I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
BUSINESS LAW I.
ID (subject code)
BMEGT55A100
Type of subject
contact lessons
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Dr. Nagy Krisztina
Position
assistant professor
Contact details
nagy.krisztina@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Business Law'
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Business administration and management Bachelor’s Programme from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 5

Programme: Communication and media studies Bachelor’s Programme compulsory subjects from 2018

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 5

Programme: Engineering Management Bachelor’s Programme from 2015/16/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 5

Programme: Engineering Management Bachelor’s Programme from 2017/18/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 5

Programme: International Management Bachelor’s Programme from 2018/19/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 5

Programme: International Management Bachelor’s Programme from 2020/21/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 5

Programme: Finance and Accounting Bachelor’s Programme from 2019/20/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 5

Programme: Business Administration and Management Bachelor’s Programme from 2018/19/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 5

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, 26/06/2019. Valid from September 1, 2019.

Objectives

Academic results

Knowledge
Skills
Attitude
Independence and responsibility

Teaching methodology

Materials supporting learning

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése félév végi, a vizsgaidőszak során teljesítendő írásbeli vizsga alapján történik. A tantárgy teljesítéséhez szükséges a vizsgadolgozat legalább 50% teljesítése.

Performance assessment methods

A tárgy teljesítményértékelésének részletes leírása: Félév végi írásbeli vizsga: a tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja írásbeli dolgozat formájában, a dolgozat állhat tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; esszékérdésekből, melyek a lexikális tudást, valamint a szintetizáló képességet vizsgálják; a rendelkezésre álló munkaidő 60 perc

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

Percentage of exam elements within the rating

  • összegző tanulmányi teljesítményértékelés: 100%

Issuing grades

%
Excellent > 90-100
Very good 85–90
Good 76–84
Satisfactory 64–75
Pass 50–63
Fail < 50

Retake and late completion

1) A vizsgadolgozat javítása a TVSZ szerinti határidőben történik és a Neptunon keresztül kerül hivatalos köz-lésre. A Tanszék a tesztekbe való betekintés időpontját esetileg, a következő vizsgára jelentkezés határidejére tekintettel teszi közzé. 2) A vizsgán szerzett jegy javítására a TVSZ szerint van lehetőség. 3) A vizsgaidőszakban a TVSZ-nek megfelelő számú vizsgaalkalom meghirdetésére kerül sor. Javasolt az utolsó előtti vizsgaidőpontban az első vizsga megkísérlése.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
28
62
90

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

Lecture topics

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements