Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
ADVANCED MATERIALS AND TECHNOLOGIES
ID (subject code)
BMEKOJJMN91
Type of subject
Contact lesson
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
5
Subject Coordinator
Name
Dr. Bán Krisztián
Position
associate professor
Contact details
ban.krisztian@kjk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
External department
Subject website
Language of the subject
magyar
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Engineering Manager Msc from 2017/18//term 2 (Spring term start)

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 1

Programme: Engineering Manager Msc from 2018/19/Term 1 (Autumn term start)

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 1

Programme: Engineering Manager Msc from 2016/17/Term 1 (Autumn term start)

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 1

Programme: Engineering Manager Msc from 2016/17/Term 1 (Spring term start)

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 0

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
11st May 2021

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Ismeri a fémes kötés jellemzőit és azt, hogy milyen szerepe van a tulajdonságok kialakításában.
 2. Ismeri hogy a fázisdiagramból leolvasható fázisviszonyok hogyan befolyásolják a tulajdonságokat.
 3. Ismeri a metastabilitás fogalmát és típusait.
 4. Ismeri a szilárdságnövelési mechanizmusokat.
 5. Ismeri a könnyűfémek csoportosítását a szövetszerkezeti jellemzők alapján.
 6. Ismeri a gyártói minőségazonossági bizonyítvány célját és fontosabb tartalmi elemeit.
 7. Ismeri a lemeztermékek technológia szempontjából fontosabb tulajdonságait.
 8. Ismeri a fém-gáz rendszerekben kialakuló fázisviszonyokat.
 9. Ismeri a felületmódosítás fogalmát, fontosabb céljait, és a fontosabb eljárásait. 1
 10. Ismeri a kerámia alapanyagok alkalmazásának előnyeit és hátrányait, a kerámiák fontosabb fizikai tulajdonságait, a kerámia alkatrészek tervezésének fontosabb szempontjait. 1
 11. Ismeri a korszerű műszaki kerámiák gyártásának fontosabb lépéseit, 1
 12. Ismeri a kompozit anyagok típusait, szerkezeti jellegzetességeit és azok hatását az fizikai tulajdonságokra. 1
 13. Ismeri a műanyagok és elasztomerek típusait, szerkezeti jellegzetességeit és azok hatását az fizikai tulajdonságokra. 1
 14. Ismeri az anyagmodellek típusait.
Skills
 1. Képes átlátni és megmagyarázni az összefüggést biner rendszerek fázisdiagramja és fizikai tulajdonságai között.
 2. Képes átlátni és megmagyarázni, hogy a metastabilitások fajtái hogyan függenek össze a szilárdságnövelés lehetőségeivel.
 3. Képes átlátni és megmagyarázni, hogy milyen összefüggés van a szilárdságot növelő mechanizmusok és az egyensúlyi fázisviszonyok (diagramok alakja) között.
 4. Képes egy tetszőleges gyártói minőségazonossági bizonyítvány értelmezésére.
 5. Képes egy lemezalakítási technológiából megadott alakváltozások alapján lemez alapanyag kiválasztására.
 6. Képes egy felületi tulajdonság eléréséhez felületmódosító eljárást javasolni, elemezni a megvalósíthatóságát, előnyeit és korlátait.
 7. Képes egy szakítóvizsgálat eredményeit felhasználva egy rugalmas-képlékeny anyagmodellt megadni.
 8. Képes egy meghatározott témában egy fókuszkérdésre irodalmat gyűjteni, és az alapján egy összefoglaló anyagot összeállítani.
Attitude
 1. Törekszik arra, hogy az egyes tématerületek között az összefüggéseket keresse.
 2. Törekszik arra, hogy az előadásokon és gyakorlatokon elhangzottakat (összefüggések, kijelentések, ábrák) önállóan értelmezze, nyitott arra, hogy együtt gondolkodjon az oktatóval és hallgatótársaival.
 3. Törekszik az előadásokon és a gyakorlatokon az aktív részvételre.
Independence and responsibility
 1. Elfogadja a tárgy teljesítéséhez megfogalmazott kereteket, és azon belül önállóan és felelősségteljesen végzi feladatát, igazodva az etikai normákhoz.
 2. Felelősséggel alkalmazza a tantárgy során megszerzett ismereteket, tekintettel azok érvényességi korlátjaira.
 3. A kiadott feladatot önállóan, a kijelölt feltételeknek és az etikai normáknak megfelelően végzi el.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Lovas Antal (szerk.): Járműanyagok, Typotex Kiadó, 20- , www.tankonyvtar.hu
 • Verő – Káldor: Fémtan, Tankönyvkiadó, 199-
 • Prohászka: Bevezetés az anyagtudományba, Tankönyvkiadó, 198-
 • Takács J.(szerk.): Korszerű technológiák a felületi tulajdonságok alakításában; Műegyetemi Kiadó, 200-
 • Tanszéki honlapról letölthető segédanyagok, és óravázlatok.

General Rules

A TVSZ-nek megfelelően.

Performance assessment methods

A szemeszter során a hallgatóknak két évközi, írásbeli teljesítményértékelést kell megírniuk.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • Évközi teljesítményértékelés (zárthelyi dolgozat): 25%
 • Évközi teljesítményértékelés (zárthelyi dolgozat): 25%
 • összesen: 50%

Percentage of exam elements within the rating

 • Szóbeli vizsga: 50%

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

A hallgatónak mindkét évközi teljesítményértékelést legalább elégséges minősítésűre kell teljesítenie.

Issuing grades

%
Excellent > 90-100
Very good 87,5–90
Good 75–87
Satisfactory 62–74,5
Pass 50–61,5
Fail < 50

Retake and late completion

A két évközi, írásbeli teljesítményértékelés két-két alkalommal pótolható. A kurzust záró érdemjegy a TVSZ-nek megfelelően javítható a szóbeli vizsgák alkalmával.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term

Approval and validity of subject requirements

-

Topics covered during the term

-

Lecture topics
1. Termodinamikai alapok
2. Egyensúlyi rendszerek fázisdiagramjai
3. Fémes rendszerek
4. Ötvözetek szerkezete és tulajdonságai
5. Nem egyensúlyi rendszerek
6. Szilárdságnövelés lehetőségei
7. Könnyűfémek a járműiparban
8. minőségazonossági bizonyítvány
9. könnyűfém lemeztermékek tulajdonságai, kiválasztásának szempontjai
10. Fém-gáz rendszerek
11. Felületmódosító eljárások
12. Kerámiák
13. Polimerek
14. Kompozitok
15. Additív technológiák

Additional lecturers

Name Position Contact details
Dr. Markovits Tamás
Dr. Vehovszky Balázs

Approval and validity of subject requirements