Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
OPERATION OF PUBLIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Course code
BMEGT51S350
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
7
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Molnár György
Position
associate professor
Email adress
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Köznevelési mestervezető szak 2016/17/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri a köznevelés működési rendszerét meghatározó jogszabályok
 2. Ismeri az irányítás és vezetés közötti kapcsolatot
 3. Ismeri a köznevelési intézmények működését meghatározó belső szabályozókat
 4. Ismeri a köznevelési intézmények (állami, nem állami) fenntartói feladatait
 5. Ismeri a köznevelés intézménytípusainak sajátos szabályozóit
Ability
 1. Képes jogértelmezésre és jogalkalmazásra
 2. Képes a működést meghatározó belső szabályozók rendszerben történő kezelésére
 3. Képes a kutatás során feltárt eredményeket értelmezni, következtetéseket levonni, eredményeket publikálni.
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Dr. .Bosch Márta: Tanügyigazgatás (2019) elektronikus tankönyv – BME Műszaki Pedagógia Tanszék MOODLE rendszer hallgatói kóddal
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. sz. törvény

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés A konzultációkon való 80 %-os aktív részvétel. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. Szóbeli vizsga. Kiváltható egy 10-12 oldalas dolgozattal, amely az elmélet és a gyakorlat integrációját elemző esettanulmánnyal, amely a hallgató tapasztalataira épülve a fenntartó és köznevelési intézmény vezetője kapcsolati viszonyainak konkrét folyamatát írja le.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • :

Proportion of examination elements in the rating

 • :

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Érdemjegy megszerzése

Grading

%
Excellent
Very good 87-100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Correction and retake

A vizsga a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
7
14
10
31

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. A köznevelés aktuális jogforrásai A köznevelés rendszerét meghatározó törvények és végrehajtási rendeletek.
2. Az intézmény belső szabályozásának rendszere.
3. Jogértelmezés és jogalkalmazás a köznevelésben. A köznevelési intézmény döntéseivel, intézkedéseivel kapcsolatos sajátos jogalkalmazói eljárások, a fenntartó döntéseivel, intézkedéseivel kapcsolatos sajátos jogalkalmazó eljárások. Az intézményi alap dokumentumok elkészítése, aktualizálása, legitimációs eljárások. Munkaszervezési alapdokumentumok (tantárgyfelosztás, munkaterv stb.) Hatáskörök a tanügy-igazgatási döntésekben, formái, jogorvoslati eljárás. A köznevelési rendszer működtetéséhez kapcsolódó. Fontosabb hatósági eljárások.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Bosch Márta c. egyetemi docens bocsh-marta@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements