Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
EVOLUTIONARY GAME THEORY
Course code
BMEGT43V106
Course type
class
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
term mark
Number of credits
2
Course leader
Name
Dr. Számadó Szabolcs
Position
senior research fellow
Email adress
szamado.szabolcs@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Sociology and Communication

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Szabadon választható tárgyak

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 0

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

The introduction of the foundations and applications of evolutionary game theory in biology and social sciences.

Learning outcomes

Knowledge
 1. Solid knowledge of the conceptualization for studying social processes
 2. Basic knowledge of social institutions (law, language, religion, etc.)
 3. Basic knowledge of the legal, political etc. norms regulating communication and media phenomena.
Ability
 1. Ability to recognize social and communication problems, and to choose appropriate solutions
 2. Research skills
 3. Analytical skills.
Attitude
 1. Presence from social science egocentrism in social science fields
 2. Presence from social science egocentrism in other disciplinara fields
 3. Openness to self-criticism and self-improvement.
Autonomy and responsibility
 1. Adoption and enforcement of professional standards
 2. Independence
 3. Proficiency in professional communication both in oral and written form.

Methodology of teaching

Lectures with presentation aids, written and oral communication, processing of literature, preparation of a case study.

Materials supporting learning

 • Kóczy, Á.L. (2006) Neumann-féle játékelmélet. Közgazdasági Szemle, LIII. évf., január (31–45. o.)
 • Mérő László (2008) Észjárások, Remix - A racionális gondolkodás ereje és korlátai. Tericum kiadó.
 • Mészáros József (2005) Játékelmélet. Gondolat-Infonia.
 • Számadó, Sz. (1998) Az Őszinteségnek ára van? Kommunikáció az állatvilágban. Természet Világa.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése: Év végi írásbeli teljesítménymérés (ellenőrző zárthelyi dolgozat) alapján történik.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: a. Részteljesítmény-értékelés: b. Összegző teljesítmény-értékelés: a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja zárthelyi dolgozat formájában. Az értékelés alapjául szolgáló tananyag-részt a kurzus oktatója határozza meg. A dolgozatok állhatnak kifejtendő elméleti kérdésekből, melyek a lexikális tudást; tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; esszékérdésekből, melyek a szintetizáló képességet vizsgálják; a rendelkezésre álló munkaidő 90 perc.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • performance assessment: 100

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent 91
Very good 86–90
Good 73–85
Satisfactory 65–72
Pass 50–64
Fail < 50

Correction and retake

Retakes and make-ups are regulated by the University’s Code on Education and Examination.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
classes 28
preparation for test 10
reading 22
total 60

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A kurzus során a játékelméleti alapfogalmak (2x2-es játékok, Nash-egyensúly, evolúciósan stabil stratégia, kevert stratégiák stb.) bemutatása után sorba vesszük a biológiában is alkalmazható fogalmakat és elméletek (replikátor dinamika, ágens alapú modellek, térbeli játékok stb.), végül azzal a kérdéskörrel foglalkozunk, hogy milyen szociális dilemma helyzetek léteznek a biológiában, és hogyan lehet magyarázni az állatvilágban fellelhető kooperációt – Bevezetés; – Prezentáció a játékelméleti alapfogalmakról; – Aszimmetrikus játékok; – Ismétléses börtönlakók dilemmája; – Térbel börtönlakók dilemmája Ajánlott cikk: Nowak & May (1993) Spatial Games; – Térbeli játékok Ajánlott cikk: Hauert (2002) Effect of Space; – Játékok gráfon; – Kevert stratégiák; – Közös javak játéka; – Indirekt reciprocitás

Topics of lectures
1. -

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements