Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
COMMUNICATION WITH PICTURES
Course code
BMEGT43M185
Course type
class
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
5
Course leader
Name
Fiáth Henrietta
Position
assistant lecturer
Email adress
fiath.henrietta@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Sociology and Communication

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Kommunikáció és médiatudomány mesterszak - Vizuális kommunikáció specializáció (2018-tól)

Subject Role: Szakirányon kötelező

Recommended semester: 1

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

The aim of the course is, on one hand, to review the literature, basic concepts, and most important topics of visual communication, on the other hand, to gain a deeper understanding of the functioning and characteristics of each visual communication medium, and on the third hand, to develop the students' critical attitude by analyzing the social and ethical aspects of visual communication.

Learning outcomes

Knowledge
 1. Solid knowledge of conceptualization for studying communication and media phenomena
 2. Basic knowledge of social institutions (law, language, religion, etc.)
 3. Solid knowledge of the conceptualization for studying social processes.
Ability
 1. Reliable use of professional language
 2. Ability to make judgements in practical tasks, ability to make independent decisions
 3. Analytical skills
Attitude
 1. Social sensitivity, solidarity
 2. Adoption of democratic and rule of law standards
 3. Professional and moral stand.
Autonomy and responsibility
 1. Striving to create a historically and politically coherent worldview
 2. Responsible, professionally based social presence
 3. Adoption and enforcement of professional standards

Methodology of teaching

Lecturing, student presentations, discussion.

Materials supporting learning

 • A tantárgy elvégzéshez szükséges oktatási anyagok, szakirodalom a kurzus moodle-oldaláról érhető el a hallgatóknak (edu.gtk.bme.hu) – Books, notes, downloadable materials are available on Moodle site of the course (edu.gtk.bme.hu)

General Rules

A kurzus teljesítésének feltétele az aláírás megszerzése és a vizsga sikeres teljesítése.

Performance evaluation methods

A szorgalmi időszakban az alábbi feladatokat kell teljesíteni: 1. Szakirodalmi prezentációk A félév során négy alkalommal minden hallgató feldolgoz egy az alábbi programban olvasható listából választott szakirodalmat és azt 10-15 perces prezentáció formájában ismerteti a többi a hallgatóval. Egy szakirodalmat csak egy hallgató prezentálhat, és a prezentációk esedékessége a programban található dátum. A feldolgozandó szakirodalmakat legkésőbb a második oktatási héten ki kell választaniuk a hallgatóknak. 2. Elemzések Minden hallgató a félév során két alkalommal készít egy önálló elemzést, melynek témája, hívószava az előző héten az előadáson tárgyalt témakör, a konkrét alkotást azonban a hallgató választhatja meg. Az elemzéseknek érdemes a 6 szempontot követniük, de – az oktatóval előzetesen egyeztetve – ettől el lehet térni. Az elemzések esedékességét szintén a program határozza meg. 3. Témamegjelölés és egy konzultáció A 10. héten minden hallgatónak prezentálja a szemináriumi dolgozatának tervezett témáját és arról legalább egyszer még a szorgalmi időszakban nyilvánosan (a többi hallgató előtt) konzultál az oktatóval.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • presentation of literature (4 times): 20
 • analysis (2 times): 20
 • presentation of research topic and consultation: 10
 • total: 50

Proportion of examination elements in the rating

 • end term paper: 50

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

A félév végi aláírás feltétele az órák 30%-át (4 alkalom) meg nem haladó hiányzás, valamint az, hogy a hallgató a félévközi feladatokra kapható pontok felét megszerezze. A jelenlétet az oktató minden órán katalógussal ellenőrzi. Két különböző alkalommal elkövetett tizenöt percet meghaladó késés egy mulasztott órának felel meg. Az órák 70%-án való részvétel akadályoztatása esetén a hallgatóknak lehetőségük van a mulasztott órá(ka)t egy az adott órára az oktató által kijelölt szakirodalomból írt legalább 3500 leütéses recenzióval kiváltani. A recenziónak tartalmaznia kell egy rövid leírást a szakirodalom téziséről és a hallgató önálló véleményét, asszociációit a témával kapcsolatban. A recenzió leadásának határideje a pótlási időszak utolsó munkanapja.

Grading

%
Excellent 95
Very good 85-94
Good 70–84
Satisfactory 60–69
Pass 50-59
Fail < 50

Correction and retake

Retakes and make-ups are regulated by the University’s Code on Education and Examination.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
classes 52
preparation for assignements 58
execution of end term paper 40
total 150

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

1. „The medium is the message” 2. Kép és szöveg 3. Vizuális kifejezőeszközök 4. Színek 5. Kompozíció 6. Tipográfia 7. Grafikai tervezés 8. Percepció 9. Gestalt-elvek 10. Reprezentáció 11. Infografika 12. Fotó 13. Mozgókép 14. Social media 15. Mixed and Virtual Reality 16. Szimbólumok 17. Identitás 18. Giccs 19. Ízlés 20. Vizuális sztereotípiák 21. Vizuális befolyásolás 22. Hatalom és vizualitás 23. Politika és vizualitás 24. Gender és vizualitás

Topics of lectures

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements