Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
BUSINESS LAW II.
Course code
BMEGT55A101
Course type
contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
5
Course leader
Name
Dr. Mezei Kitti
Position
assistant professor
Email adress
mezei.kitti@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Business Law

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Gazdálkodási és menedzsment alapszak 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 6

Programme: Kommunikáció és médiatudomány alapszak - kötelező tárgyak 2018-tól

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 6

Programme: Nemzetközi gazdálkodás alapszak 2018/19/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 6

Programme: Nemzetközi gazdálkodás alapszak 2020/21/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 6

Programme: Pénzügy és számvitel alapszak 2019/20/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 6

Pre-requisites
strong
Üzleti jog I.
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége

Objectives

The aim of the subject is to get acquainted with the basic legal connections related to the operation of the economy. The elaboration of the topic of business law provides an opportunity to examine the (professional) political and economic motivations behind the operation of law as a social regulatory subsystem, and the consequences of the choice of its means. The course builds on the knowledge and competencies acquired during the subject of Business Law I. The review of economic contract types will continue, taking into account the specificities of e-commerce. The bank Following the types of contracts that arise in the course of activities, private law issues related to the capital market will be reviewed, and students will gain insight into the extent to which technology is transforming the banking and financial sector in general. Negotiations on competition law, consumer protection, advertising law, labor law, intellectual property law, public procurement and data protection, which frame the activities of economic operators, form the second major unit of the semester. The last four presentations in the series provide a comprehensive introduction to the enforcement channels available to economic operators.

Learning outcomes

Knowledge
 1. 1. Is aware of the social and economic functions of business law regulation.
 2. 2. Is aware of the basic functions of the main areas of law affecting business (including economic contracts, financial, banking regulation, competition law, consumer protection, advertising law, labor law, intellectual property law, public procurement, data protection).
 3. 3. Knows the main peculiarities of the areas of law influencing business, discussed during this semester, which can be grasped in political, economic and business mechanisms.
Ability
 1. Able to interpret and place business in accordance with the regulations of business in practice.
 2. Able to analyze the role, motivations and activities of individual economic actors from a legal and economic point of view.
 3. Able to think critically.
Attitude
 1. Sufficiently conscious during the evaluation of the legal regulation of the economy, he is informed from various sources, he consciously seeks alternative solutions.
 2. Open to self-reflection, critical inclusion, critical thinking when thinking about the legal regulation of the economy.
 3. Accepts the enforcement of fundamental and private law standards and requirements as a starting point for regulation.
Autonomy and responsibility
 1. -

Methodology of teaching

presentations

Materials supporting learning

 • Előadásanyagok, tankönyv, folyóiratcikkek, esetlegesen policy dokumentumok.
 • Kötelező irodalom a tanuláshoz felhasználható az előadásokon bemutatott slide show, amely a tantárgy adatlapjáról letölthető.
 • II. Bodzási – Grad-Gyenge – Pázmándi (szerk.): Gazdasági Civiljog c. tankönyv (szerkesztette: dr. Lehóczki Zsófia, lektorálta: dr. Sárközy Tamás)

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése félév végi, a vizsgaidőszak során teljesítendő írásbeli vizsga alapján történik. A tantárgy teljesítéséhez szükséges a vizsgadolgozat legalább 50% teljesítése. Az aláírás feltétele a magyar nyelvű kurzusokon a hallgatók számára a Moodle-ben heti rendszerességgel, az adott témához kapcsolódóan rendelkezésre bocsátott önellenőrző kérdések megválaszolása, valamint a foglalkozások 70%-án való részvétel.

Performance evaluation methods

Félév végi írásbeli vizsga: a tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja írásbeli dolgozat formájában, a dolgozat állhat tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; esszékérdésekből, melyek a lexikális tudást, valamint a szintetizáló képességet vizsgálják; a rendelkezésre álló munkaidő 60 perc; Félév végi írásbeli vizsga: a tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja írásbeli dolgozat formájában, a dolgozat állhat tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; esszékérdésekből, melyek a lexikális tudást, valamint a szintetizáló képességet vizsgálják; a rendelkezésre álló munkaidő 60 perc.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • :

Proportion of examination elements in the rating

 • összegző tanulmányi teljesítményértékelés:

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Az aláírás feltétele a magyar nyelvű kurzusokon a hallgatók számára a Moodle-ben heti rendszerességgel, az adott témához kapcsolódóan rendelkezésre bocsátott önellenőrző kérdések megválaszolása, valamint a foglalkozások 70%-án való részvétel.

Grading

%
Excellent 91
Very good 85–90
Good 76–84
Satisfactory 64–75
Pass 50–63
Fail < 50

Correction and retake

1) A vizsgadolgozat javítása a TVSZ szerinti határidőben történik és a Neptunon keresztül kerül hivatalos közlésre. A Tanszék a tesztekbe való betekintés időpontját esetileg, a következő vizsgára jelentkezés határidejére tekintettel teszi közzé. 2) A vizsgán szerzett jegy javítására a TVSZ szerint van lehetőség. 3) A vizsgaidőszakban a TVSZ-nek megfelelő számú vizsgaalkalom meghirdetésére kerül sor. Javasolt az utolsó előtti vizsgaidőpontban az első vizsga megkísérlése.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
részvétel a kontakt tanórákon 56
vizsgafelkészülés 84
önellenőrző kérdések megválaszolása 10
összesen 150

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő témakörökből áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. A gazdaság szerződéstípusai 1.
2. A gazdaság szerződéstípusai 2.
3. IV.C. A gazdaság szerződéstípusai 3. e-business
4. IV.D. A gazdaság szerződéstípusai 4. e-business
5. V. Adatvédelem
6. VI.A. Banki magánjog
7. VI.B. Tőkepiaci jog
8. VI.C. Fintech
9. VII.A. Versenyjog – fúziókontroll
10. VII.B. Versenyjog – tisztességtelen verseny elleni fellépés
11. Compliance
12. "VIII. Fogyasztóvédelem
13. IX. Reklámjog
14. X.A. Munkajog – munkajogviszony keletkezése
15. X.B. Munkajog – a munkajogviszony megszűnése
16. XI.A. Szellemi tulajdonjog – szerzői jog
17. XI.B. Szellemi tulajdonjog – iparjogvédelem
18. XIII.A. Jogérvényesítés - általában
19. XIII.B. Jogérvényesítés – polgári igényérvényesítés
20. XIII.C. Jogérvényesítés – büntető igényérvényesítés

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. habil. Grad-Gyenge Anikó egyetemi docens grad-gyenge.aniko@gtk.bme.hu
Dr. Ambus István egyetemi docens ambrus.istvan@gtk.bme.hu
Dr. Tomasovszky Edit egyetemi adjunktus tomasovszky.edit@gtk.bme.hu
Dr. Mezei Kitti egyetemi adjunktus mezei.kitti@gtk.bme.hu
Dr. Nagy Krisztina egyetemi adjunktus nagy.krisztina@gtk.bme.hu
Dr. Schubauer Petra egyetemi tanársegéd schubauer.petra@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements