Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
Bank, securities and stock market law
Course code
BMEGT55M009
Course type
contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Grad-Gyenge Anikó
Position
associate professor
Email adress
grad-gyenge.aniko@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Business Law

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Vezetés és szervezés mesterszak 2019/20/1 félévtől (Őszi féléves kezdés)

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 0

Programme: Vezetés és szervezés mesterszak 2020/21/2 félévtől (Tavaszi féléves kezdés)

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 0

Programme: Üzleti jog köt.vál.blokk

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 3

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 581046/15/2021. Valid from: 24.11.2021.

Objectives

The course aims to provide students with a comprehensive overview of banking law and capital market law. During the course, besides the current Hungarian regulation, we pay increased attention to international trends and the legal development of the European Union’s leglislation. Students will learn basic banking, securities, stock market con-cepts, and regulatory areas (e.g., banking and capital market supervision, compliance, financial and investment transactions, etc.). Besides, they can learn about new challenges such as financial innovation (Fintech) and current related economic criminal law issues.

Learning outcomes

Knowledge
 1. the basic concepts of banking law, the organizational and operational regulations concerning the financial intermediation system
 2. regulation of financial, capital market, and investment services
 3. the regulation of individual securities and the domestic and EU system of capital market leg-islation
 4. current regulatory issues for financial innovation (Fintech)
 5. provisions of criminal economic law relevant to the course's subject (e.g., insider dealing and market power abuse).
Ability
 1. to review the system and context of banking, securities, and capital market regulations
 2. make proper use of the basic concepts of banking law, securities law, and capital market law
 3. the interpretation and application of essential banking and capital market law provisions.
Attitude
 1. thinks consciously and responsibly in the field of finance law.
 2. is open to critical self-assessment, active learning methods, experimental style.
Autonomy and responsibility
 1. -

Methodology of teaching

The subject's teaching is based on the presentation of the banking system, securities, stock exchange law regu-lation, their connections, and some challenges. In addition to the transfer of knowledge, we illustrate through practical examples, and students can conduct research based on independent work.

Materials supporting learning

 • Előadásanyagok, jegyzet.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két zárthelyi dolgozat alapján zajlik. A tantárgy telje-sítéséhez szükséges a zárthelyi dolgozatok összesített eredménye alapján a legalább 50% teljesítés, valamint az elő-adások 70 %-án való részvétel. A kiadott feladatok teljesítésével további 20%-nyi pont szerezhető.

Performance evaluation methods

A zárthelyi dolgozatok: a tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja írásbeli dolgozat vagy online tesztkérdések formájában. A dolgozat állhat tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értel-mezését és az azok közötti összefüggések felismerését; esszékérdésekből, melyek a lexikális tudást, valamint a szinte-tizáló képességet vizsgálják; a rendelkezésre álló munkaidő 30-90 perc.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • Zárthelyik: 100
 • Részteljesítmény értékelés (házi feladatok: 20

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 90
Very good 85–90
Good 76–84
Satisfactory 64–75
Pass 50-63
Fail < 50

Correction and retake

1) A vizsgadolgozat (ZH-ák) javítása a TVSZ szerinti határidőben történik és a Neptunon keresztül kerül hivatalos közlésre. A Tanszék a betekintés időpontját esetileg teszi közzé. 2) Az év közben szerzett jegy javítására a TVSZ szerint van lehetőség.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
28 28
10 10
52 52
90 90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. Bankjogi alapok: a pénzügyi közvetítőrendszer alapfogalmai, a szabályozás oka és célja
2. A pénzügyi piac nemzetközi szabályozása, az EU jogfejlődése
3. A prudens működés követelményei, a felügyeleti rendszer, egyes bankügyletek szabályozása
4. A hitelintézetek egyes finanszírozási műveletei
5. Pénzügyi fogyasztóvédelem, a biztosítók és szolgáltatásaik
6. Fintech
7. ZH I.
8. A tőkepiac szabályozása az Európai Unióban
9. Tőkepiaci alapok: bevezetés a hazai szabályozás rendszerébe
10. Tőzsdejogi alapok
11. Bevezetés az értékpapírjogba
12. Bankjogi, értékpapírjogi és tőkepiac jogi gyakorlat
13. Gazdasági büntetőjog
14. ZH II.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Mezei Kitti egyetemi adjunktus mezei.kitti@gtk.bme.hu
Dr. Vértesy László egyetemi docens vertesy.laszlo@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements