Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
THE PHOTOGRAPHIC PICTURE
Course code
BMEGT43M186
Course type
class
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
5
Course leader
Name
Dr. Gács Anna
Position
associate professor
Email adress
gacs.anna@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Sociology and Communication

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Kommunikáció és médiatudomány mesterszak - Vizuális kommunikáció specializáció (2018-tól)

Subject Role: Szakirányon kötelező

Recommended semester: 2

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

In the history of photography, image creation and theoretical reflection have always interacted in such a way that the often artificial dichotomy of theory and practice was called into question. Photographic practices have created many types of genres, systems of interpretation and evaluation. During the course, one of our goals will be to examine these practices, genres, interpretation and evaluation systems by reflecting on the properties and possibilities of the medium. We also ask what conceptual frameworks are suitable for analyzing interpretation and evaluation systems and mechanisms. In order to examine the conceptual frameworks, we will absolutely need to map the relevant image (photographic) properties that become the subject of interpretation and evaluation. The question of photographic relevance is closely related to the given (social, cultural, historical) context, as well as to the genres to which the interpreted and evaluated photos belong. Our working method will be partly a joint discussion of some important questions and literature, and partly an analysis of case studies based on the research projects of the course participants.

Learning outcomes

Knowledge
 1. Solid knowledge of conceptualization for studying communication and media phenomena
 2. Basic knowledge of social institutions (law, language, religion, etc.)
 3. Solid knowledge of the conceptualization for studying social processes.
Ability
 1. Reliable use of professional language
 2. Ability to make judgements in practical tasks, ability to make independent decisions
 3. Analytical skills.
Attitude
 1. Social sensitivity, solidarity
 2. Adoption of democratic and rule of law standards
 3. Professional and moral stand.
Autonomy and responsibility
 1. Striving to create a historically and politically coherent worldview
 2. Responsible, professionally based social presence
 3. Adoption and enforcement of professional standards.

Methodology of teaching

The topics are examined through reading literature and case studies. During the semester, students prepare an analytical study of a photographic phenomenon of their choice.

Materials supporting learning

 • A tantárgy elvégzéshez szükséges oktatási anyagok, szakirodalom a kurzus moodle-oldaláról érhető el a hallgatóknak (edu.gtk.bme.hu) – Books, notes, downloadable materials (edu.gtk.bme.hu)

General Rules

The criterion for signature is attendance at classes and regular participation in seminar discussions. Seminar paper (written exam): 20-25 thousand characters. If the students submit the preliminary version of their thesis by the end of the 12th week, the course instructor will comment on it within a few days. (Submitting a preliminary version is not mandatory.) The final version of the seminar paper must be submitted by the end of the 14th week. 50 points can be obtained for the seminar paper. Each student gives two project reports during the semester. You can earn 25 points each for reports. Students must submit all written assignments in electronic form (Word document, without conversion to PDF or PPP). Documents must not be larger than 500 KB, so inserted images must be sized accordingly.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: Részteljesítmény-értékelés: A dolgozatban tárgyalt fotóelméleti kérdés, probléma pontos és világos ismertetése (10 pont) A kurzus során feldolgozott és a korábbi tanulmányok során megismert releváns szakirodalom szempontjainak és érvrendszerének ismerete, integrálása (10 pont) A dolgozat szerkezete, áttekinthetősége (5 pont) A gondolatmenet és az állítások világossága, az érvelés minősége (logikai szerkezet), kreativitása, a fogalmak pontos, tisztázott és konzisztens használata (5 pont) Kritikai szemlélet, a kritikai észrevételek argumentatív alátámasztása (5 pont) Önálló álláspont megfogalmazása, az álláspont argumentatív alátámasztása, lehetséges ellenvetések vizsgálata (5 pont) Példák használata (5 pont) Nyelvi igényesség (5 pont) Kritériumkövetelmény a pontos idézés és hivatkozás (parafrázis esetében is), valamint a dolgozat végén szereplő pontos és teljes bibliográfia. Pontatlan idézés, hivatkozások és a bibliográfia hiánya vagy pontatlansága esetén a dolgozat nem értékelhető. A vizsgadolgozatokkal szemben támasztott részletes formai és tartalmi követelményeket a tanszéki honlapról letölthető Útmutató a Szociológia és Kommunikáció Tanszék kurzusainak és képzéseinek követelményeként benyújtandó vizsgadolgozatok elkészítéséhez című segédlet tartalmazza. A szeminárium dolgozat elkészítésének alternatív formája egy gyakorlati projekt és elemzés. A gyakorlati projekt lehet fotográfiai (például tematikus képsorozat elkészítése), kritikai (például 4-5 kiállításról írt kritika), illetve más, a hallgatók által javasolt (és az oktató által elfogadott) projekt. A szemináriumi dolgozat ebben az esetben a gyakorlati projektre reflektáló kritikai elemzés. Az elemzésnek ebben az esetben is meg kell felelnie a szemináriumi dolgozattal szemben támasztott követelményeknek és szempontoknak, terjedelme azonban lehet rövidebb is (10-15 ezer leütés).

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • :
 • attendance, reports: 50
 • total: 50

Proportion of examination elements in the rating

 • exam paper: 50

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

The criterion for signature is attendance at classes and regular participation in seminar discussions.

Grading

%
Excellent 96
Very good 90-95
Good 80–89
Satisfactory 70-79
Pass 50-69
Fail 0-49

Correction and retake

Retakes and make-ups are regulated by the University’s Code on Education and Examination.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
classes 55
preparation for exam paper 55
reading literature 40
total 150

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

The relationship between photographic practices and theoretical reflection Practices, theories and conceptual frameworks Ontology of the photographic image Photography and perception The nature of photographic representation Pictorial realism and photographic realism Properties and possibilities of the medium Mechanics and creativity Photographic genres, context and interpretation Interpretation and criticism Photographic relevance Photography as a document Photography as social analysis and social criticism Photographic as art, conceptual photography A photographic narrative

Topics of lectures

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements