Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
ROLE OF SELF-KNOWLEDGE IN LEADERSHIP I.
Course code
BMEGT51S354
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
6
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
2
Course leader
Name
Dr. Kálmán Anikó
Position
associate professor
Email adress
kalman.anikó@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Köznevelési mestervezető szak 2016/17/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri az érzelmi intelligencia szerepét a vezetésben
 2. Ismeri a karaktererősségek jellemzőit
 3. Ismeri a vezetői szerep tartalmát, konfliktusait
 4. Ismeri az önfejlesztés lehetőségeit.
Ability
 1. Képes önismeretre.
 2. Képes a személyes értékek felismerésére
 3. Képes konfliktusai kezelésére
 4. Képes az önfejlődésre
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Gordon, T. (2015): V.E.T. Vezetők könyve - A fejlett világ sikeres vezetési gyakorlata. Gordon Kiadó Magyarország Kft., Budapest
 • Goleman, D., Boyatzis, R., McKee, A. (2003): A természetes vezető. Vince Kiadó, Budapest
 • Goleman, D. (1998/2004): Érzelmi intelligencia a munkahelyen. Edge 2000 Kiadó, Budapest.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése. Ezt módosíthatja az órákon tanúsított aktív részvétel.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés: a tréningfoglalkozáson való aktív részvétel, együttműködés a csoport tagjaival. Házi feladat: a tréning feladataiba való bekapcsolódás hatásának elemzése az önismereti problémák felismerésében B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. nincs

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • házi feladat elkészítése: 100%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Érdemjegy megállíptása

Grading

%
Excellent
Very good 87-100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Correction and retake

A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. érzelmi intelligencia a vezetésben
2. vezetési stílus és személyiség, hitelesség
3. karaktererősségek, értékek
4. a vezetői szerep, a szerep tartalma, kapcsolatai és konfliktusai
5. önfejlesztés, mindfulness

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements