ismeri az alapvető soros kommuniációs technikákat
 3. ismeri az A/D és D/A átalakítás alapelveit
 4. ismeri az alapvető jelfeldolgozási algoritmusokat
Skills
 1. képes beágyazott rendszerek programozására
 2. képes adatgyűjtő rendszerek tervezésére
Attitude
 1. érdeklődik a modern informatikai megoldások iránt,
Independence and responsibility
 1. képes az itt megszerzett tudást más, számára ismeretlen rendszerek esetében alkalmazni.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Chew/Sen Gupta: Embedded Programming, Second Edition, 2008, ISBN: 978-0-9800541-0-1
 • Dilsch, R.: A 8051-es mikrokontroller család, Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1992
 • Elektronikus segédeletek, műszaki leírások a programozott fejlesztői eszközről.
 • Chew/Sen Gupta: Embedded Programming, Second Edition, 2008, ISBN: 978-0-9800541-0-1, Lecture notes

General Rules

Félév során két zárthelyit kell írni a hallgatóknak az elméleti részből, valamint a laboranyagból két programot kell megírni önállóan, zárthelyi keretében, az elsőt ASM, a másodikat C programnyelven. Ezek a zárthelyik egyenként, külön - külön pótolhatóak. A félévközi jegy a négy jegy számtani átlaga. A laboratóriumi gyakorlatok legalább 70 %-án (lefelé kerekítve) tevőlegesen részt kell venni.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 2 db zárthelyi, és 2 db programozási feladat.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • Zárthelyi dolgozat: 25%
 • Zárthelyi dolgozat: 25%
 • Programozási feladat ASM: 25%
 • Programozási feladat C: 25%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent > 90-100
Very good 87,5–90
Good 75–87
Satisfactory 62–74,5
Pass 50–61,5
Fail < 50

Retake and late completion

A négy feladatból kettő pótolható a pótlási héten.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
56
18
24
22
120

Approval and validity of subject requirements

-

Topics covered during the term

-

Lecture topics

Additional lecturers

Name Position Contact details
Lövétei istván Ferenc egyetemi tanársegéd lovetei.istvan@kjk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements