Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
ECONOMETRICS
Course code
BMEGT30A107
Course type
Contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
2
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
5
Course leader
Name
Dr. Orlovits Zsanett
Position
associate professor
Email adress
orlovits.zsanett@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Economics

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Gazdálkodási és menedzsment alapszak 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 5

Programme: Nemzetközi gazdálkodás alapszak 2018/19/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 5

Programme: Nemzetközi gazdálkodás alapszak 2020/21/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 5

Programme: Pénzügy és számvitel alapszak 2019/20/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 5

Programme: Gazdálkodási és menedzsment alapszak 2018/19/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 5

Pre-requisites
strong
Gazdaságstatisztika (BMEGT20A013) – Economy Statistics (BMEGT20A013)
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580427/8/2022. Valid from: 29.06.2022.

Objectives

The main objective of the course is to familiarize students with the data mining and statistical theory and practice of econometric methods that make economic decisions. During the semester the main emphasis will be on the analysis and prediction of economic and social phenomena based on cross-sectional data and time series with appropriate applications in the field of micro- and macroeconomics. The subject primarily provides quantitative knowledge for the analysis and prediction of the studied phenomena.

Learning outcomes

Knowledge
 1. the main concepts of econometrics, and the logical structure of the main theoretical models,
 2. the solving methods and application possibilities of the main regression and time series data problems.
Ability
 1. identify problems that can be solved using learned regression and time series analysis models,
 2. perform basic calculations with the help of the built-in functions of some econometric software packages, and are able to interpret the obtained results,
 3. plan and organize independent learning.
Attitude
 1. collaborate with their instructors and fellow students during the learning process,
 2. gain knowledge and information,
 3. are open to learn and adapt the methodology of information technology tools
 4. make decisions even in decision situations requiring a complex approach, with full consideration and consideration of the aspects.
Autonomy and responsibility
 1. carry out independently the consideration of economic problems that can be solved with the learned basic econometric tools and solves them on the basis of given resources,
 2. are open to accept reliable critical remarks,
 3. co-operates with practitioners in other fields in the performance of his / her professional duties,
 4. use a systems approach in thinking.

Methodology of teaching

Lectures, computational exercises and communication in written and oral form, use of ICT tools and techniques.

Materials supporting learning

 • Ramanathan, R.: Bevezetés az ökonometriába; PANEM, Budapest, 2003. (kijelölt fejezetek)
 • Maddala, G.S.: Bevezetés az ökonometriába; Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004 (ajánlott)
 • Az előadások és gyakorlatok alkalmazott ökonometriai (free) szoftvere:
 • Egyéb oktatási segédanyagok a tanszék honlapján, a tárgy neve és kódja alatt érhetőek el: https://edu.gtk.bme.hu/course/view.php?id=136
 • Ramanathan, R.: Introductory Econometrics with Applications, South-Western, 2002.
 • Maddala, G.S.: Introduction to Econometrics, MacMillan, New York, 1992.
 • The applied econometric software of the course is „Gretl for Windows”:http://gretl.sourceforge.net/
 • Slideshows of the lectures which will be uploaded continously during the semester.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése három évközi írásbeli teljesítménymérés (összegző tanulmányi teljesítményértékelés), és egy vizsgaidőszakban végzett összegző teljesítményértékelés (írásbeli vizsga) alapján történik. Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.2 pont szerinti három évközi összegző tanulmányi teljesítményértékelések (ellenőrző dolgozatok) közül a két magasabb pontszámú teljesítmény-értékelés pontszámai egyenként elérjék a maximális pontszám 40%-át. A félévközi teljesítmény alapján megajánlott vizsgajegy szerezhető az alábbi szabályok szerint: megajánlott vizsgajegyet csak az szerezhet, aki mindhárom félévközi teljesítményértékelésen egyenként legalább 55%-os eredményt ér el. 55-69% közt közepes, 70-84% esetén jó, 85%-nál jobb teljesítmény esetén jeles megajánlott jegy szerezhető. A megajánlott érdemjegy a hallgató általi elfogadással véglegessé válik. Amennyiben a hallgató nem él az évközi eredmények alapján megajánlott vizsgaérdemjegy elfogadásával vagy nem teljesíti a feltételeket, úgy a vizsgaidőszakban tett teljesítményértékelés (írásbeli és szóbeli vizsga) alapján szerezhet vizsgajegyet. A sikeres vizsgajegyhez a vizsgadolgozat minimum 40%-os teljesítése szükséges.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Összegző tanulmányi teljesítményértékelés: a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja, zárthelyi dolgozat formájában; amely tartalmaz egyrészt tesztkérdéseket, melyek a lexikális tudást, az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését, másrészt számítási feladatokat, melyek a problémafelismerő–megoldó képességet vizsgálják. Az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tantárgyfelelős határozza meg a tantárgy elő-adóival egyetértésben, a rendelkezésre álló munkaidő egyenként 30 perc. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) A vizsga elemei: 1. Írásbeli teljesítményértékelés (írásbeli vizsga): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja, vizsgadolgozat formájában; amely tartalmaz egyrészt tesztkérdéseket, melyek a lexikális tudást, az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését, másrészt számítási feladatokat, melyek a problémafelismerő–megoldó képességet vizsgálják. Az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tantárgyfelelős határozza meg a tantárgy előadóival egyetértésben. 2. Évközi eredmények beszámítása: Az évközi három összegző tanulmányi teljesítményértékelések (ellenőrző dolgozatok) közül a két magasabb pontszámú dolgozatok pontszámainak összege.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • 1. összegző tanulmányi teljesítményértékelés: 50
 • 2. összegző tanulmányi teljesítményértékelés: 50
 • 3. összegző tanulmányi teljesítményértékelés: 50
 • összesen: 100

Proportion of examination elements in the rating

 • írásbeli vizsga : 70
 • évközi eredmények beszámítása (ellenőrző dolgozatok): 30
 • :

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.2 pont szerinti három évközi összegző tanulmányi teljesítményértékelések (ellenőrző dolgozatok) közül a két magasabb pontszámú teljesítményértékelés pontszámai egyenként elérjék a maximális pontszám 40%-át.

Grading

%
Excellent 90
Very good 85–90
Good 70–84
Satisfactory 55–69
Pass 40–54
Fail 40

Correction and retake

1) Az évközi összegző tanulmányi teljesítményértékelések nem pótolhatók vagy javíthatók a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat vonatkozó paragrafusának megfelelően. 2) Az írásbeli vizsga a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható vagy javítható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
részvétel a kontakt tanórákon 56
félévközi készülés a gyakorlatokra 14
felkészülés a teljesítményértékelésre 20
házi feladat elkészítése 0
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása 25
vizsgafelkészülés 35
összesen 150

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Kupcsik Réka tanársegéd kupcsik.reka@gtk.bme.hu
Rácz Tamás tanársegéd racz.tamas@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements