Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
DIGITAL MEDIA MANAGEMENT
Course code
BMEGT51S359
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
14
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
6
Course leader
Name
Dr. Molnár György
Position
associate professor
Email adress
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Köznevelési mestervezető szak 2016/17/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri a medializált terek kialakulásának sajátosságait
 2. Ismeri a medializált terek elérhetőségét, használatának sajátosságait
 3. Ismeri a köznevelésben használt digitális médiák közvetlen és közvetett alkalmazásait.
 4. Ismeri a magasabb szintű statisztikai módszereket
Ability
 1. Képes a digitális fejlődés tendenciáinak felismerése és az ezzel kapcsolatos beállítódás fejlesztése.
 2. Képes az adott témában szükséges új szabályozási ismeretek elsajátítása.
 3. Képes a digitális média köznevelési alkalmazásának mérlegelése pedagógiai és szervezetfejlesztési szempontokból.
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Zsák Judit (2008): A műveltség fogalmának eredete és értelmezésének változásai. In.: Varga Katalin (szerk.): A 21. század műveltsége: E-könyv az információs műveltségről. Pécs: PTE FEEK Könyvtártudományi Intézet – letölthető: http://mek.oszk.hu/06300/06355
 • Szűts Zoltán: A munka világának online kommunikációs kérdései. Opus et Educatio 3.2015. 26-30. p

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés A konzultációkon való 80 %-os aktív részvétel. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. vizsga, amely kiváltható egy 10-12 oldalas dolgozattal, amely az elmélet és a gyakorlat integrációját elemző esettanulmánnyal, amely a hallgató tapasztalataira épülve egy adott köznevelési intézmény médiakezelési gyakorlatát mutatja be.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • :

Proportion of examination elements in the rating

 • :

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Érdemjegy megállapítása

Grading

%
Excellent -100
Very good 87-100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Correction and retake

A vizsga a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
14
28
10
52

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. A digitális média fogalma, megjelenési formái és működési sajátosságai
2. A medializált külső és belső terek jellemzői, közoktatási rendszerben történő megjelenésük és kezelési lehetőségeik
3. A digitális forradalom és a közösségi média előretörése
4. Médiaműveltség, média-írástudás, digitális írástudás
5. Digitális jogok kezelése
6. Digitális médiakezelési gyakorlati ismeretek

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Kata János mestertanár kata.janos@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements