Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
MENTORING ROLES AND TASKS II.
Course code
BMEGT51S246
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
8
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
2
Course leader
Name
Dr. Kanczné dr. Nagy Katalin
Position
assistant professor
Email adress
kanczne.nagy.katalin@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Mentorpedagógus 2013/14/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 4

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

The aim of the course: to prepare the participants for the management of the individual cohesive practice of the teacher candidates, to support the integration of the beginning teachers in the workplace, to acquaint them with the current system of teacher training, Hungarian and EU teacher competence expectations and mentoring tasks.

Learning outcomes

Knowledge
Ability
 1. can interpret the role of the partner school in meeting the teacher competence requirements
 2. is able to plan the preparation for the reception of the teacher candidate / beginning teacher
Attitude
Autonomy and responsibility

Methodology of teaching

Written and oral communication during the exercises, use of IT tools and techniques, independent and group work.

Materials supporting learning

 • Ajánlás a tanári mesterszak összefüggő szakmai gyakorlati félévének tartalmára
 • http://wvw.nefmi.eov.hu/felsooktatas/kepzesi-rendszer/tangyak-ajanlas-090930
 • Javaslatok a tanári mesterképzés utolsó, gyakorlati félévével kapcsolatos szakmai és gyakorlati kérdésekről
 • http://www.nefmi.eov.hu/feIsooktatas/kepzesi-rendszer/munkacsoport-javaslatai
 • Falus Iván - Kimmel Magdolna: A pedagógussá válás folyamata http:/wvw.edu-online.eu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/961
 • Szivák Judit: A kezdő pedagógus Iskolakultúra 1999/4. 3-14.p http://eoa.oszk.hu/00000/00011/00026/ndf/l 999-4.pdf

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) és a hospitálások speciális szempontok alapján történő dokumentálása alapján történik.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: - Csoportmunkában történő aktív részvétel. - A félév során az egyes digitális pedagógia alkalmazások fejlesztése vagy használata.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • szintfelmérő értékelés (ellenőrző dolgozat): 20%
 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 20%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 95
Very good 90-95
Good 85-90
Satisfactory 80-85
Pass 50-80
Fail < 50

Correction and retake

- Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető, jó mentori gyakorlatok bemutatásával azonban az érdemjegy javítható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
8
22
30
60

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. Tanárjelöltek pedagógiai gyakorlata, a csoportos és egyéni összefüggő szakmai gyakorlat biztosításának feltételei, a mentorképzés szükségessége, a mentori tevékenység támogatása, a PEDTANTÁR szerepe
2. Az egyéni összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésének elvárásai

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Molnár György egyetemi docens molnar.gyorgy@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements