Valtozasok

SUBJECT DATA

TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE

Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
BUSINESS LAW I.
Course code
BMEGT55A100
Course type
contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Nagy Krisztina
Position
assistant professor
Email adress
nagy.krisztina@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Business Law

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Gazdálkodási és menedzsment alapszak 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 5

Programme: Kommunikáció és médiatudomány alapszak - kötelező tárgyak 2018-tól

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 5

Programme: Műszaki menedzser alapszak 2015/16/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 5

Programme: Műszaki menedzser alapszak 2017/18/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 5

Programme: Nemzetközi gazdálkodás alapszak 2018/19/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 5

Programme: Nemzetközi gazdálkodás alapszak 2020/21/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 5

Programme: Pénzügy és számvitel alapszak 2019/20/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 5

Programme: Gazdálkodási és menedzsment alapszak 2018/19/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 5

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, 26/06/2019. Valid from September 1, 2019.

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
Ability
Attitude
Autonomy and responsibility

Methodology of teaching

Materials supporting learning

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése félév végi, a vizsgaidőszak során teljesítendő írásbeli vizsga alapján történik. A tantárgy teljesítéséhez szükséges a vizsgadolgozat legalább 50% teljesítése.

Performance evaluation methods

A tárgy teljesítményértékelésének részletes leírása: Félév végi írásbeli vizsga: a tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja írásbeli dolgozat formájában, a dolgozat állhat tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; esszékérdésekből, melyek a lexikális tudást, valamint a szintetizáló képességet vizsgálják; a rendelkezésre álló munkaidő 60 perc

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

  • :

Proportion of examination elements in the rating

  • összegző tanulmányi teljesítményértékelés: 100%

Grading

%
Excellent > 90
Very good 85–90
Good 76–84
Satisfactory 64–75
Pass 50–63
Fail < 50

Correction and retake

1) A vizsgadolgozat javítása a TVSZ szerinti határidőben történik és a Neptunon keresztül kerül hivatalos köz-lésre. A Tanszék a tesztekbe való betekintés időpontját esetileg, a következő vizsgára jelentkezés határidejére tekintettel teszi közzé. 2) A vizsgán szerzett jegy javítására a TVSZ szerint van lehetőség. 3) A vizsgaidőszakban a TVSZ-nek megfelelő számú vizsgaalkalom meghirdetésére kerül sor. Javasolt az utolsó előtti vizsgaidőpontban az első vizsga megkísérlése.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
28
62
90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

Topics of lectures

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements