Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
VISUAL COMMUNICATION PROJECTS
ID (subject code)
BMEGT43A242
Type of subject
class
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
5
Subject Coordinator
Name
Fiáth Henrietta
Position
assistant lecturer
Contact details
fiath.henrietta@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Sociology and Communication
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Communication and media studies Bachelor’s Programme International and business communication specialisation from 2018

Subject Role: Elective for the specialisation

Recommended semester: 5

Programme: Communication and media studies Bachelor’s Programme Visual communication specialisation from 2018

Subject Role: Compulsory for the specialisation

Recommended semester: 5

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

The aim of the course is to learn the basic steps of complex visual thinking, to understand and master the practice and process of visual communication projects. During the semester, the students go through the planning process of the project of their choice, they acquire the related theoretical information at each station, and we summarize the experiences and lessons learned as a group. During the course, students will experience the classic steps of design methodology – projects can be customized and completed individually or in teams of two.

Academic results

Knowledge
 1. Solid knowledge of the conceptualization for studying social processes
 2. Basic knowledge of social science methodologies
 3. Basic knowledge of social institutions (law, language, religion, etc.).
Skills
 1. Ability to participate in argumentative and rational debate
 2. Analytical skills
 3. Ability to make independent decisions in academic activities.
Attitude
 1. Awareness of the historical and social embeddedness of cultural processes and institution
 2. Openness to self-criticism and self-improvement
 3. Self-reflection of one's own abilities.
Independence and responsibility
 1. Display one’s own worldview in a professional setting
 2. Striving to create a historically and politically coherent worldview
 3. Adoption and enforcement of professional standards.

Teaching methodology

Lecture and completion of a complete project by the student, and reflective reports on its progress and joint discussion of these

Materials supporting learning

 • A tantárgy elvégzéshez szükséges oktatási anyagok, szakirodalom a kurzus moodle-oldaláról érhető el a hallgatóknak (edu.gtk.bme.hu) – Books, notes, downloadable materials are available on Moodle site of the course A tantárgy elvégzéshez szükséges oktatási anyagok, szakirodalom a kurzus moodle-oldaláról érhető el a hallgatóknak (edu.gtk.bme.hu)

General Rules

A félév végi aláírás feltétele az órák 30%-át meg nem haladó hiányzás. A jelenlétet az oktató katalógussal ellenőrzi. A vizsgára jelentkezés feltétele a szorgalmi időszakban kapott feladatok mindegyikének teljesítése és a kapható pontok legalább felének megszerzése.

Performance assessment methods

1. Prezentációk: A félév során a hallgatóknak három alkalommal kell prezentációt készíteniük, ill. kb. 10-15 percben előadniuk, melyet – minden alkalommal és minden hallgató esetében – részletes csoportos megbeszélés, elemzés követ. Prezentáció1: Az ideális projekt Egy a hallgató által kiválasztott, meghatározott, jól definiálható szempontrendszer (az oktató által javasolt támpontok) alapján elemzett vizuális projekt bemutatása, mely nincs műfajhoz kötve, azonban kommunikációját tekintve működő, ideális példaként kell szolgáljon. Prezentáció2: Saját projekt_első kör: A hallgatónak a közös és egyéni gyűjtés, ötletelés során kialakuló, legjobbnak ítélt ötlet kiválasztásával egy saját projekt (elméleti, vagy gyakorlati) megvalósítását kell kidolgoznia és ezt a 8. óráig jutott fázisában bemutatnia. Prezentáció3: Saját projekt_második kör: A hallgatónak az órai közös megbeszéléseket követő bíráló szempontrendszer alapján meg kell vizsgálnia saját prokejtjét és előbbiek alapján ajánlott módosítania, továbbfejlesztenie azt, mely esetlegesen akár teljesen új irányt, további következtetéseket indukál. 2. Egyéni dolgozat: A szemeszter második felében előkészített és megvalósított, két körben/fázisában is prezentált saját projekt összefoglaló, min. 6000 karakteres leírása, melynek kötelező részét képezi az önreflexió, a hallgató rálátása a saját munkájára az órai előadások, megbeszélések tükrében. A dolgozat leadási határideje a pótlási hét vége.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • presentations: 30
 • essay: 20
 • total: 50

Percentage of exam elements within the rating

 • end term presentation: 50

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

Az aláírás megszerzésének feltétele az órák 30%-át meg nem haladó hiányzás, valamint a szorgalmi időszakban teljesítendő feladatokra kapható pontok legalább felének megszerzése.

Issuing grades

%
Excellent 95-100
Very good 85–94
Good 70–84
Satisfactory 60–69
Pass 50–59
Fail < 50

Retake and late completion

A javítás és pótlás rendjét mindig a hatályos TVSZ szabályozza. A prezentációk pótlására a tervezett tantervi időpont utáni 2 órán, a kurzus órarendi időpontjában van lehetőség. Amennyiben ebben a két órában nincs előadás (kiállításlátogatás, feladatbeadás miatt), akkor a következő előadáson még pótolható a prezentáció. A határidőre nem teljesített feladatok javítására és pótlására legkésőbb az utolsó órán személyesen, valamint a pótlási hét utolsó napjáig elektronikus úton van lehetőség. A késve érkezett feladatokra minden megkezdett héten 10% pontlevonás jár.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
class attendance 52
mid term assignments 58
end term presentation 40
total 150

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

1. A csapatmunka alapelvei, kötelességek és felelősségek 2. A projektek menedzselésének alapelvei, tipikus és gyakori hibák és kivédésük lehetőségei 3. A megrendelő, a tervező és a projektmenedzser szerepei, kapcsolataik jellegzetességei 4. A vizualitáshoz köthető projektek jellegzetességei, gyakori problémái és azok kiküszöbölési lehetőségei 5. A projektekről szóló beszámolók, prezentációk kritériumai, jó gyakorlatai

Lecture topics

Additional lecturers

Name Position Contact details
Lantos Csenge

Approval and validity of subject requirements