Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
CHILD PROTECTION
Course code
BMEGT51S369
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
6
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Kanczné dr. Nagy Katalin
Position
senior lecturer
Email adress
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Köznevelési mestervezető szak 2016/17/1 félévtől

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 2

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri a gyermeki jogokra vonatkozó nemzetközi egyezményeket
 2. Ismeri az Alaptörvény gyermeki jogokkal kapcsolatos rendelkezéseit
 3. Ismeri a magyar jogrendszer gyermeki jogokkal kapcsolatos szabályozásait
 4. Ismeri a köznevelési törvény gyermeki/tanulói jogokkal kapcsolatos rendelkezéseit
Ability
 1. Képes egy adott köznevelési intézményben gyermeki jogok érvényesítésére
 2. Képes a veszélyeztetett gyermekkel kapcsolatos jelzőrendszer működtetésére
 3. Képes szociális érzékenységgel kezelni a hátrányos helyzetű gyermekek és törvényes képviselőik támogatására
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről – letölthető: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100064.TV
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról – letölthető: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV
 • Dr. Filó Erika – Katonáné Pehr Erika: Gyermeki jogok, gyermekvédelem, Libri, 2012.

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés: a konzultációkon való aktív részvétel. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. Szóbeli vizsga. Kiváltható egy 10-12 oldalas dolgozattal, amely az elmélet és a gyakorlat integrációját elemző esettanulmánnyal, amely a hallgató tapasztalataira épülve egy adott köznevelési intézmény médiakezelési gyakorlatát mutatja be.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • :

Proportion of examination elements in the rating

 • :

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Érdemjegy megállapítás

Grading

%
Excellent
Very good 87-100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Correction and retake

A vizsga a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
6
12
10
28

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. Gyermeki jogok, nemzetközi szerződések, a Gyermekvédelem jogi szabályozása, Intézményi feladatok a gyermeki jogok érvényesítésére.
2. Veszélyeztetettségi kategóriák (élet-testi épség, egészség, addikciók, szellemi és erkölcsi fejlődés, tanulási lemorzsolódással veszélyeztetett,
3. A média, az internet és a gyermekvédelem

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements