I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
THE METHODOLOGY OF LESSON OBSERVATION I.
ID (subject code)
BMEGT51S243
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
3
Practice
10
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
7
Subject Coordinator
Name
Dr. Kanczné dr. Nagy Katalin
Position
assistant professor
Contact details
kanczne.nagy.katalin@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Mentor teacher 2013/14/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Reviewing and applying methods of hourly observation and evaluation related to mentoring .

Academic results

Knowledge
Skills
 1. the mentor teacher is able to plan, summarize and manage the activities of teacher candidates and tra-inees related to lessons
 2. is able to observe and evaluate students 'lessons, evaluate reports and analysis of lessons visited by stu-dents, interpret and manage students' self-evaluation
Attitude
Independence and responsibility

Teaching methodology

Written and oral communication during the exercises, use of IT tools and techniques, independent and group work.

Materials supporting learning

 • Falus Iván (szerk.) A tanárrá válás folyamata Budapest, Gondolat, 2007
 • Ladányi Andor: A középiskolai tanárképzés története, Új Mandátum Könyvkiadó, 2008
 • Balogh Andrásné: Kvalifikációk és kompetenciák, in: Benedek András (szerk.): Szakképzés-pedagógia, 2007
 • Balogh Andrásné: Gondolatok a szakmai tanárképzésről http://www.ujkatedra.hu/ujkatedra/kiemelt-cikkeink/gondolatok-szakmai
 • Korthagen-Vasalos: Levels in Reflection. Teachers and Teaching: Theory and Practice 11(1). http://www.corereflection.org/do.php?fct=bron&op=showBronPage&cat=ove r%20Kernreflectie&pageId=5
 • Kulcsár Zsolt - Hálózati tanulás http://matchsz.inf.elte.hu/TT/docs/Kulcsar-Zsolt-Halozati-tanuIas.pdf
 • Selbstreflexion für Fachkräfte in der Lehrerbildung (Aus- Fort- und Weiterbildung)
 • http://www.project-game.eu/docs/DE_uni_teachers.pdf
 • Tanítási gyakorlat programok és kérdőívek www.tki.pte.hu/tankepz_prog4.doc
 • Tanulási menedzsment
 • http://www.ofi.hU/tudastar/nemzetkozi-elemzesek/oktatasmenedzsment#tart

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) és a hospitálások speciális szempontok alapján történő dokumentálása alapján történik.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: - Csoportmunkában történő aktív részvétel. - A félév során az egyes digitális pedagógia alkalmazások fejlesztése vagy használata.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • szintfelmérő értékelés (ellenőrző dolgozat): 20%
 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 20%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

Issuing grades

%
Excellent > 95-100
Very good 90-95
Good 85-90
Satisfactory 80-85
Pass 50-80
Fail < 50

Retake and late completion

Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető, jó mentori gyakorlatok bemutatásával azonban az érdemjegy javítható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
13
77
120
210

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. Az óralátogatások szerepe és feladata: Az óralátogatások szerepe és feladata a pedagógiai szituáció, a pedagógiai környezet és a pedagógiai kultúra megismerésében és megértésében. A nem szakos és a szakos órák látogatásának célja. A hallgató óráinak értékelése. Gyakorlat, a hatékony órai munka jellemzőinek meghatározása, csoportmunka. ; Az önreflexió szerepe: A szakmai tudás, hozzáértés tökéletesítése tanulható, a reflektív gondolkodás fejleszthető. A reflektivitás spirális modellje (Korthagen). A reflektivitás feltét-elei. A reflexió korlátai. A reflektív tanár jellemzői. A reflektivitás fejlesztése az óraelemzések, érté-kelések segítségével. ; Gyakorlat: finn és ausztrál projektek áttekintése
2. A szaktárgy tanításával kapcsolatos órai megfigyelések. A didaktikai - módszertani elemzések feladata és lehetőségei. ; A tanulás tanítása. Ha csoportosítani szeretnénk a modern oktatás-módszertanokat, legalább négy tanuláselméleti kategóriát különböztethetnénk meg. A tanulást a viselkedésközpontú szemlélet kondicionálások sorozataként, a kognitívizmus modellalkotásként, a konstruktivizmus pedig alkotó folyamatként definiálja. A negyedik megközelítés a konnektivizmus, mely a tanulást hálózati tevékenységként értelmezi (Georg Siemens).

Additional lecturers

Name Position Contact details
Dr. Molnár György egyetemi docens molnar.gyorgy@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements