Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
PORTFOLIO PREPRARATION AND EVALUATION
ID (subject code)
BMEGT51S255
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
14
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
11
Subject Coordinator
Name
Dr. Molnár György beosztása
Position
associate professor
Contact details
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Mentor teacher 2013/14/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

The aim of the course: to prepare the participants of the training for the reflective evaluation, to support and evaluate the practical pedagogical activities of the teacher candidates.

Academic results

Knowledge
Skills
  1. full knowledge of the elements of individual pedagogical practical activity, especially the activity elements of student performance evaluation
  2. professional interpretation of the portfolio
  3. evaluation and qualification ability
Attitude
Independence and responsibility

Teaching methodology

Written and oral communication during the exercises, use of IT tools and techniques, independent and group work.

Materials supporting learning

  • Falus Iván-Kimmel Magdolna: A portfolió Gondolat Kiadó Budapest, 2009.
  • Falus Iván - Kimmel Magdolna: A pedagógussá válás folyamata http://www.edu-online.eu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/96l

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) és a hospitálások speciális szempontok alapján történő dokumentálása alapján történik.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: - Csoportmunkában történő aktív részvétel. - A félév során az egyes digitális pedagógia alkalmazások fejlesztése vagy használata.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

  • szintfelmérő értékelés (ellenőrző dolgozat): 20%
  • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
  • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 20%
  • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

  • :

Issuing grades

%
Excellent > 95-100
Very good 90-95
Good 85-90
Satisfactory 80-85
Pass 50-80
Fail < 50

Retake and late completion

Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető, jó mentori gyakorlatok bemutatásával azonban az érdemjegy javítható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
18
42
270
330

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. hallgatói tevékenység elemei és a teljesítés értékelése
2. a portfolió értelmezése, a portfolió tartalma
3. a portfolió készítés tartalmi és formai követelményei,
4. a portfolió teljesítmények értékelése

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements