Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
CASE STUDIES IN COMMUNICATION
Course code
BMEGT43A206
Course type
class
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
term mark
Number of credits
5
Course leader
Name
dr. Bárány Tibor
Position
assistant professor
Email adress
barany.tibor@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Sociology and Communication

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Kommunikáció és médiatudomány alapszak - kötelező tárgyak 2018-tól

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

The aim of the course is a problem-based approach to communication and media phenomena. This happens partly through the joint processing of some of these problems and the formulation of own answers, partly through getting to know the topic descriptions and choosing a project topic as preparation for the Project Assignment (BMEGT43A210) subject.

Learning outcomes

Knowledge
 1. Solid knowledge of the conceptualization for studying social processes
 2. Solid knowledge of conceptualization for studying communication and media phenomena
 3. Basic knowledge of social institutions (law, language, religion, etc.).
Ability
 1. Ability to recognize social and communication problems, and to choose appropriate solutions
 2. Research skills
 3. Analytical skills.
Attitude
 1. Social sensitivity, solidarity
 2. Adoption of democratic and rule of law standards
 3. Professional and moral stand.
Autonomy and responsibility
 1. Display one’s own worldview in a professional setting
 2. Striving to create a historically and politically coherent worldview
 3. Adoption and enforcement of professional standards.

Methodology of teaching

Lectures, and practical exercises, home work.

Materials supporting learning

 • A tantárgy elvégzéshez szükséges oktatási anyagok, szakirodalom a kurzus moodle-oldaláról érhető el a hallgatóknak (edu.gtk.bme.hu)

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése: o a kurzus látogatás a TVSZ előírt mértékben (70%) o aktív órai jelenlét o otthoni munkák elvégzése o elfogadott és leadott portfólió o csoportmunkában elkészített munka beadása. Az aláírás megszerzésének feltétele o egyéni munkák legalább 50% mértékben o csoportos munkában való részvétel.

Performance evaluation methods

Detailed description of the performance evaluations carried out during the term: 1. independent home work 2. facultative exercises Description of summarizing performance evaluation: portfolio on a project

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • individual home exercises: 20
 • team work: 20
 • participation in class, facultative exercises: 10
 • portfolio: 50
 • total: 100

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent 94
Very good 85–93
Good 70–84
Satisfactory 60–69
Pass 50–59
Fail < 50

Correction and retake

Retake and make-up test options are defined by the valid regulations of the University’s Code on Education and Examination.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
classes 56
prep. for assessment 60
homeworks 10
prep. for exam 24
total 150

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A tantárgy célja a kommunikációs és média jelenségek problémajellegű megközelítése. Ez részben néhány ilyen probléma közös feldolgozásán, és saját válaszok megfogalmazásán keresztül történik, részben a Projektfeladat (BMEGT43A210) tantárgy előkészítéseként témakiírásokkal való megismerkedésen, és projektfeladattéma-választáson keresztül történik.

Topics of lectures
1. -

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Bárány Tibor

Approval and validity of subject requirements