I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
CASE STUDIES IN COMMUNICATION
ID (subject code)
BMEGT43A206
Type of subject
class
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
term mark
Number of credits
5
Subject Coordinator
Name
dr. Bárány Tibor
Position
assistant professor
Contact details
barany.tibor@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Sociology and Communication
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Communication and media studies Bachelor’s Programme compulsory subjects from 2018

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

The aim of the course is a problem-based approach to communication and media phenomena. This happens partly through the joint processing of some of these problems and the formulation of own answers, partly through getting to know the topic descriptions and choosing a project topic as preparation for the Project Assignment (BMEGT43A210) subject.

Academic results

Knowledge
 1. Solid knowledge of the conceptualization for studying social processes
 2. Solid knowledge of conceptualization for studying communication and media phenomena
 3. Basic knowledge of social institutions (law, language, religion, etc.).
Skills
 1. Ability to recognize social and communication problems, and to choose appropriate solutions
 2. Research skills
 3. Analytical skills.
Attitude
 1. Social sensitivity, solidarity
 2. Adoption of democratic and rule of law standards
 3. Professional and moral stand.
Independence and responsibility
 1. Display one’s own worldview in a professional setting
 2. Striving to create a historically and politically coherent worldview
 3. Adoption and enforcement of professional standards.

Teaching methodology

Lectures, and practical exercises, home work.

Materials supporting learning

 • A tantárgy elvégzéshez szükséges oktatási anyagok, szakirodalom a kurzus moodle-oldaláról érhető el a hallgatóknak (edu.gtk.bme.hu)

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése: o a kurzus látogatás a TVSZ előírt mértékben (70%) o aktív órai jelenlét o otthoni munkák elvégzése o elfogadott és leadott portfólió o csoportmunkában elkészített munka beadása. Az aláírás megszerzésének feltétele o egyéni munkák legalább 50% mértékben o csoportos munkában való részvétel.

Performance assessment methods

Detailed description of the performance evaluations carried out during the term: 1. independent home work 2. facultative exercises Description of summarizing performance evaluation: portfolio on a project

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • individual home exercises: 20
 • team work: 20
 • participation in class, facultative exercises: 10
 • portfolio: 50
 • total: 100

Percentage of exam elements within the rating

Issuing grades

%
Excellent 94-100
Very good 85–93
Good 70–84
Satisfactory 60–69
Pass 50–59
Fail < 50

Retake and late completion

Retake and make-up test options are defined by the valid regulations of the University’s Code on Education and Examination.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
classes 56
prep. for assessment 60
homeworks 10
prep. for exam 24
total 150

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A tantárgy célja a kommunikációs és média jelenségek problémajellegű megközelítése. Ez részben néhány ilyen probléma közös feldolgozásán, és saját válaszok megfogalmazásán keresztül történik, részben a Projektfeladat (BMEGT43A210) tantárgy előkészítéseként témakiírásokkal való megismerkedésen, és projektfeladattéma-választáson keresztül történik.

Lecture topics
1. -

Additional lecturers

Name Position Contact details
Dr. Bárány Tibor

Approval and validity of subject requirements