Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
TIME MANAGEMENT AND STRESS MANAGEMENT
Course code
BMEGT51S357
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
6
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Kanczné dr. Nagy Katalin
Position
senior lecturer
Email adress
kalman.aniko@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Köznevelési mestervezető szak 2016/17/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri a tudományos kutatás főbb lépéseit
 2. Ismeri a kutatástechnikát támogató szoftverek kezelésének alapjait.
 3. Ismeri a kutatástechnika méréselméleti hátterét.
 4. Ismeri a magasabb szintű statisztikai módszereket
Ability
 1. Képes egy kutatási folyamat lépéseinek értelmezésére.
 2. Képes megfelelően kezelni statisztikai módszereket.
 3. Képes a kutatás során feltárt eredményeket értelmezni, következtetéseket levonni, eredményeket publikálni.
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Csillag S.- Szentkirályi A.- Szilas R. (2008): Szervezeti szintű intervenciók a munkahelyi stressz kezelésében. Magyar lelkiállapot 2008.
 • Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. (Szerk. Kopp M.) Semmelweis Kiadó, Budapest. 305-322
 • Bagdy Emőke, 2008. Pszichofitness – kacagás, kocogás, lazítás, Animula Kiadó.

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év során megírt három házi fel-adat eredménye alapján. Ezt módosíthatja az órákon tanúsított aktív részvétel.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: Részteljesítmény-értékelés: A tréningfoglalkozásokon való 100 %-os részvétel. Aktív közreműkö-dés a csoportfeladatok megoldásában a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése. Egy 4-5 oldala házi dolgozat leadása B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. nincs

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • házi feladat elékszítése: 100%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Érdemjegy megállapítása

Grading

%
Excellent
Very good 87-100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Correction and retake

A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
6
12
10
28

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. Időgazdálkodási szokások és elemek.
2. A hatékony időgazdálkodás elemei. Hátráltató tényezők.
3. Időtervek készítése, idő-egyensúly kialakítása a munkahelyen és a munka-magánélet viszonylatában.
4. Stresszorok a munkahelyen és a vezető életében.
5. Stressz-reakciók és stressz-kezelési szokások.
6. A stressz csökkentésének hatékony eljárásai, módszerei.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements