Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
DIGITAL PEDAGOGY
Course code
BMEGT51A001
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
1
Practice
1
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
2
Course leader
Name
Dr. Molnár György
Position
associate professor
Email adress
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester
Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.065/2/2020 Valid from September 1, 2017

Objectives

The subject aims to familiarise students with the educational and learning challenges brought on by the information society, the respective domestic and international trends, state of the art devices and learning-teaching support methodology.

Learning outcomes

Knowledge
 1. Designing, arranging, and managing the devices and methodological components of professional vocational education based upon a thorough analysis of the pedagogical process while utilizing the respective electronic learning and community development options.
 2. Familiarity with the models and respective limits of technology-centred learning.
 3. Familiarity with differing methodological approaches in technologically determined learning spaces.
Ability
 1. Analyses learning methods independently.
 2. Identifies causal connections between the learning process and the improvement of technology.
 3. Understands and interprets the role of technology in education.
Attitude
 1. Open and receptive toward the latest results of Pedagogy and learning practice.
 2. Strives for accurate and error free task solution.
Autonomy and responsibility

Methodology of teaching

Lectures, written and oral communication, the use of IT devices and technologies, optional individual and group projects.

Materials supporting learning

 •  Barabási-Albert László: Behálózva. A hálózatok új tudománya. Helikon, Budapest, 2008.
 •  Barabási-Albert László: Villanások. A jövő kiszámítható. Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2010.
 •  Benedek András: Mobiltanulás és az egész életen át megszerezhető tudás. In: Világosság, 2007/9. pp. 21-28.
 •  Benedek András: Tanulás és tudás a digitális korban. In: Magyar Tudomány, 2007. 9. sz.
 •  Nyíri Kristóf: Mobiltárs a szélessáv sodrában
 •  Nyiri Kristof: Hálózat és megismerés; http://zeus.phil-inst.hu/recepcio/htm/3/302_belso.htm
 •  Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, Budapest 2003.
 •  Dr. Molnár György - A technológia és hálózatalapú alapú tanulási formák és attitűdök az információs társadalomban, különös tekintettel a felsőoktatás bázisára. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM XII.:(3.) pp. 61-76. (2012), http://www.infonia.hu/digitalis_folyoirat/2012/informacios_tarsadalom_2012_3.pdf
 •  Dr. Molnár György: A hálózatalapú tanulási formák kiterjesztése a felsőoktatás bázisán, 7. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia - A magyar felsőoktatás szerepe a tudásháromszög (oktatás-kutatás-innováció) megvalósításában. Az Európa 2020 és az oktatás-képzés 2020 stratégiák, Veszprém, 2011. április 21-22. - http://www.mellearn.hu/events/7konf/prezentaciok/b/molnar_gyorgy.pdf
 •  Jegyzetek
 •  Digitális Pedagógia 2.0. - (Szerk. Benedek András) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 2013. pp. 85-133. ISBN: 978-963-279-807-3, : http://www.typotex.hu/konyv/benedek_andras_digitalis_pedagogia_2_0; http://www.interkonyv.hu/konyvek/benedek_andras_digitalis_pedagogia_2_0

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év végi zárthelyi dolgozat (írásbeli részteljesítmény-értékelés), és a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény-értékelés) alapján történik.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (zárthelyi dolgozat): A szorgalmi időszakban: 1 db zárthelyi dolgozat megírása, annak legalább elégséges szintű teljesítése (a szerezhető pontok 50%). 2. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a gyakorlatokon; az egységes értékelési elveket a tantárgyfelelős és a tantárgy előadója együttesen határozza meg (a szerezhető pontok 50%).

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • Részteljesítmény-értékelés (zárthelyi dolgozat): 50%
 • Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): 50%
 • Összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 90
Very good 86–90
Good 74–86
Satisfactory 62–74
Pass 50–62
Fail < 50

Correction and retake

1) A zárthelyi dolgozat pótolható a pótlási időszakban. 2) A zárthelyi dolgozat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a későbbit vesszük figyelembe.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
2 14
12
20
60

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

Topics of lectures

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements