Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
DIGITAL PEDAGOGY
ID (subject code)
BMEGT51A001
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
1
Practice
1
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
2
Subject Coordinator
Name
Dr. Molnár György
Position
associate professor
Contact details
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms
Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.065/2/2020 Valid from September 1, 2017

Objectives

The subject aims to familiarise students with the educational and learning challenges brought on by the information society, the respective domestic and international trends, state of the art devices and learning-teaching support methodology.

Academic results

Knowledge
 1. Designing, arranging, and managing the devices and methodological components of professional vocational education based upon a thorough analysis of the pedagogical process while utilizing the respective electronic learning and community development options.
 2. Familiarity with the models and respective limits of technology-centred learning.
 3. Familiarity with differing methodological approaches in technologically determined learning spaces.
Skills
 1. Analyses learning methods independently.
 2. Identifies causal connections between the learning process and the improvement of technology.
 3. Understands and interprets the role of technology in education.
Attitude
 1. Open and receptive toward the latest results of Pedagogy and learning practice.
 2. Strives for accurate and error free task solution.
Independence and responsibility

Teaching methodology

Lectures, written and oral communication, the use of IT devices and technologies, optional individual and group projects.

Materials supporting learning

 •  Barabási-Albert László: Behálózva. A hálózatok új tudománya. Helikon, Budapest, 2008.
 •  Barabási-Albert László: Villanások. A jövő kiszámítható. Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2010.
 •  Benedek András: Mobiltanulás és az egész életen át megszerezhető tudás. In: Világosság, 2007/9. pp. 21-28.
 •  Benedek András: Tanulás és tudás a digitális korban. In: Magyar Tudomány, 2007. 9. sz.
 •  Nyíri Kristóf: Mobiltárs a szélessáv sodrában
 •  Nyiri Kristof: Hálózat és megismerés; http://zeus.phil-inst.hu/recepcio/htm/3/302_belso.htm
 •  Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, Budapest 2003.
 •  Dr. Molnár György - A technológia és hálózatalapú alapú tanulási formák és attitűdök az információs társadalomban, különös tekintettel a felsőoktatás bázisára. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM XII.:(3.) pp. 61-76. (2012), http://www.infonia.hu/digitalis_folyoirat/2012/informacios_tarsadalom_2012_3.pdf
 •  Dr. Molnár György: A hálózatalapú tanulási formák kiterjesztése a felsőoktatás bázisán, 7. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia - A magyar felsőoktatás szerepe a tudásháromszög (oktatás-kutatás-innováció) megvalósításában. Az Európa 2020 és az oktatás-képzés 2020 stratégiák, Veszprém, 2011. április 21-22. - http://www.mellearn.hu/events/7konf/prezentaciok/b/molnar_gyorgy.pdf
 •  Jegyzetek
 •  Digitális Pedagógia 2.0. - (Szerk. Benedek András) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 2013. pp. 85-133. ISBN: 978-963-279-807-3, : http://www.typotex.hu/konyv/benedek_andras_digitalis_pedagogia_2_0; http://www.interkonyv.hu/konyvek/benedek_andras_digitalis_pedagogia_2_0

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év végi zárthelyi dolgozat (írásbeli részteljesítmény-értékelés), és a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény-értékelés) alapján történik.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (zárthelyi dolgozat): A szorgalmi időszakban: 1 db zárthelyi dolgozat megírása, annak legalább elégséges szintű teljesítése (a szerezhető pontok 50%). 2. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a gyakorlatokon; az egységes értékelési elveket a tantárgyfelelős és a tantárgy előadója együttesen határozza meg (a szerezhető pontok 50%).

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • Részteljesítmény-értékelés (zárthelyi dolgozat): 50%
 • Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): 50%
 • Összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent > 90-100
Very good 86–90
Good 74–86
Satisfactory 62–74
Pass 50–62
Fail < 50

Retake and late completion

1) A zárthelyi dolgozat pótolható a pótlási időszakban. 2) A zárthelyi dolgozat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a későbbit vesszük figyelembe.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
2 14
12
20
60

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

Lecture topics

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements