Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
COMMUNICATION WITH PICTURES
ID (subject code)
BMEGT43M185
Type of subject
class
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
5
Subject Coordinator
Name
Fiáth Henrietta
Position
assistant lecturer
Contact details
fiath.henrietta@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Sociology and Communication
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Communication and Media Studies Master’s Programme - Visual communication specialisation (from 2018)

Subject Role: Compulsory for the specialisation

Recommended semester: 1

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

The aim of the course is, on one hand, to review the literature, basic concepts, and most important topics of visual communication, on the other hand, to gain a deeper understanding of the functioning and characteristics of each visual communication medium, and on the third hand, to develop the students' critical attitude by analyzing the social and ethical aspects of visual communication.

Academic results

Knowledge
 1. Solid knowledge of conceptualization for studying communication and media phenomena
 2. Basic knowledge of social institutions (law, language, religion, etc.)
 3. Solid knowledge of the conceptualization for studying social processes.
Skills
 1. Reliable use of professional language
 2. Ability to make judgements in practical tasks, ability to make independent decisions
 3. Analytical skills
Attitude
 1. Social sensitivity, solidarity
 2. Adoption of democratic and rule of law standards
 3. Professional and moral stand.
Independence and responsibility
 1. Striving to create a historically and politically coherent worldview
 2. Responsible, professionally based social presence
 3. Adoption and enforcement of professional standards

Teaching methodology

Lecturing, student presentations, discussion.

Materials supporting learning

 • A tantárgy elvégzéshez szükséges oktatási anyagok, szakirodalom a kurzus moodle-oldaláról érhető el a hallgatóknak (edu.gtk.bme.hu) – Books, notes, downloadable materials are available on Moodle site of the course (edu.gtk.bme.hu)

General Rules

A kurzus teljesítésének feltétele az aláírás megszerzése és a vizsga sikeres teljesítése.

Performance assessment methods

A szorgalmi időszakban az alábbi feladatokat kell teljesíteni: 1. Szakirodalmi prezentációk A félév során négy alkalommal minden hallgató feldolgoz egy az alábbi programban olvasható listából választott szakirodalmat és azt 10-15 perces prezentáció formájában ismerteti a többi a hallgatóval. Egy szakirodalmat csak egy hallgató prezentálhat, és a prezentációk esedékessége a programban található dátum. A feldolgozandó szakirodalmakat legkésőbb a második oktatási héten ki kell választaniuk a hallgatóknak. 2. Elemzések Minden hallgató a félév során két alkalommal készít egy önálló elemzést, melynek témája, hívószava az előző héten az előadáson tárgyalt témakör, a konkrét alkotást azonban a hallgató választhatja meg. Az elemzéseknek érdemes a 6 szempontot követniük, de – az oktatóval előzetesen egyeztetve – ettől el lehet térni. Az elemzések esedékességét szintén a program határozza meg. 3. Témamegjelölés és egy konzultáció A 10. héten minden hallgatónak prezentálja a szemináriumi dolgozatának tervezett témáját és arról legalább egyszer még a szorgalmi időszakban nyilvánosan (a többi hallgató előtt) konzultál az oktatóval.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • presentation of literature (4 times): 20
 • analysis (2 times): 20
 • presentation of research topic and consultation: 10
 • total: 50

Percentage of exam elements within the rating

 • end term paper: 50

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

A félév végi aláírás feltétele az órák 30%-át (4 alkalom) meg nem haladó hiányzás, valamint az, hogy a hallgató a félévközi feladatokra kapható pontok felét megszerezze. A jelenlétet az oktató minden órán katalógussal ellenőrzi. Két különböző alkalommal elkövetett tizenöt percet meghaladó késés egy mulasztott órának felel meg. Az órák 70%-án való részvétel akadályoztatása esetén a hallgatóknak lehetőségük van a mulasztott órá(ka)t egy az adott órára az oktató által kijelölt szakirodalomból írt legalább 3500 leütéses recenzióval kiváltani. A recenziónak tartalmaznia kell egy rövid leírást a szakirodalom téziséről és a hallgató önálló véleményét, asszociációit a témával kapcsolatban. A recenzió leadásának határideje a pótlási időszak utolsó munkanapja.

Issuing grades

%
Excellent 95-100
Very good 85-94
Good 70–84
Satisfactory 60–69
Pass 50-59
Fail < 50

Retake and late completion

Retakes and make-ups are regulated by the University’s Code on Education and Examination.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
classes 52
preparation for assignements 58
execution of end term paper 40
total 150

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

1. „The medium is the message” 2. Kép és szöveg 3. Vizuális kifejezőeszközök 4. Színek 5. Kompozíció 6. Tipográfia 7. Grafikai tervezés 8. Percepció 9. Gestalt-elvek 10. Reprezentáció 11. Infografika 12. Fotó 13. Mozgókép 14. Social media 15. Mixed and Virtual Reality 16. Szimbólumok 17. Identitás 18. Giccs 19. Ízlés 20. Vizuális sztereotípiák 21. Vizuális befolyásolás 22. Hatalom és vizualitás 23. Politika és vizualitás 24. Gender és vizualitás

Lecture topics

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements