Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
EVOLUTIONARY GAME THEORY
ID (subject code)
BMEGT43V106
Type of subject
class
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
term mark
Number of credits
2
Subject Coordinator
Name
Dr. Számadó Szabolcs
Position
senior research fellow
Contact details
szamado.szabolcs@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Sociology and Communication
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Elective subjects

Subject Role: Elective

Recommended semester: 0

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

The introduction of the foundations and applications of evolutionary game theory in biology and social sciences.

Academic results

Knowledge
 1. Solid knowledge of the conceptualization for studying social processes
 2. Basic knowledge of social institutions (law, language, religion, etc.)
 3. Basic knowledge of the legal, political etc. norms regulating communication and media phenomena.
Skills
 1. Ability to recognize social and communication problems, and to choose appropriate solutions
 2. Research skills
 3. Analytical skills.
Attitude
 1. Presence from social science egocentrism in social science fields
 2. Presence from social science egocentrism in other disciplinara fields
 3. Openness to self-criticism and self-improvement.
Independence and responsibility
 1. Adoption and enforcement of professional standards
 2. Independence
 3. Proficiency in professional communication both in oral and written form.

Teaching methodology

Lectures with presentation aids, written and oral communication, processing of literature, preparation of a case study.

Materials supporting learning

 • Kóczy, Á.L. (2006) Neumann-féle játékelmélet. Közgazdasági Szemle, LIII. évf., január (31–45. o.)
 • Mérő László (2008) Észjárások, Remix - A racionális gondolkodás ereje és korlátai. Tericum kiadó.
 • Mészáros József (2005) Játékelmélet. Gondolat-Infonia.
 • Számadó, Sz. (1998) Az Őszinteségnek ára van? Kommunikáció az állatvilágban. Természet Világa.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése: Év végi írásbeli teljesítménymérés (ellenőrző zárthelyi dolgozat) alapján történik.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: a. Részteljesítmény-értékelés: b. Összegző teljesítmény-értékelés: a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja zárthelyi dolgozat formájában. Az értékelés alapjául szolgáló tananyag-részt a kurzus oktatója határozza meg. A dolgozatok állhatnak kifejtendő elméleti kérdésekből, melyek a lexikális tudást; tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; esszékérdésekből, melyek a szintetizáló képességet vizsgálják; a rendelkezésre álló munkaidő 90 perc.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • performance assessment: 100

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent 91-100
Very good 86–90
Good 73–85
Satisfactory 65–72
Pass 50–64
Fail < 50

Retake and late completion

Retakes and make-ups are regulated by the University’s Code on Education and Examination.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
classes 28
preparation for test 10
reading 22
total 60

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A kurzus során a játékelméleti alapfogalmak (2x2-es játékok, Nash-egyensúly, evolúciósan stabil stratégia, kevert stratégiák stb.) bemutatása után sorba vesszük a biológiában is alkalmazható fogalmakat és elméletek (replikátor dinamika, ágens alapú modellek, térbeli játékok stb.), végül azzal a kérdéskörrel foglalkozunk, hogy milyen szociális dilemma helyzetek léteznek a biológiában, és hogyan lehet magyarázni az állatvilágban fellelhető kooperációt – Bevezetés; – Prezentáció a játékelméleti alapfogalmakról; – Aszimmetrikus játékok; – Ismétléses börtönlakók dilemmája; – Térbel börtönlakók dilemmája Ajánlott cikk: Nowak & May (1993) Spatial Games; – Térbeli játékok Ajánlott cikk: Hauert (2002) Effect of Space; – Játékok gráfon; – Kevert stratégiák; – Közös javak játéka; – Indirekt reciprocitás

Lecture topics
1. -

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements